Argentina

Die “Vuil Oorlog” Pous

Deur Bill Van Auken, 16 Maart 2013

Vir meer as ‘n week het die media die publiek onderwerp aan ‘n vloedgolf van euforiese banaliteite oor die Rooms-Katolieke Kerk se verkiesing van ‘n nuwe pous.