Fra Facebook til Policebook

2 February 2018

På onsdag sendte Facebooks administrerende direktør Mark Zuckerberg ut en melding som skisserte sosial-medie-selskapets ekstraordinære planer om å overvåke alle brukernes posteringer og meldinger, sensurere uavhengig journalistikk og anvende kunstig intelligens for å rapportere brukere til politi- og etterretningstjenestene.

Zuckerbergs melding, publisert i forbindelse med selskapets kvartalsberetning, innledes med erklæringen om at 2017 var et «hardt år» for Facebook. «Verden er engstelig og splittet – og det spilte seg ut på Facebook. Vi har sett misbruk på vår plattform, blant annet innblandinger fra stater, spredning av nyheter som er falske, sensasjonelle og polariserende og debatt om nytteverdien av sosiale medier.» Han skriver at Facebook har ansvar for å «forsterke det gode og forhindre skade. Det er min personlige utfordring for 2018.»

Med Facebooks «nytale» betyr dette at selskapet i år vil handle aggressivt for å undertrykke spredningen av informasjon på nettet og sensurere innhold, under dekke av å bekjempe «falske nyheter» og «russisk innblanding».

De virkelig urovekkende konsekvensene av dette prosjektet skisseres i Zuckerbergs melding. Han skriver at blant Facebooks initiativ er «ny teknologi for å oppdage selvmordsmeldinger som har hjulpet hjelpetjenestene til å nå mer enn 100 personer som trengte hjelp raskt, og vi har bygget AI-systemer for å flagge mistenkelig oppførsel rundt valg i sanntid og for å fjerne terroristinnhold.»

Facebook har med andre ord introdusert AI-systemer for å innsanke, kartlegge og tolke all informasjon som er lagt ut på selskapets sosial-medie-plattform. Som alltid er innføringen av et slikt trål-system for massovervåkning berettiget med tilsynelatende prisverdige motiver. Tross alt, hvem er ikke for tiltak som er rettet mot å forhindre selvmord eller terrorangrep? Den faktiske hensikten med de nye systemene er imidlertid en helt annen.

Zuckerberg peker på det omfattende omfanget av selskapets AI-planer lengre ut i meldingen: «Vårt mål med AI er å forstå meningen med alt innholdet på Facebook.» Hver enkelt postering, foto, video, melding, kommentar, reaksjon og deling vil bli matet inn i selskapets stadig kraftigere datasystemer for analyseres for «skadelig» innhold og rapporteres til politi og etterretningsorganer, som det anses nødvendig.

Det virkelige – og reaksjonære – målet for Facebooks tiltak er også klargjort av de andre initiativene selskapet tar. Mest signifikant er at Zuckerberg understreket selskapets vilje til å forsikre at «informasjonen du ser på Facebook, kommer fra anerkjente og pålitelige høykvalitetskilder, for å motvirke desinformasjon og polarisering.»

Hvem er disse «anerkjente og pålitelige høykvalitetskildene»? «For eksempel, ta Wall Street Journal eller New York Times», skriver multimilliardær-direktøren. «Selv om du ikke leser dem eller ikke er enig med alt de skriver, har de fleste tillit til at de er høykvalitetsjournalistikk. På den motsatte siden er det blogger som har intense tilhengerskarer, men som ikke har allment anerkjent tillit utenfor sitt kjernepublikum. Vi vil vise disse publiseringene noe mindre.»

Foretaks-mediekilder vil med andre ord bli promotert, mens andre publikasjoner vil bli nedgradert, selv de som «har intense tilhengerskarer». Hva angår å bli «vist noe mindre», så betyr det at Zuckerberg mener de skal blokkeres fra å nå et bredere publikum. Enklere sagt: de vil bli sensurert.

I tillegg til sensurering av nyheter fra alternative kilder sier Zuckerberg i begynnelsen av meldingen at Facebook jobber med å «vise færre virale videoer» fordi slikt innhold «ikke er bra for folks velvære, og for samfunnet».

De virale videoene Zuckerberg refererer til inkludere opptak av politivold, sosiale eksponeringer som rapportering om fjorårets Grenfell-Tower-inferno som avslørte sosial ulikhet i London, og dokumentering av det amerikanske militærets krigsforbrytelser. Alt av denne typen innhold vil bli «nedgradert», hvilket Zuckerberg senere bemerker «reduserer en artikkels trafikk med 80 prosent».

Zuckerbergs sentrale påskudd – at Facebook vil fremme kilder som «folk har tillit» til – er en svindel. Faktisk nådde amerikanernes tillit til at massemediene «rapporterer nyhetene fullt, nøyaktig og rettferdig» sitt laveste nivå i meningsmålingshistorikken, ifølge en Gallup-måling publisert i fjor, der bare 32 prosent av deltakerne sa at de har «vesentlig» eller «ganske mye» tillit. Samtidig har bruken av sosiale medier for å lese nyheter vokst eksponentielt, og nådde to tredjedeler av den amerikanske befolkningen, ifølge en undersøkelse fra Pew Research Center.

Veksten i Facebooks og andre sosiale medienettverks popularitet var i stor grad på grunn av at de tillot brukerne tilgang til informasjon og synspunkter som ikke var tilgjengelig gjennom vanlige medier. Nå har Facebook reversert kursen og erklært at de har til hensikt å fremme det offisielle narrativet og blokkere uavhengige nyhetskilder som stiller spørsmål ved det.
Facebook, Google, Twitter og andre sosial-medie-gigantforetak – i tett samarbeid med etterretningstjenester og regjeringer – søker å utnytte sin rolle som kommunikasjonsmekanismer for å bli instrumenter for sensur og undertrykking. I prosessen snur de et av det 21. århundret viktigste og mest frigjørende teknologiske fremskritt – veksten og utviklingen av kunstig intelligens – om til en mekanisme for politisk kontroll og diktatur.

Kampen mot Internett-sensur er en presserende oppgave som konfronterer arbeidere over hele verden. World Socialist Web Site fører an i kampen mot den største trusselen mot ytringsfrihet siden andre verdenskrig. Den 23. januar publiserte WSWS et åpent brev med et opprop om å danne en internasjonal koalisjon av sosialistiske, antikrig, venstreorienterte og progressive nettsteder, organisasjoner og aktivister for å bekjempe Internett-sensur.

Prinsippene for denne koalisjonen er:

• Beskytte Internett som en plattform for politisk organisering og fri utveksling av informasjon, kultur og ulike synspunkter, styrt av prinsippet om at tilgang til Internett er en rettighet og må være fri og like tilgjengelig for alle.

• Kompromissløs insistering på Internetts fullstendige uavhengighet fra kontroll av myndigheter og private foretak.

• Ubetinget forsvar for nettnøytralitet og fri, uhindret og lik tilgang til Internett.

• Forbud og ulovliggjøring av regjeringers og foretaks manipulering av søke-algoritmer og prosedyrer, inkludert bruk av menneskelige sensorer, som begrenser og blokkerer nettsteders offentlige synlighet.

• Uforsonlig opposisjon mot bruk av Internett og kunstig-intelligens-teknologi (AI) for å utføre overvåking av nett-brukere.

• Kreve slutt på forfølgelsen av Julian Assange og Edward Snowden og en fullstendig restaurering av deres personlige frihet.

• Å fremme omformingen av foretakenes Internett-monopol til offentlige tjenester, under en internasjonalt koordinert demokratisk kontroll, for å tilby best mulig høykvalitetstjenester, ikke privat fortjeneste.

• Kampen mot Internett-sensur og forsvaret av demokratiske rettigheter kan ikke gjennomføres ved hjelp av appeller til kapitalistiske regjeringer og til partier og politikere som tjener deres interesser, men bare i kompromissløs kamp mot dem. Forøvrig er denne kampen internasjonal og i full opposisjon til enhver form og manifestering av nasjonal sjåvinisme, rasisme og imperialistisk militarisme. Derfor må de som virkelig er forpliktet til å forsvare demokratiske rettigheter, rette sin innsats mot mobiliseringen av arbeiderklassen i alle land.

Vi oppfordrer alle de som er enige i disse prinsippene om å kontakte World Socialist Web Site og ta opp kampen mot Internett-sensur.

Andre Damon