Amerikansk involvering i slaveri og voldtekt av afganske barn

Av Kayla Costa
29 January 2018

En rapport utgitt mandag avslørte at USA lenge har medvirket til utbredt seksualisert vold mot afghanske gutter. Bare mellom 2010 og 2016 ble nesten 6.000 anklager om seksuelt misbruk av barn rapportert av amerikansk militærpersonell, uten at noen tiltak ble truffet som respons.

I en praksis som kalles bacha bazi, eller «guttespill», anvender høyt-rangerte afghanske eliter gutter mellom 10 og 18 år, sminket og kledd i jenteklær, for å underholde dem som dansere. De holder så guttene som gissel over lengre perioder, voldtar dem og tvinger dem til å engasjere seg i andre seksuelle handlinger. Når disse guttene unnslipper slaveriet sitter de igjen med dype psykologiske, emosjonelle og sosiale traumer.

Det amerikanske militæret har vært oppmerksom på denne misbrukpraksisen i årevis, men har jobbet for å skjule det fra offentligheten for å opprettholde sitt samarbeidsforhold med det afghanske politiet og militæret.

Rapporten var fullført i juni 2017, men var fortsatt klassifisert som «Hemmelig//Ikke til publisering for utlendinger» frem til 2042. Spesial-generalinspektøren for afghansk gjenoppbygging (SIGAR – Special Inspector General for Afghan Reconstruction) var vel inneforstått med at hendelsene var i strid med innenlandske og internasjonale menneskerettighetslover, men Pentagon fortsatte å pøse milliarder inn i sine operasjoner, gjennom et smutthull kalt «på-tross-av-klausulen».

Obama-administrasjonens beslutning om å bestille granskningsrapporten i 2015 kom først etter at en artikkel i New York Times omtalte beretninger fra soldater og offiserer i det amerikanske militæret som hadde forsøkt å gripe inn mot forbrytelsene, og at noen var dimittert for det. Kaptein Dan Quinn, som var en av dem som forlot Special Forces, fortalte intervjuere: «Vi satte folk ved makten som ville gjøre ting som var verre enn det Taliban gjorde.»

Til tross for antallet beretninger om militærpersonell som ble bedt om å ignorere hendelsene av hensyn til privatlivets fred eller kulturelle forskjeller, gjentar SIGAR-rapporten at de fant «ingen bevis på at amerikanske styrker ble bedt om å ignorere menneskerettighetsbrudd». I stedet beklager rapporten først og fremst mangelen på klart definerte prosedyrer for rapportering av hendelser, og den afghanske regjeringens apati.

Mens løfter fra afghanske ledere om å slå ned på disse voldtektene har gått uoppfylt, har de ikke det hele ansvaret. Gul Agha Shirzai, en afghansk politiker som ble støttet av CIA, er dypt involvert i bacha bazi, og arbeider for tiden som minister for grenser og folkegrupper. I et annet tilfelle dokumenteres det at entreprenører som jobbet for DynCorp – et foretak med virksomheter innen luftfart, våpen og rettshåndhevelse, som utfører nesten all sin virksomhet med den amerikanske regjeringen – kjøpte narkotika og «dansende gutter» med sine afghanske politimenn i 2010.

Siden 2001 har USA slust over $ 70 milliarder inn i afghanske militær- og politistyrker, og bredere sett mer enn $ 1 billion på invasjonen siden 2001. Landet har sett stor ødeleggelse, med minst 175.000 afghanske dødsofre og millioner av fordrevne som flyktninger. Valmueproduksjon og narkotikahandel har nå stor innflytelse over nasjonaløkonomien, og det understøtter de samme regjeringsrepresentantene, krigsherrene og elitene som deltar i barneslaveri og voldtekt.

Den amerikanske militærmaskinen har også sin egen historie om seksualisert vold, mot egne styrker og sivile. Voldtekt har blitt anvendt som krigshandling mot kvinner, barn og krigsfanger gjennom alle de store konfliktene det siste århundret. Det er ikke noe unntak for USAs intervensjoner i Midtøsten. I et slående eksempel dokumenterte en Foreløpig undersøkelsesrapport fra 2016 at 82 av CIAs individuelle fanger ble torturert, misbrukt eller voldtatt i Afghanistan og «black sites» (hemmelige torturfengsel) i Polen, Romania og Litauen.

Etter et kort opphold på begynnelsen av 2016 har Pentagon intensivert operasjonene i Afghanistan. Sivile tap er høyere i dag enn på noe tidspunkt siden den første invasjonen, hvilket delvis skyldes en 300 prosent økning i luftangrep og artilleribeskytning. Minst 16.000 amerikanske tropper er nå utplassert på bakken, bare en brøkdel av totalstyrken i hele Midtøsten.

Utallige bilder, videoer og historier om drap og barn og kvinners lidelser har blitt sirkulert av media for rettferdiggjøring av krigene i Midtøsten. Påståtte brudd på menneskerettighetene av de som det amerikanske militæret angriper, ledsaget av krokodilletårer, anvendes som begrunnelse for aggresjonskrig.

Denne SIGAR-rapporten er bare nok en bekreftelse for at «menneskerettighetspolitikken» til det amerikanske styringsetablissementet er bedragersk og hyklersk tvers igjennom.