USA planlegger å ha militære styrker i Afghanistan i flere tiår fremover

Av Thomas Gaist
31 January 2016

Det amerikanske militæret har planer om å opprettholde en tilstedeværelse av tusenvis av amerikanske tropper i Afghanistan i «tiår», fortalte ikke navngitte høytstående amerikanske militære tjenestemenn til Washington Post tirsdag.

«Det var meningen De forente stater skulle forlate Afghanistan innen 2017. Nå kan det ta flere tiår» sa ikke navngitte amerikanske militære ledere sitert av avisen.

Bekreftelsen av langsiktige amerikanske troppeutplasseringer i Afghanistan har blitt forårsaket av den manglende stabiliteten i det amerikansk-støttede regimet i Kabul. Den tynne kontrollen den har over hovedstaden er truet av opprørsstyrker, inkludert Taliban, al-Qaida og ISIS, sa amerikanske tjenestemenn.

Afghanistans nåværende president Ashraf Ghani er en marionett av USA og NATO, pålagt landet gjennom et ‘kontrollert’ valg som var beregnet på å avlede det folkelige hatet mot den tidligere USA-støttede herskeren Hamid Karzai. Ghani ble beskrevet av den amerikanske tjenestemannen som en «villig og pålitelig partner» som kan «ordne baser for å angripe terrorgrupper ikke bare i Afghanistan, men også i hele Sør-Asia så lenge trusselen i det kronisk ustabile området vedvarer.»

Amerikanske tjenestemenn la til, «Det er en bred erkjennelse i Pentagon om at å bygge en effektiv afghansk hær og politistyrke vil kreve innsats i en generasjon, inkludert milliarder av dollar i året finansiering fra utsiden.»

Den amerikanske og NATO-intervensjonen i Afghanistan vil også kreve «konstant støtte fra tusenvis av utenlandske rådgivere på bakken», sier tjenestemenn.

«Vi har lært at du ikke egentlig kan forlate stedet» sa en ikke navngitt talsmann for Pentagon. «Du kommer til å være der i svært lang tid.»

Anonyme tjenestemenn fra Obama-administrasjonen bekreftet støtten fra Det hvite hus for planene. Kilden sa at den amerikanske intervensjonen tilsvarer den i Sør-Korea, hvor Washington har utplassert titusener av soldater siden slutten av andre verdenskrig for å sikre sin dominans over Stillehavsregionen.

Artikkelen fra Washington Post, som i realiteten er en de facto pressemelding fra den amerikanske regjeringen, kommer i løpet av en bredere oppsving av operasjoner fra det amerikanske militæret i Sentral-Asia, Midt-Østen og Nord-Afrika.

Forrige uke skrev Obama-administrasjonen under på  en ordre som ga det amerikanske militæret fullmakt til å utvide sine militære operasjoner i det nordøstre Afghanistan, offisielt rettet mot Den islamske staten. Forsvarsminister Ashton Carter varslet flere utplasseringer av amerikanske bakkestyrker til Irak. Han lovte å sette «støvler på bakken.» USAs visepresident Joseph Biden erklærte at Washington er forberedt på å finne en «militær løsning» i Syria.

På fredag sa den amerikanske generalen Joseph F. Dunford at USA er i ferd med å starte en «avgjørende militær handling» i Libya, i samarbeid med en NATO-koalisjon.

Dunford uttalelser har signalisert «åpningen av en tredje fronten i krigen mot Den islamske staten» ifølge en leder i the New York Times på tirsdag. Den nye amerikanske krigen i Libya «kan lett spre seg til andre land på kontinentet,» innrømmet avisen, før de oppfordret den amerikanske kongressen å vedta en ny fullmakt til å bruke militær makt.

Med den amerikanske og de europeiske maktene opptatt med et brutalt kappløp for å dele opp verden på nytt, understreker kunngjøringen om at amerikanske styrker vil bli værende i Afghanistan i utallige tiår hvor viktig Sentral-Asia er i de strategiske beregningene til den amerikanske imperialismen.

Den amerikanske herskerklassen og militære etablissement søker å utnytte Afghanistan som en permanent militær utpost for operasjoner over hele Sør- og Sentral-Asia. Washington er fast bestemt på å utøve makt over hele eurasiske landmassen som en del av sin kampanje for å destabilisere Russland og Kina og sørge for at forholdene ligger til rette for amerikansk kontroll over verdens avgjørende økonomiske sentre.

På søndag bemerket den viktige amerikanske tankesmia Carnegie Endowment for International Peace «Store geopolitiske endringer og intern dynamikk gjør scenen klar for mulig økt konkurranse mellom stormaktene i Sentral-Asia.» Rapporten fra Carnegie oppfordret USA til «å prioritere regionale forbindelser med Kasakhstan og Usbekistan» og «bruke russiske og kinesiske handlinger for å fremme USAs interesser.»

Det amerikanske militære nærværet i Afghanistan er en viktig komponent i den globale kampen mot Moskva og Beijing, noe som strategien til den amerikanske imperialismen åpenlyst erkjenner. Som et resultat av økt involvering fra Russland og Kina, «blir regionen stadig mindre gjestfri for utøving av amerikansk makt», skrev Carnegie Endowment.

I april lanserte Obama-administrasjonen en plan, «En varig visjon om Sentralasia», der de la frem forslag for å utdype de amerikanske sikkerhet- og militære båndene til regionen og bygge opp «menneskerettighets»organisasjoner.

USAs utenriksminister John Kerry fulgte opp «visjonen»til Det hvite hus ved å besøke regionen i november for samtaler med lederne av fem sentralasiatiske regjeringer. De etablere et nytt forum kalt C5 + 1 for å effektivisere samarbeidet med USA-ledete styrker i regionen.

Sentralasiatiske stater «har hjulpet i krigen mot terror, og har potensial til å fungere som et bolverk mot russisk og kinesisk innflytelse,» skrev George Washington University International Affairs i forrige uke i en rapport, «Å oppnå USAs visjon for Sentral-Asia.»

Kinas energirike vestlige Xinjiang-provins har også i økende grad blitt et fokuspunkt for den amerikanske imperialismens nettverk av frivillige organisasjoner støttet av deres utenriksdepartement. «Xinjiang syder under kinesiske sikkerhetstiltak» advarte the New York Times i begynnelsen av januar.

Den kinesiske herskende eliten har søkt å utdype sin egen deltakelse i Afghanistan, ansporet av krisen i det amerikansk-støttede regimet. Beijing ønsker å presse seg inn i den amerikansk og pakistansk-støttede fredsprosessen i Afghanistan, som en del av arbeidet med å bygge en økonomisk og politisk allianse over hele Eurasia for å motvirke forsøk fra USA for å isolere den kinesiske økonomien.

Den afghanske utenriksministeren ankom Beijing på mandag for ukelange forhandlinger med sikte på en politisk avtale som ville integrere deler av den afghanske økonomiske eliten i det kommersielle- og infrastrukturnettverket som blir utviklet av de kinesiske styresmaktene.

«Et stabilt Afghanistan kan bli en viktig knutepunkt for transport og markedet for kinesiske varer, og nok en investeringsmulighet for president Xi Jinping storslagne økonomiske planer for Sentral-Asia» skrev NYT i en artikkel søndag, «Kina vurderer en større rolle i den afghanske fredsprosessen.»

«Den store bakteppet er at USA vil ha trukket ut de fleste av troppene sine fra Afghanistan med antiterror-oppdraget uferdig,» fortalte Du Youkang fra Shanghai South Asia Studies Center ved Fudan University til the Times på søndag.

Artikkelen fra Washington Post er en erklæring fra Obama-administrasjonen og militæret om at USA faktisk ikke har noen hensikt om å trekke tilbake sine styrker.