Japan: Titusener på Okinawa fordømmer plan om relokalisering av amerikansk militærbase

Av Ben McGrath
21 August 2018

Den 11. august samlet 70.000 demonstranter seg på Okinawa i Japan for å fordømme sentralregjeringens relokalisering av en amerikansk militærbase på øya. Demonstrasjonen var også for å markere Takeshi Onagas bortgang, Okinawas prefektur-guvernør, som døde av bukspyttkjertelkreft den 8. august i en alder av 67 år. Det var andre samlinger rundt om i landet, også i Tokyo.

Demonstrasjonen fant sted i Naha, hovedstaden i Okinawa prefektur. Protestantene holdt plakater der det sto «Ny Henoko Base, Nei!» og andre slagord som avviste Tokyos plan. De vedtok også en resolusjon med krav om at sentralregjeringen dropper planene om å relokalisere den amerikanske basen.

Okinawa-innbyggerne og andre som opponerer mot den amerikanske militære tilstedeværelsen i Japan har i mange år demonstrert mot sentralregjeringens planer om å relokalisere basen US Marine Corps Air Station Futenma, fra midten av den overfylte byen Ginowan til et nytt anlegg som blir bygget ved Henoko, på gjenvunnet land ved Okinawa-øyas kyst.

Guvernør Onaga, som inntok embetet i november 2014, sloss mot baseflyttingen og gjorde det til et sentralt tema for sin guvernør-kampanje. Imidlertid jobbet han konsekvent for å kanalisere motstanden mot basen langs parokiale linjer, og utnyttet lokalbefolkningenes legitime vrede mot forbrytelser begått av amerikanske soldater og entreprenører, fra fyllekjøring til voldtekt og drap.

For å blokkere en bredere politisk kamp mot japansk og amerikansk militarisme hevdet Onaga at problemet med relokaliseringen av basen stammet fra fastland-Japans nedadlatende holdninger og utnyttingen av Okinawa-befolkningen, som måtte bære byrden av å være vertskap for de amerikanske troppene.

Onaga hadde vært medlem av det regjerende Liberal-demokratiske partiet (LDP) inntil han stilte som uavhengig for borgmester-valget i prefekturets hovedstad Naha i 2000, et embete han holdt i 14 år. Han forble en konservativ tungvekter i prefekturpolitikken og motsatte seg ikke Den amerikansk-japanske sikkerhetsavtalen. Faktisk uttalte han i 2015: «Jeg har tjent som politiker i over 30 år og jeg har konsekvent støttet sikkerhetsarrangementet mellom USA og Japan.»

Antikrig-sentimentet til de som støttet Onaga gikk ofte lenger og inkluderte kravet om en fullstendig fjerning av de amerikanske basene fra Japan. Protestantene har ofte koblet sin kamp mot amerikanske baser med sin kamp mot regjeringens remilitariseringsagenda, som inkluderer revisjonen av landets grunnlov for å fjerne enhver barriere for ekspansjonen og den oversjøiske anvendelsen av det japanske militæret.

Med Okinawa som et vesentlig oppmarsjområde rettet inn på amerikanske militæraksjoner i Asia er opposisjonen mot basen nært knyttet til kampen mot militarisme. Under en annen demonstrasjon, foran statsminister Abes residens i Tokyo den 30. juli, trakk en av deltakerne, en 81 år gammel kvinne, denne sammenhengen. «Jeg ville gjerne dratt til Okinawa, men det klarer jeg ikke, så derfor vil jeg heve stemmen min her, mot basebyggingen. Å ha en base dreier seg grunnleggende sett om å være medansvarlig for krig,» sa hun.

Onagas taktikker representerer imidlertid ei blindgate for kampen. Guvernøren brukte sine siste år på å motarbeide base-saken i retten, og med å overbevise befolkningen om at dét kunne blokkere utbyggingen ved Henoko.

I oktober 2015 trakk Onaga sin forgjenger Hirokazu Nakaimas godkjenning for landgjenvinningen ved kysten. Dét ble så raskt omgjort av forsvarsdepartementets Forsvarsbyrå for Okinawa. Det fulgte en kamp ved domstolene og i desember 2016 bestemte Japans Høyesterett at Onagas handlinger var ulovlige.

I mer enn et år etter det truet guvernøren med å trekke godkjenning for landgjenvinningen på et nytt grunnlag. Det var en uthalingstaktikk Onaga anvendte mens han forhandlet med sentralregjeringen. Først da antibasemotstanderne ble frustrerte over forsinkelsen og gjennomførte sitt-inn-aksjoner på prefektur-kontorene annonserte han nok en gang at han ville tilbakekalle godkjenningen for landgjenvinningsprosjektet.

Onaga hevdet den 27. juli at «fakta som ikke var kjent da landgjenvinningsgodkjenningen ble gitt, har kommet frem, og de hensiktsmessige og rasjonelle betingelsene med hensyn til arealbruk [som kreves for en godkjenning av landgjenvinning] er ikke lenger oppfylt.»

Denne nye tilbakekallingen var ment å forhindre at det planlagte gjenvinningsarbeid skulle begynne den 17. august, mens Tokyo nå holder igjen byggeprosjektet i påvente av valget av Onagas etterfølger den 30 september.

I siste instans ønsket Onaga, lokale foretak og andre med kommersielle interesser på Okinawa, å få basen fjernet fra øya for å kunne anvende territoriet for utvikling som kunne tiltrekke seg bedrifter og turister. Samtidig understreket de øyas billigere lønnskostnader sammenlignet med andre områder i Japan.

Det amerikanske militærets kontinuerlige tilstedeværelse på Okinawa siden slutten av Den andre verdenskrigen har begrenset en kommersiell utvikling, da en femtedel av prefekturets hovedøy er dekket av amerikanske baser som huser halvparten av de 50.000 amerikanske troppene i Japan.

Andre etablissementspartier, inkludert fra det såkalte venstre, lånte Onaga politisk troverdighet mens han var i embetet. Japans konstitusjonelle demokratiske parti (CDP), Det japanske kommunistpartiet (JCP) og Det sosialdemokratiske partiet (SDP) hyllet ham alle etter hans død.

Seiken Akamine, et JCP-parlamentsmedlem i det Nedre kammer, uttalte: «Arven Onaga etterlot er idéen om at vi må få slutt på konfliktene mellom konservative og liberale og forhindre at [amerikanske militær] basene forbli på Okinawa, for prefekturets fremtid.» At JCP forsøker å bygge illusjoner om ikke bare såkalte liberale politikere, men også om konservative, er en indikasjon på at partiet for lengst har forlatt sine antikapitalistiske poseringer.

Faktisk ser det konservative LDP hen mot det spesialvalget for å velge Onagas etterfølger som et middel til å få henlagt base-tvisten juridisk sett. Partiet har til hensikt å stille Atsushi Sakima, borgermesteren i Ginowan, som sin kandidat. Viseguvernøren Kiichiro Jahana overtar som midlertidig guvernør til valget den 30. september.