Imperialistmaktenes løgner om Skripal-affæren faller fra hverandre

5 April 2018

Den 1. september 1939 annonserte tysk radio utbruddet av andre verdenskrig ved å rapportere Adolf Hitlers tale i Reichstag [o.anm.: parlamentet, nå Bundestag], der diktatoren sa: «I natt har for første gang regulære polske tropper beskutt vårt territorium. Vi har besvart ildgivingen siden 05:45 idag morges. Fra nå av vil bombe bli møtt med bombe.»

Under propagandaminister Joseph Goebbels ledelse ble invasjonen av Polen fremstilt som en handling i selvforsvar.

Et tilsvarende grep til løgn og demonisering har britiske, amerikanske og flere europeiske regjeringer anvendt rundt forgiftningen av den russiske forhenværende dobbeltagenten Sergeij Skripal og hans datter Julia, i Salisbury i England den 4. mars.

Det er nå hevet over enhver rimelig tvil at påstandene fra den konservative regjeringen til Theresa May som anklager Russland for å være ansvarlig for forgiftningen av de to Skripal er fabrikasjoner.

Gary Aitkenhead, administrerende direktør for Storbritannias kjemivåpenanlegg Porton Down Defense Science and Technology Laboratory, sa til Sky News at forskerne «ikke hadde verifisert den nøyaktige kilden» til materialet som ble brukt i angrepet i Salisbury den 4. mars. Aitkenheads uttalelse kom dagen før Organisasjonen for forebygging av kjemiske våpen (OPCW) skulle samles til møte i Haag, på Moskvas anmodning, som ville ha avslørt den britiske regjeringens sak. Men dette skadekontrollgrepet bare understreker den monstrøse forfalskningen utført av den britiske og den amerikanske regjeringen og deres europeiske allierte.

May fortalte parlamentet den 12. mars at Porton Down var «absolutt kategorisk» om at «nervegiften» som ble brukt mot de to Skripal hadde kommet fra Russland. «Basert på den positive identifiseringen av dette kjemiske middelet av verdensledende eksperter ved Porton Down,» sa hun, «har regjeringen konkludert med at det er høyst sannsynlig at Russland var ansvarlig» for et «drapsforsøk» på britisk jord.

Utenriksminister Boris Johnson fortalte den tysk kringkasteren Deutsche Welle den 20. mars at «folkene fra Porton Down» var «absolutt kategoriske» om at kilden til nervegiften brukt mot de to Skripal var Russland. «Jeg spurte fyren selv,» sa han, «og han sa ‘det er ingen tvil’.»

Så politisk ødeleggende er eksponeringen av Storbritannias løgner at utenriksdepartementet i går slettet en tekst de sendte ut den 22. mars, som erklærte at «analysen fra verdensledende eksperter fra Forsvarsvitenskap og Teknologilaboratoriet ved Porton Down gjorde det klart at dette var en militær-grad novitsjok-nervegift produsert i Russland.»

Basert på denne løgnen, og uten å be om noe annet bevis enn May og Johnsons ord for det, gikk USA, 14 EU-medlemsland, Ukraina, Canada, Australia og tre andre allierte til utvisning av til sammen mer enn 100 russiske diplomater og ansatte. Militæralliansen NATO fulgte etter og utviste syv av den russiske staben, for å sende «en klar og veldig sterk melding om at Russlands hensynsløse handlinger hadde en kostnadskonsekvens».

Hver eneste av disse statene visste fra begynnelsen av at påstandene mot Russland var et bedrageri. Selv om Storbritannias antatte sak mot Russland har falt fra hverandre, har dette ikke hatt noen innvirkning på støtten de har fått fra sine imperialistiske allierte.

OPCWs nødsesjon som ble sammenkalt på Russlands forespørsel mottok ingen svar på de alvorlige spørsmålene som Moskva insisterte på at Storbritannia måtte adressere. I stedet sa Storbritannias representant at Russland ikke kunne delta i en felles granskning av Skripal-affæren sammen med Storbritannia, siden de var «en sannsynlig gjerningsmann». Dette ble tilkjent uforbeholden støtte fra en EU-talsperson, som forlangte at Russland svarer på Storbritannias «legitime spørsmål» om deres angivelig fortsatte produksjon av novitsjok.

Ikke mindre medansvarlig i denne kriminelle affæren er foretaksmediene, og spesielt New York Times, som har brukt den siste måneden til å formidle den rå propagandaen som kom fra London og Washington og som har forlangt at Moskva måtte straffes.

Ikke på noe tidspunkt har Times reist et eneste spørsmål om påliteligheten av påstanden til May-regjeringen. Og nå er avisas respons til eksponeringen av løgnene å ignorere og begrave uttalelsen til Aitkenhead.

Rollen til foretaksmediene i Skripal-provokasjonen bekrefter det politiske formålet med den hysteriske kampanjen de har ført mot «falske nyheter», og deres insistering på at sosialmedier må reguleres, begrenses og overvåkes.

Trengs det etter Skripal-affæren noe mer bevis på at ingenting av det de offisielt godkjente mediene publiserer eller kringkaster kan tas for hva det gir seg ut som?

De fordømmer enhver problematisering av det imperialistiske narrativet som «falske nyheter», mens de utfører sin funksjon med publisering av falske og løgnaktige rapporter.

Som Leo Trotskij skrev for 80 år siden er løgnen det ideologiske bindemidlet for sosial og politisk reaksjon. World Socialist Web Site er et uunnværlig og mektig redskap for arbeiderklassen til bekjempelse av løgnene fra imperialistmaktene og deres statskontrollerte propagandamaskiner.

I januar utstedte World Socialist Web Site et åpent brev til sosialistiske, antikrig, venstreorienterte og progressive nettsteder, organisasjoner og aktivister som oppfordrer til dannelsen av en internasjonal koalisjon for å bekjempe internettsensur. Nylige hendelser vitner om betydningen av dette kritiske initiativet.

Robert Stevens