Amerikansk senatshøring viser tydelig faren for atomkrig.

16 November 2017

Tirsdagens høring i senatets utenrikskomité om bruken av atomvåpen understreket den akutte faren for utbrudd av en krig som kunne drepe hundrevis av millioner, eller til og med milliarder av mennesker.

Høringen ble holdt blant en serie med trusler fra Trump-administrasjonen om å gå til krig med Nord-Korea. I tillegg til Trumps trusler om å slippe løs «ild og raseri som verden aldri har sett maken til» mot et land med en økonomi som er en tusendel av den amerikanske, har den nasjonale sikkerhetsrådgiveren HR McMaster, som er aktivt tjenestegjørende general, gjort det klart at USA er beredt til å føre en «forebyggende» krig – med andre ord en uprovosert krig.

For å bygge opp under denne trusselen har Trump-administrasjonen utplassert en enorm armada utenfor Korea-halvøya, som inkluderer tre hangarskip-kampgrupper og en rekke ubåter og bombefly med atomvåpen. Samtidig tar Washington skritt for å utvide og modernisere det amerikanske atomvåpenarsenalet.

Under tirsdagens høring erklærte Massachusetts-senator Ed Markey at planer kunne være på plass «akkurat nå i Det hvite hus, gitt til presidenten for å utløse en forebyggende krig mot Nord-Korea med bruk av amerikanske atomvåpen, uten konsultering med eller informering av Kongressen.»

Senator Chris Murphy fra Connecticut sa kongressen var «bekymret for at presidenten er så ustabil, er så volatil, har en beslutningsprosess som er så ‘quixotisk’, at han kan beordre et atomvåpen-angrep» på et innfall.

Disse erklæringene er en anerkjennelse om at selv den minste hendelse – fra et test-missil på avveie til et sammenstøt mellom Russland, Kina, Nord-Korea eller Iran og noen av de titusenvis av amerikanske tropper, fly og krigsskip som opererer på deres grenser, til en av presidentens beryktede sene kveldstime-raserianfall – kan føre til et fullskala nukleær-angrep fra USAs side.

Bruce Blair, en atomvåpen-kommando-og-kontroll-ekspert ved Princeton University, kommenterte høringen med å si til Newsweek at «dette systemet gir én person den gud-lignende makten til å gjøre ende på verden». Makt til å kunne ødelegge menneskelig sivilisasjon utøves ensidig av én mann, som tilfeldigvis er en karriere-svindler og reality-tv-stjerne kjent for å være impulsivt grinete, ha kort lunte og er stand til å konsentrere seg enda kortere.

Senator Bob Corker sammenkalte høringen for å vurdere «betingelsene for at presidenten kunne beordre bruken av atomvåpen», men ble offisielt holdt for å diskutere «muligheten for lovgivning som ville kreve kongressens godkjenning for bruk av disse våpnene».

Resultatet av høringen var kategorisk: Presidentens makt til å kunne beordre en atomkrig er total og uangripelig, og ingen i kongressen spør seriøst om å endre den statusen. Komitéformann Corker, for alle sine retoriske angrep på Trump, inkludert hans sammenligning av Det hvite hus som en «voksen-barnehage», fremmet ikke noe forslag om å begrense Trumps makt til å føre en forebyggende atomkrig, og sa: «Jeg ser ikke en lovgivningsmessig løsning i dag.»

Det eneste mulige forhindringstiltaket hevdet i høringen, mot Trumps makt til ensidig avfyring av atomvåpen, var et mytteri fra de øverste militære. «Tiltak kan treffes» sa general Robert Kehler, som vitnet for komitéen. Det ville imidlertid utgjøre en «veldig interessant konstitusjonell situasjon». Handlingen ville med andre ord være et militærkupp.

Denne situasjonen, hvor perspektivet om en militær makterobring fremmes ved en kongresshøring som det eneste middel til å blokkere et atomkrig, er uttrykk for et særdeles sykt samfunn.

Kilden til krisen er ikke personligheten til Donald Trump. Trump legemliggjør snarere kriminaliteten og korrupsjonen til det finansielle oligarkiet han er en del av.

Hvis Trump ble fjernet fra stillingen hvem ville da erstatte ham? Hans visepresident Mike Pence er en notorisk krigshauk. Om Trump skulle bli fjernet av demokratene ville resultatet derfor være en vesentlig eskalering av amerikansk fiendtlighet mot Russland, landet med verdens nest største atomvåpenarsenal. Om det derimot skulle bli militæret, ville det kjernefysiske arsenalet være i hendene på profesjonelle drapsmenn som har begått utallige krigsforbrytelser i Serbia, Midtøsten, Nord-Afrika og Sentral-Asia.

USAs rolle som pyroman på verdensscenen er det ytre uttrykket for landets interne sosiale forhold. Dette er et land dominert av kolossale sosiale spenninger, der tre personer – Bill Gates, Jeff Bezos og Warren Buffett – kontroller like mye rikdom som den nedre halvdelen av befolkningen. Som med så mange av sine forgjengere, søker denne dekadente herskerklassen å avlede sosiale spenninger gjennom krig.

Kongressen, som i flere tiår har godkjent den ene ulovlige og kriminelle krigen etter den andre på løpebånd, har forlengst forlatt sin konstitusjonelle forpliktelse til å overprøve presidentens makt til å erklære krig.

Washingtons trusler mot verden er resultat av sammenbruddet av den amerikansk-ledede geo-politiske orden etter andre verdenskrig. Sentralt i denne sammenhengen er nedgangen i amerikansk økonomisk styrke og fremveksten av strategiske konkurrenter i Asia og Europa. Trumps 12-dagers tur til Stillehavet satte søkelyset på det hele: med skryt og proteksjonistisk retorikk besøkte Trump land etter land med krav om gunstigere handelsavtaler og kom tomhendt tilbake.

Nedsunket i kriser, geopolitisk og innenlands, ser USA en siste utvei: trusselen om å utrydde enhver som motsetter seg dem med atomvåpen. Når dette kommer fra det eneste landet som har anvendt atomvåpen i krig, ville det være toppen av dårskap å tro at dette bare er bløff. Hvis USA, på toppen av sin makt, kunne ødelegge to forsvarsløse japanske byer med atomvåpen for å sende en melding til Sovjetunionen, hvor mye større er ikke trusselen nå, når USAs globale dominans forvitrer for alles åsyn?

Den truende faren for en ny verdenskrig, denne gangen utkjempet med atomvåpen, setter fokus på det presserende behovet for at arbeiderklassen griper selvstendig inn og bygger en internasjonal massebasert antikrigsbevegelse bygget på det sosialistiske perspektivet om å få slutt på den grunnleggende krigsårsaken: det kapitalistiske systemet.

Andre Damon