Ryanair-arbeidere skal streike på tvers av Europa

Av Steve James
24 July 2018

Piloter og kabinpersonale på det europeiske billigflyselskapet Ryanair deltar i streikeaksjoner i dag. Streikene, som vil treffe hundrevis av flyavganger, involverer arbeidere i Irland, Portugal, Belgia og Spania, og gjenspeiler kraftig økende klassespenninger innen flybransjen og over hele kontinentet. Ryanair-piloter i Tyskland skal også stemme over streikeaksjoner.

Som med Amazon-lagerarbeiderne i Tyskland, Spania og Polen som streiket i forrige uke, viser de Ryanair-ansattes tiltak potensialet og nødvendigheten av arbeiderklassens kontinentalt koordinerte aksjoner til forsvar for arbeidsplasser og levestandard.

Piloter med base i Irland gjennomfører i dag en tredje 24-timer-streik, etter liknende tiltak den 12. og den 20. juli. Én-dags-aksjonene kommer etter avstemminger der 99 prosent av pilotene som har base i Irland og er direkteansatte av flyselskapet stemte for å streike. Mer enn 250 Irland-baserte piloter er selvstendige næringsdrivende og ikke involvert i arbeidstvisten. Seksten avganger den 24. juli til og fra Republikken Irland har blitt kansellert, med anslagsvis 2.500 passasjerer som er rammet. 12. juli-streiken resulterte i 30 kansellerte avganger, mens piloter i forrige uke valgte å mønstre streikevakt ved Ryanairs hovedkvarter i Nord-Dublin.

Pilotene, som er medlemmer av Den irske flyselskapspilotforeningen (IALPA), søker «en rettferdig og transparent mekanisme» basert på ansiennitet for allokeringen av piloter til en bestemt Ryanair-base, for å ordne overføringer mellom baser og for årlig ferie. Én-dags-streikene er de første noensinne av Irland-baserte Ryanair-piloter, og bare den andre noensinne av Ryanair-piloter noe sted.

Tiltakene har funnet sted til tross for IALPAs iherdige forsøk på å forhindre dem. IALPA er en del av Forsa-fagforeningen, som oppsto i fjor av en sammenslåing av en rekke mindre fagforeninger for offentlige tjenester. Forsa-representanter klargjorde sine prioriteringer for Irish Mirror, før den 12. juli-streiken. «Vi beklager det faktum at det har kommet til dette. Piloter vil ikke streike. De vet at det er ille for passasjerer, for flyselskapet, for Irlands økonomi og turistsektoren og for pilotene selv.»

Streiken følger et vedvarende påtrykk fra Ryanair-piloter over hele Europa i fjor for bedre betingelser, og som et middel til å overvinne den fragmenteringen selskapet har påført dem. En rekke åpne brev fra 60 lokale Representasjonsråd for ansatte, som er organer

Ryanair hittil foretrakk å forhandle med, kulminerte i et kortvarig Europeisk representsjonsråd for ansatte, som hevdet å uttale seg for over 4.000 Ryanair-piloter på tvers av 80 baser og 30 land.

Anført av en gruppe seniorpiloter brukte de en stor organiseringskalamitet hos Ryanair, som resulterte i tap av så mye som 700.000 passasjerflyvninger, til å tvinge selskapet til å godkjenne fagforeninger – som Ryanair alltid har opponert mot i løpet av sin 32-årige historie.

Ryanair kom til slutt til enighet om anerkjennelsen da foretaket søkte hjelp fra fagforeningsbyråkratiet for å opprettholde kontroll over arbeidsstokken.På onsdag og torsdag skal Ryanair-kabinpersonale i Belgia, Portugal og Spania også streike i et samordnet tiltak – med rundt 600 fly og opptil 75.000 passasjerer som blir rammet – mot den brutale graden av utnyttelse i bransjen.

Opptil 400 kabinpersonale i Portugal har gjennomført tre én-dags-streiker i år, som førte til en rekke kansellerte flyavganger. Streikene fant sted på flyplassene i Lisboa, Porto og Faro.

Arbeidere streiker med krav relatert til ferier, sykelønn, slutt på kabinsalgsmål, legalt definert minimums-hviletid, slutt på utleiearbeid, forutsigbar arbeidstid og et ansiennitetssystem. De vil også ha en slutt på det nåværende systemet der de alle er tvunget til å åpne konto i en irsk bank.

Et nylig Ryanair Crew Summit (Ryanair ansatt-toppmøte), organisert av De internasjonale transportarbeidernes føderasjon (ITF) av fagforeninger og den europeiske fløyen De europeiske transportarbeidernes føderasjon, listet opp 34 krav. Ett av kravene er at arbeidernes ansettelseskontrakter eksplisitt må anerkjenne den nasjonale loven og jurisdiksjonen i det landet der den enkelte arbeideren har sin base.

For tiden er alt Ryanair-kabinpersonale ansatt under irsk lov.

Som resultat er eksempelvis spansk kabinpersonale tvunget til å basere seg på EUs helseforsikring, i stedet for det spanske systemet, for medisinsk behandling i Spania, til tross for at de bor der. Ryanair-personale rapporterer også at de ikke får boliglån i Spania fordi deres lønninger blir utbetalt i Irland.

Kabinpersonale har også klaget over påførte disiplinærtiltak for å ha meldt seg syke mer enn to ganger i året, og at de blir truet med overføring til den litauiske grenen av Ryanair om de ikke klarer å oppfylle foretakets beryktede målkrav for ombordsalg av snacks, parfyme og skrapelodd.

Deltagere på toppmøtet representerte kabinpersonale fra 80 prosent av Ryanair-basene og bakkemannskap fra 100 prosent av basene.

Under trykket av den voksende militante stemningen ble ITF i begynnelsen av juli tvunget til å komme med følgende advarsel: «Hvis foretaket ikke begynner å forhandle med fagforeninger i god tro og leverer reelle forbedringer for arbeidere på tvers av nettverket, risikerer det en sommer med aksjoner.»

Imidlertid, som med pilotenes aksjoner, har fagforeningenes lange varslingsperiode før denne ukas streiker gitt selskapet god tid til å koordinere sin respons. Ryanair hevdet at så mye som 85 prosent av passasjerene som rammes av kabinpersonalets aksjoner allerede hadde blitt omplassert eller var tilbudt tilbakebetaling.

Faktisk søker fagforeningene å attestere sin kontroll over en høyt konsentrert, svært mobil og internasjonalisert arbeidsstyrke i en avgjørende sektor av transportbransjen.

Som en understreking av poenget anerkjente Ryanair FIT-CISL-fagforeningen i Italia, etter å ha kunngjort konsekvensen av streikene den 25. og den 26. juli. Foretaket har også nylig anerkjent fagforeningene Verdi i Tyskland og Unite i Storbritannia.

Ryanair hyllet sine nye allierte og søkte å bruke disse til å utøve trykk på de streikende arbeiderne. «Ryanair håper at kabinpersonalfagforeninger i Spania, Portugal og Belgia [der avtaler ennå ikke er inngått] snart vil følge dette eksemplet ved å engasjere seg i forhandlinger med Ryanair, i stedet for å påføre Ryanairs kunder problemer ved å fortsette unødvendige streiker.»

Selskapets ledende personalsjef, Eddie Wilson, hyllet

også fagforeningsavtalene som «et videre tegn på fremskrittene Ryanair gjør med fagforeninger siden vår beslutning av desember 2017 om å anerkjenne fagforeninger, der over 66 prosent av vårt kabinpersonale nå er dekket av godkjente avtaler.»Siden grunnleggelsen har Ryanair hatt en spesielt rå og hoverende tone mot sine millioner av passasjerer og sine ansatte. Selskapets forretningsmodell er basert på lave lønninger og anvendelsen av et stort antall fly av samme type – Boeing 737 – for å holde vedlikeholdskostnadene lavere enn sine konkurrenters. Som resultat er selskapet nå det største flyselskapet i Europa og et av de største i verden. Det flyr til 33 land og har over 80 baser.

På daglig basis viser innsatsen til foretakets Europa-dekkende arbeidsstyrke et eksempel på hvordan koordinering og avansert organisering kunne være en enorm fordel for samfunnet.

I stedet, under kapitalismen og splittingen av arbeidere langs nasjonale linjer, tilfaller fordelene kun konsernsjefene og deres finansierer. Ryanair-sjefen Michael O'Leary kjøpte nylig et barokkpalass i gamlebyen i Palma på Mallorca til € 10 millioner. O'Leary har en nettoformue som er estimert til anslagsvis € 850 millioner. I fjor rapporterte foretaket at deres 37,6 millioner passasjerer drev omsetningen opp til € 2,1 milliarder, selv om drivstoff- og lønnskostnader førte til en nedgang på 20 prosent i resultatet før skatt, til € 319 millioner, de tre første månedene i år.