For internasjonal handling til forsvar av Julian Assange!

28 May 2018

Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) og Det internasjonale redaksjonsrådet for World Socialist Web Siteoppfordrer til omgående tiltak over hele verdentil forsvar for WikiLeaks-redaktøren Julian Assange. Etter nesten åtte års kamp mot den amerikanske regjeringens og dens alliertes ubarmhjertig forfølgelse er den australskfødte journalisten nå i overhengende fare for å falle i deres klør.

Den amerikanske styringsklassen og densinternasjonale motparter er fiendtlig innstilt til WikiLeaks og organisasjonens redaktør fordi han publiserte lekket informasjon som eksponerte for verden deres krigsforbrytelser, antidemokratiske intriger og korrupsjon. Den amerikanske regjeringen er fast bestemt på å bringe Assange til taushet og skremme alle prinsippfaste journalister og varslere ved å trekke ham foren skuerettssak og dømme ham for falske anklager om «spionasje». Assange står nå overfor risikoen for langvarig fengsling, eller til og med dødsstraff, for å ha eksponert sannheten.

Mens han oppholdt seg i Storbritannia i 2010 avslørte Assange USAs forbrytelser. Kort tid deretter fremmet en svensk aktorondsinnede påstander om at han skulle ha begått seksuelle overgrep. Påstandene var en del av en konspirasjon for å bringe ham til taushet og undergrave WikiLeaks’ betydelige internasjonale støtte. Assange ble tvunget til å bekjempe forsøk på å bli utlevert til Sverige, der han deretter kunne ha blitt overført til USA. I juni 2012 ble han tvunget til å søke politisk asyl i den ekvadorianske ambassaden i London, da en britisk domstol besluttet en politisk motivert avvisning av hans endelige juridiske appell mot utlevering til Sverige.

På slutten av 2016 gikk svenske myndigheter endelig med på å utspørre Assange i London og i fjor droppet de den angiveligeetterforskningen, uten noen gang å ha kommet med noen anklage. Den britiske regjeringen har imidlertid, i samarbeid med Washington, fortsatt å nekte å gi slipp på sin hensikt om å påtale og fengsle Assange for å ha unndratt seg kausjonsbetingelseneda han søkte politisk asyl.

Situasjonen har nå kommet til et kritisk vendepunkt. Den ekvadorianske regjeringen, som modig ga Assange politisk asyl i 2012, har kapitulert for intenst amerikansk og britisk press. Den 28. mars, for ni uker siden, stengte den all Assanges kommunikasjon og hans muligheter for å motta besøkende.

Medierapporter antyder at den ekvadorianske regjeringen utøver et enormt press på Assange for å få ham til«frivillig» å forlate ambassaden. Selv før han var nesten helt isolert hadde Assanges medisinske tilstand blitt alvorlig forverret. Han har lidd nesten seks års de facto fengsling, uten sollys ogbegrenset til et meget lite område. Uttalelser fra ekvadorianske myndigheter indikerer at de er engasjert i feige diskusjoner med Storbritannia om å oppheve hans asyl og utlevere ham til britisk politi, for å ha «unndratt seg» kausjonsforpliktelser, skulle han nekte å forlate ambassaden.

Det amerikanske CIA og andre politi-etterretningsbyråer venter i fløyene for å komme på banen med sine utleveringsanmodninger. CIA har brennmerket WikiLeaks som en «ikke-statlig fiendtlig etterretningstjeneste», for å understreke den amerikanske styringsklassens besluttsomhetfor å avskjære varslere og skjule sine forbrytelser fra verden, mens den amerikanske regjeringen har erklært at Assangespågripelse er en «prioritet».

Demonstrasjoner, protester, opprop og andre offentlige arrangement bør organiseres rundt om i hele verden for å forsvare Julian Assange.

ICFI og WSWS gir sin tilslutning til den erklærte våken som blir forberedt av WikiLeaks’ støttespillere utenfor den ekvadorianske ambassaden i London den 19. juni – som markerer seksårsdagen for datoen da han gikk inn i bygningen. Våker blir også organisert i andre byer.

Den ekvadorianske regjeringen må gjenopprette alle Assanges rettigheter til å kommunisere og motta besøkende. Etter å ha gitt ham politisk asyl har den ikke rett til å overlevere ham til hans forfølgere. Den britiske regjeringen, for sin del, må droppe anklagene mot Assange for å ha unndratt seg meldeplikten i forbindelse med kausjon, en nødvendig handling han bare valgte av legitim bekymring for utlevering til USA. Han må få lov til å forlate den ekvadorianske ambassaden og forlate Storbritannia.

Den australske seksjonen av ICFI, Det sosialistiske likestillingspartiet (Socialist Equality Party Australia), har oppfordret til en demonstrasjon på Sydneys sentrale rådhusplass (Town Hall Square) klokken 1:00 p.m. søndag den 17. juni. Demonstrasjonen har blitt støttet av den velkjente journalisten John Pilger og andre prinsippfaste forsvarere av WikiLeaks. Den vil kreve at den australske regjeringen umiddelbart handler for å sikre Assanges betingelsesløse frihet og gjenkomst til Australia. Den vil også kreve at Turnbulls regjering garanterer hans beskyttelse mot ethvert forsøk på å overføre ham til USA.

Påfølgende australske regjeringer har behandlet Julian Assanges rettigheter som australsk statsborger, som de er forpliktet til å opprettholde og forsvare, med fullstendig forakt. Fra starten av var Canberra forpliktet til å beskytte Assange, en australsk journalist, fra den amerikanske regjeringens forfølgelser fordi han hadde eksponert deres krigsforbrytelser og brudd på menneskerettighetene.

I stedet har Canberra, med utgangspunkt iLabor-Party-regjeringen under ledelse av statsminister Julia Gillard, kastet Assange til ulvene.

Gillard samarbeidet åpent med Obama-administrasjonen i heksejakten og forfølgelsen av WikiLeaks. Labor-regjeringen fordømte organisasjonens publisering av lekket informasjon, som avslørte amerikanske krigsforbrytelser, som «ulovlig». Den erklærte i tillegg at den ville bistå USA i enhver kriminell rettsforfølgelseav Assange.

For sin del leverteden regjerende australske Koalisjonen, mens den var i opposisjon, symbolsk kritikk av Labors hensynsløse behandling av WikiLeaks-redaktøren. Så snart denselv inntok regjeringskontorene fortsatte den den forrige regjeringens samarbeid med USA mot WikiLeaks.

Årsaken er enkel. Det australske styrende etablissementet og de ultrarike, sammen med alle deres politiske partier, anser den australsk-amerikanske militæralliansen å være langt viktigere enn de demokratiske rettighetene, og til og med livene til australske borgere. Forøvrig har australske regjeringer støttet eller deltatt i alle USAs krigsforbrytelser i Irak, Afghanistan og andre steder, og de er ikke mindre ivrige etter å undertrykke medieorganisasjoner som WikiLeaks.

Arbeiderklassen, studenter, og enhver organisasjon som forsvarer ytringsfrihet og alle demokratiske rettigheter og friheter, kan ikke lenger akseptere denne situasjonen. Angrepet på Assange og WikiLeaks er bare et spesielt skarpt uttrykk for den bredere kampanjen for sensur og undertrykking, som har til hensikt å bringe all motstand mot styringselitene, mot sosial ulikhet og mot krig, til taushet.

Demonstrasjonen den 17. juni i Sydney må bli utgangspunktet for en politisk massekampanje for å forsvare Julian Assange.

Enhver påstand om at Canberra er maktesløs til å gripe inn er en løgn. Assange kunne umiddelbart bli tildelt australsk diplomatisk status og tildelt et diplomatisk pass; han kunne bli hentet fra den ekvadorianske ambassaden av australske ambassadebiler; han kunne passerede britiske immigrasjonsmyndighetene beskyttet av diplomatisk immunitet; og han kunnebefordresombord et fly til Australia.

Vi oppfordrer alle forsvarere av WikiLeaks og av demokratiske rettigheter til å sirkulere informasjon om 17.-juni-demonstrasjonen så vidt og bredt som mulig. Organisasjoner som godkjenner og akter å delta i demonstrasjonen, oppfordres til å informere SEP (Australia) på sep@sep.org.au. Påtegninger vil bli publisert av WSWS fra og med i morgen.

Sett Julian Assange fri! Krev hangjenkomst til Australia!

ICFI og WSWS’ internasjonale redaksjonsråd