Kongresshøringer om «ekstremistisk innhold» forbereder angrep på ytringsfriheten

31 October 2017

For tre måneder siden publiserte WSWS sitt første avsløring som dokumenterte Googles svartelisting av WSWS og andre venstreorienterte nettsteder. Vi advarte om at Googles tiltak var en del av en bredt anlagt kampanje, koordinert med amerikanske styresmakter, medier og etterretningstjenester, for å sensurere internett.

Siden denne første avsløringen, har det vist seg at denne kampanjen utvikler seg med ekstraordinær fart, mens Det demokratiske partiet – i samarbeid med store nyhetsmedier – bruker ubegrunnede påstander om russisk «hacking» av det amerikanske valget i 2016 for en mobilisering til kriminalisering av politisk opposisjon i USA. Hva det gjelder: det er ikke mindre enn det største angrepet på retten til ytringsfrihet siden andre verdenskrig (Første grunnlovstillegg i den amerikanske grunnloven: retten til ytrings- og forsamlingsfrihet).

Denne kampanjen vil nå en ny milepæl i dag med vitnesbyrd fra representanter for Facebook, Twitter og Google for Senatets justiskomité, og i morgen for etterretningsutvalgene i Representantenes hus og Senatet – om sine planer for å motvirke «ekstremistisk innhold og russisk desinformasjon på nettet».

I løpet av de siste tre månedene har Mark Warner og Adam Schiff – de viktigste demokratene i etterretningsutvalgene i Senatet og Representantenes hus – sammen med amerikanske etterretningstjenester og mediene spunnet en absurd fortelling om at anslagsvis 100.000 dollar i russiske annonser i sosiale medier, hovedsakelig plassert etter november, bidro til å svinge valget til fordel for Donald Trump.

Etter å ha tvunget teknologiselskapene til å lage lister over «russisk-tilknyttede» kontoer, vil lovgiverne nå fokusere på sitt virkelige mål: Hva de kaller «organisk innhold», eller i klartekst – politiske ytringer på internett.

Ifølge the Hill vil Warner og Schiff presse de sosiale mediene til å innrømme at «Russland opprettet ‘organisk innhold’ ... for å så splid og påvirke amerikanere.»

«Sannsynligvis viktigere, er det innholdet de ‘pushet’ som ikke var annonsering», sa Schiff til the Hill denne uken. «Jeg tror det trolig langt vil overgå det vi har sett av betalte annonser.»

I et forberedt vitnesbyrd sett av nyhetskilder mandag kveld, har Facebook utvidet sin liste over «Russland-tilknyttet» nettaktivitet til å inkludere slikt «organisk innhold», og erklærer at titusenvis av innlegg, ment å så spild, fra «falske» kontoer knyttet til Russland nådde 126 millioner amerikanske Facebook-brukere.

Dette «splittende innholdet» inkluderte utvilsomt videresending av artikler fra venstreorienterte og opposisjonelle nyhetskilder, hvilket plasserer dem midt i siktet for kongressetterforskerne. Som det står i en artikkel i New York Times tidligere denne måneden, var innhold «innspilt, postet eller skrevet av amerikanere ... som vann på mølla for et nettverk av Facebook-sider knyttet til et tvilsomt russisk selskap som har drevet propagandakampanjer for Kreml.»

En annen ekstraordinær utvikling skjedde fredag, da Dianne Feinstein – den fremste demokraten i Senatets justiskomité – sendte et brev til Twitters administrerende direktør, der hun forlangte at selskapet overleverer persondata relatert til «organisk innhold» lagt ut av Twitter-brukere. Brevet forespør spesielt alt «organisk innhold som er postet av Russland-tilknyttede brukere og rettet til noen del av USA, uavhengig av om personen eller enheten overtrådte noen Twitter-bestemmelser». Definisjonen «Russland-tilknyttede brukere» er ekstremt vidtrekkende, og inkluderer «enhver person eller enhet som kan på noen måte ha tilknytning til Russland».

Brevet krever at for alt «organisk innhold beskrevet ovenfor, skal Twitter presentere all abonnentinformasjon» og «IP-adresseinformasjon». Dette innebærer at selskapet blir bedt om å overlevere fullt navn, telefonnumre, epost- og IP-adresser – som i sin tur kan brukes til å bestemme fysisk lokalisering.

Gitt kongressetterforskernes nyetablerte fokus på «innhold innspilt, postet eller skrevet av amerikanere» og videreformidlet av «Russland-tilknyttede» kontoer, er det rimelig å konkludere at det «organiske innholdet» Feinstein henviser til inkluderer innhold som er publisert av venstreorienterte nettsteder og deres kontoer på sosiale medier. I så fall er Feinsteins krav om en liste over navn, telefonnumre og fysiske lokalisering av fremtredende motstandere av amerikanske styresmakters politikk.

Like foruroligende er det faktum at brevet ber om «Alt innhold av hver [privat] direktemelding» mellom en vedlagt liste (ikke offentligjort) over Twitter-kontoer og kontoer tilhørende WikiLeaks, Julian Assange og borgerrettighetsadvokaten Margaret Ratner Kunstler.

Kunstler har – ifølge hennes offisielle biografi – representert «WikiLeaks og Bradley [Chelsea] Mannings støttespillere i forbindelse med avhør for spesialjuryer (grand juries), møter med FBI ... og myndighetenes krav om hemmelighold».

Den ekstraordinære anmodningen fra Senatets justiskomité om at et foretak skal utlevere en advokats privatkorrespondanse er et grovt brudd på konfidaliteten mellom advokater og klienter, for ikke å nevne den skremmende innvirkningen på retten til ytringfrihet.

Feinsteins angrep på Assange og WikiLeaks – sett i sammenheng med hennes fokus på «organisk innhold» - gjør det klart at det egentlige målet for heksejakten ikke er utenlandske agenter, men politisk opposisjon innenlands.

Som ytterligere bekreftelse publiserte Wall Street Journal en artikkel mandag–igjen uten noe konkret bevis – om at «Russland-tilknyttede» kontoer bidro til å organisere møter og demonstrasjoner, deriblant protester mot politivold. Avisen skrev: «Minst 60 samlinger, protester og marsjer ble publisert eller finansiert av russiske kontoer.» Disse påstandene utvider målet for den antirussiske heksejakten fra ytringsfrihet til også å omfatte forsamlingsfrihet – som også er garantert av den amerikanske grunnloven.

Dette er i tråd med en rapport publisert tidligere denne uken av nyhetsbyrået McClatchy (under overskriften «Eksperter bekymrer seg over at protestanter i økende grad blir brennmerket som innenlandske terrortrusler –»). Byrået skriver at FBI har opprettet en kategori av «innenriks terrorist»-grupper kalt «'svart-identitets'-ekstremister», som kan inkludere personer som deltar i demonstrasjoner mot politivold.

Google – den største og mektigste teknologibedriften – sitt forhold til kongressens heksejakt har vært roligere enn hva angår Facebook og Twitter. Som Financial Times skrev, har selskapet «holdt en lavere profil, og stille og rolig møtt etterretningskomitéen privat», og i det stille innført endringer i sine algoritmer.

I bakgrunnen har selskapet imidlertid tatt de mest vidtrekkende tiltakene av noen av sine jevnbyrdige. I april kunngjorde Google tiltak for å fremme «autoritativt innhold» over «alternative synspunkter». Dette har ført til at søketrafikken til venstreorienterte nettsteder har falt med mer enn 55 prosent. World Socialist Web Site er spesielt rammet, der søketrafikken fra Google har stupt med 74 prosent.

Mens Trump-administrasjonen forsøker å dyrke frem en ekstrem høyreorientert autoritær politiske bevegelse, er den nominelle opposisjonen i landet – anført av Det demokratiske partiet – fokusert på en hysterisk, krigshissende kampanje basert på ubeviste anklager om russisk innblanding i det amerikanske valget i 2016. Målet – med McCarthys heksejakter i minne – er å knytte all politisk opposisjon i USA til «eksterne agitatorers» onde gjerninger – i dette tilfellet «utenlandske agenter».

Dette bredt anlagte angrepet på ytringsfriheten – demokratiets ankerfeste – reflekterer den herskende elitens frykt for fremveksten av arbeiderklassens uavhengige bevegelse mot kapitalismen. Uansett deres meningsforskjeller med Trump, er demokratens største bekymring at sosial harme over ulikhet og krig må forhindres fra å bryte ut og ta form av en sosialistisk bevegelse mot kapitalismen.

Langt mer enn Russland, frykter de og hele herskerklassen den internasjonale arbeiderklassen. Det er derfor det sentrale målet for Google har vært WSWS.

Her må man slå alarm! WSWS har begynt en aggressiv motoffensiv. Vårt opprop mot Googles sensur har blitt undertegnet av tusenvis av arbeidere fra over 100 land fra hele verden. Men kampen har imidlertid bare begynt.

Arbeidere og unge mennesker over hele verden må varsles om hva som skjer. Kampen mot sensur og svartelisting og til forsvar for fri tale og politisk utfoldelse må bringes inn i alle deler av arbeiderklassen, og den må knyttes an til kampen mot sosial ulikhet og kursen mot verdenskrig.

I sentrum for byggingen av en slik bevegelse er videreutviklingen av World Socialist Web Site. Vi trenger støtte fra våre lesere nå mer enn noen gang. Doner i dag for å hjelpe WSWS mot dette angrepet fra den amerikanske regjeringen og teknologiselskapene. Bli involvert! Ta opp kampen for sosialisme!

Andre Damon