Washington allierer seg med ISIS der stormaktkonflikt trumfer «krigen mot terror»

7 August 2018

Dokumentet «National Defense Strategy» [Nasjonal forsvarsstrategi] som ble utgitt ved begynnelsen av året erklærte helt åpent at det amerikanske militærets nesten to-tiår-lange fokus på den såkalte «globale krigen mot terrorisme» hadde kommet til sin ende. I steden ble det introdusert en ny strategisk orientering basert på forberedelser til «stormakt»-konfrontasjon, dvs. krig med atomvåpenbestykkede Russland og Kina.

Dette var den første reviderte forsvarsstrategien Pentagon publiserte på over ti år og er uttrykk for den hasten som Washington tillegger forberedelsene for en tredje verdenskrig.

Et spesielt grovt og kriminelt resultat av dette politisk skiftet blir stadig tydeligere og mer åpenbart i tre store krigsteatre der amerikanske styrker er engasjert i aktive kampoperasjoner. Rapporter fra Jemen, Syria og Afghanistan byr håndfaste bevis for at USA og dere lokale proxy-er allierer seg med og rekrutterer tjenester fra elementer av ISIS og al-Qaida, i forfølgelsen av Washingtons bredere strategiske interesser.

I Jemen har hundrevis, om ikke tusenvis av krigere fra al-Qaida på den arabiske halvøy (AQAP) – brennmerket av den amerikanske regjeringen som de «farligste» tilknytningene til det løse internasjonale al-Qaida-nettverket – blitt rekruttert av Washingtons nærmeste allierte i den arabiske verden – Saudi-Arabia (KSA) og De forente arabiske emirater (UAE) – for å kjempe som fotsoldater i den nær-genocidale USA-støttede krigen disse Persiske-gulf-oljemonarkiene har ført mot det fattige landet Jemen siden 2015.

Ifølge en graverapport Associated Press (AP) publiserte på mandag har den KSA-ledede koalisjonen «sluttet hemmelige avtaler med al-Qaida-krigere, betalt noen for å forlate viktige byer og landsbyer, og latt andre slå retrett med våpen, utstyr og mengder av stjålne penger... Hundrevis flere ble rekruttert for å slutte seg til selve koalisjonen.»

AP la til at «Nøkkeldeltagere i avtalene sa at USA var klar over arrangementene og avholdt seg fra noen form for droneangrep.»

«Elementer i det amerikanske militæret er tydeligvis klar over at mye av det USA gjør i Jemen hjelper AQAP, og det er mye angst rundt akkurat dét,» fortalte Michael Horton, en senioranalytiker ved den CIA-tilknyttet Washington-tankesmia Jamestown Foundation, til AP.

«Imidlertid har støtte for UAE og KSA mot det USA ser på som iransk ekspansjon prioritet fremfor kampen mot AQAP, og til og med fremfor stabiliseringen av Jemen,» tilføyde Horton.

Dette er en grov underdrivelse. Washington leverer uunnværlig militærstøtte til en krig som har ført millioner av jemenitter til randen av hungersnød. Washington er beredt til å utrydde mye av Jemens befolkning for å kunne styrke sin egen strategiske posisjon og posisjonen til de reaksjonære arabiske regimene som de er alliert med, mot den angivelige trusselen som iransk innflytelse utgjør for USAs regionale hegemoni.

Krigen har eskalert de siste dagene i den pågående beleiringen av den jemenittiske havnebyen Hodeida [al-Hudaydah] ved Rødehavet, som Trump-administrasjonen ga grønt lys for. FN har advart for at en kvart-million mennesker kan miste livet av denne operasjonen, mens millioner flere over hele landet kan dø av sult om beleiringen får stengt ned havna, som er den eneste livlinjen for mat, drivstoff og medisin for minst 70 prosent av befolkningen.

Rekrutteringen av al-Qaida-krigere for å slakte jemenitter i denne enorme og blodige krigsforbrytelsen er fullt og helt i samsvar med amerikansk politikk.

Når det gjelder Syria sendte Russlands forsvarsdepartement sist torsdag ut en erklæring om at ISIS i økende grad har konsentrert sine styrker i området rundt al-Tanaf nær den syrisk-irakiske grensa, der det amerikanske militæret opprettholder en militærbase som de ensidig har erklært en 34 kilometers ekskluderingssone rundt. Der har amerikanske tropper gitt opplæring til såkalte «opprørere» som opponerer mot regjeringen til president Bashar al-Assad og der synes de nå å by en sikkerhetsskjerm for ISIS.

Den ulovlige amerikanske militærintervensjonen i Syria, som ble lansert under påskudd av å skulle «utrydde» ISIS i Irak og Syria, har gjentatte ganger sett USA og deres lokale proxier tilrettelegge for ISIS’ flukt fra beleirede byer. Den mest notoriske hendelsen var i Raqqa, der en kolonne med kjøretøy fraktet 4.000 ISIS-krigere og deres familiemedlemmer, med deres våpen, ammunisjon og sprengstoff, ut i den østlige syriske ørkenen.

Målet var å snu disse krigerne mot syriske regjeringstropper og bidra til USAs operasjon for å frata Damaskus kontroll over Syrias olje- og gassfelt, som er avgjørende for gjenoppbyggingen av det krigsherjede landet. USAs mål i Syria er knyttet an til bredere forberedelser for krig – ikke bare mot Iran, men også mot Russland.

Til slutt, i forbindelse med Afghanistan – der USA har ført krig i nesten 17 år. New York Times publiserte på søndag en artikkel med tittelen «Er ISIS-krigere fanger eller ærede gjester av den afghanske regjeringen?»

Artikkelen rapporterte om hvordan to av ISIS’ seniorkommandører sammen med 250 av deres krigere hadde overgitt seg til den USA-støttede Afghanistans Nasjonale hær, for å unngå at de ble nedkjempet av Taliban i Nord-Afghanistan.

«Det var imidlertid vanskelig å si om de var fanger,» rapporterte Times. «Regjeringen arrangerte for deres innkvartering i et pensjonat i provinshovedstaden Sheberghan. Vakter ble postert rundt, ikke for å holde opprørerne inne, men for å holde deres potensielle fiender ute, ifølge provinsguvernøren. Selv om krigerne var avvæpnet, fikk de beholde sine mobiltelefoner og andre personlige eiendeler.»

Times la til: «Den tvilsomme karakteren av Den islamske statens overgivelse har vist seg å bli en propaganda-bonanza for Taliban.»

Avisa gir ingen detaljer om denne «propagandaens» art, men den rapporterer at ISIS-krigerne «ble skysset fra slagmarka i Den afghanske hærens helikoptre, for å unngå en potensielt farlig reise langs veiene.»

Den åpenbare konklusjonen fra denne beretningen er at ISIS har fungert som et amerikansk aktivum [asset; «en brikke»] i Afghanistan, der de har angrepet Taliban og utført grusomheter i den hensikt å forhindre enhver forhandlingsløsning av konflikten som ikke tjener amerikanske geo-strategiske interesser i regionen.

Denne mer eller mindre åpne alliansen mellom Pentagon og ISIS – et angivelig primært mål i multiple amerikanske militærintervensjoner på tre kontinenter – er ikke så mye en ny politikk som det er gjenopplivingen av en gammel en som aldri ble helt oppgitt, til tross for den oppblåste retorikken rundt den største av alle «falsk nyhet»-beretninger – den «globale krigen mot terrorisme».

Al-Qaida, den opprinnelige angivelige erkefienden i denne endeløse krigen, var det direkte produktet av CIAs og USAs støtte til de islamistiske mujahedin i Afghanistan – mot den Sovjet-støttede regjeringen på 1980-tallet. Siden da har disse elementene hatt en dual-anvendelse for den amerikanske imperialismen – i en fase tjener de som proxystyrker i kriger for regimeendring, og i en annen fase tjener de som påskudd for amerikanske intervensjoner i terrorbekjempelsens navn.

Under dekke av «krigen mot terrorisme» har påfølgende amerikanske regjeringer – både demokratiske og republikanske – ikke bare ført kriger der ofrene telles i millioner, men også utført et nådeløst angrep på demokratiske rettigheter, fra innenlandsspionering til sensurering av Internett.

Den fremvoksende internasjonale alliansen mellom Pentagon og ISIS tjener bare til å avsløre de virkelige interessene som ligger til grunn for denne politikken, som er knyttet an til krigsføring for å kompensere for den amerikanske imperialismens tap av økonomisk forrang og til forsvar av dens smuldrende globale hegemoni – og i sin tur til undertrykking innenlands, for å opprettholde en sosial orden karakterisert av den mest ekstreme ulikheten i moderne amerikansk historie.

Bill Van Auken