Chemnitz og ropet på staten

4 September 2018

Etter de høyreekstreme opptøyene i Chemnitz krever nå representanter for alle Bundestag-partiene at staten, dvs. BfV – Bundesamt für Verfassungsschutz [Det føderale byrå til forsvar av forfatningen], som er det føderale hemmelige innenrikspolitiet – må gripe inn.

BfV må overvåke samspillet mellom AfD og nynazistene veldig nøye, krevde visepresidenten i Bundestag [det føderale prlamentet] Thomas Oppermann (SPD). Justisminister Katarina Barley (SPD) vil koble inn den føderale statsadvokaten for å finne ut hvilke organisasjoner som sto bak mobiliseringen av høyreorienterte voldsutøvere i protestene i Chemnitz. «Vi tolererer ikke høyreradikalere som infiltrerer vårt samfunn,» sa hun.

«Staten må bevise at den er en sterk stat,» sa Bundestag-gruppeleder for kristelig-demokratene (CDU/CSU) Volker Kauder i die Welt på søndag. Høyreradikalismen hadde «tatt en ny dimensjon ved AfD-politikeres påfølgende godkjenning av begivenhetene». Man måtte finne ut hvem som støttet AfD med millioner i den føderale valgkampen i fjor. Innenriksminister Horst Seehofer (CSU), som er overordenet ansvarlig BfV, avviser imidlertid hittil en overvåkning av AfD.

Leder for die Grünen [De grønne] Annalena Baerbock krever også at BfV skal overvåke AfD. «Man kan se at AfD radikaliseres,» sa hun til Süddeutsche Zeitung. AfD har slått seg sammen med «offensivt antikonstitusjonelle krefter, bevisst og synlig på åpen gate». Hun deler derfor «vurderingen fra de av BfVs delstatsavdelinger som anser overvåkningen som berettiget».

Partileder for Fridemokratene (FDP) Christian Lindner fortalte Rheinische Post at deler av AfD og noen av deres parlamentsrepresentanter åpent bekjemper den liberale orden. «Da må man følge med på dem.»

Die Linke [Venstrepartiet] sluttet seg til disse kravene. Partiets gruppeleder i Bundestag Dietmar Bartsch publiserte på Twitter: «Det er rett og riktig når kristelig-demokratenes gruppeleder ønsker å handle mot AfDs hat og hetsing. Nå må ord omsettes til handling.» Også die Linkes leder Katja Kipping forlangte at BfV nå må overvåke AfD. «Höcke-fløyen er i medvind, og AfDs høyreradikalisering vil utvikle seg,» begrunnet hun det med i sommerintervjuet i ARD [en føderal offentlig kringkastingskanal].

Å koble inn BfV mot høyreekstremistene betyr å sette bukken til å passe havresekken. Det er velkjent at den høyreekstreme scenen er gjennomsyret av sikkerhetspolitiets V-männer [hemmelige agenter], som ikke bare «følger med på» sine observasjonsobjekt, men aktivt støtter dem.

Tilfellet med Tino Brandt, som fikk DM 200.000 av BfV for oppbyggingen av Thüringer Heimatschutz [Hjemstavnsforsvar Thüringen] som siden terrorgruppa NSU [Nationalsozialister Untergrund] vokste ut i fra, er bare det mest kjente av mange lignende tilfeller. I ledelsen av NPD [Nationaldemokratische Partei Deutschlands] var så mange av BfVs V-männer aktive at Den føderale forfatningsdomstolen i 2003 avviste et forbud av det høyreekstreme partiet, med begrunnelsen at «hva saken angår er det en statsinstitusjon».

Det ville være toppen av naivitet å tro at det forholder seg annerledes i dag. Antallet spioner og provokatører fra sikkerhetskreftene blant de 6.000 høyreorienterte og nynazistene som den 27. august terroriserte Chemnitz, salutterte med Hitler-hilsen og jaktet på utlendinger, var trolig større enn antallet polititjenestemenn utkalt av det angivelig helt overrumplede Sachsen-politiet denne dagen.

I tillegg kommer de mange ansatte i politiet, de hemmelig tjenestene og Bundeswehr [de væpnede styrker] som hegner sympatier med AfD, stemmer på dem eller til og med representerer dem i Bundestag og i delstatsparlamentene. Det ble nylig bekjentgjort at BfV-lederen Hans-Georg Maassen møtte AfD-sjefen Alexander Gauland og hans forgjengeren Frauke Petry for konfidensielle samtaler.

Representantene for Bundestag-partiene vet alle selvfølgelig dette meget vel. De har mange ganger befattet seg med BfVs aktiviteter i parlamentets granskningskomitéer. Bare for noen dager siden ble Maassen anklaget for å ha løyet for Bundestag og bevisst skjult at BfV hadde plassert en spaner i miljøet rundt attentatsmannen Anis Amri, som med en trailer kjørte inn i julemarkedet på Berlin Breitscheidplatz.

Når parlamentarikerene likevel roper på BfV så viser det bare hva deres egentlige motiver er. Det som alarmerer dem er ikke samarbeidet mellom AfD, Pegida og nynazister. At AfD er ekstremt høyreorientert får de regelmessig å oppleve i Bundestag og for dét var det ikke nødvendig at AfDs Bernd Höcke og Pegidas Lutz Bachmann skulle marsjere sammen i spissen for en brun mobb gjennom Chemnitz. Senest da AfD-sjefen Alexander Gauland bagatelliserte Hitler og nazistene som «en fugleskitt på over tusen år med vellykket tysk historie», kunne ingen lenger være i tvil om hvor AfD står politisk.

Det som alarmerer politikerne fra CDU/CSU, SPD, FDP, De grønne og Venstrepartiet [die Linke], er den massive reaksjonen mot naziterroren i Chemnitz. Ikke bare i Chemnitz selv, men også i mange andre tyske byer kom det til store motdemonstrasjoner. Derfor roper de på BfV. Byrået må styrkes for å undertrykke denne bevegelsen og forhindre at den blir rettet mot GroKo [storkoalisjonen] som har banet vei for AfD med sin høyreorienterte politikk og som fullstendig har adoptert partiets flyktningepolitikk.

Mens noen politikere fremdeles hykler solidaritet med protestene mot AfD har CDU-generalsekretæren Annegret Kramp-Karrenbauer allerede gjort det klart at støtretningen er mot venstre. I avisa die Welt angrep hun konserten Rock mot høyre, som det var forventet at titusenvis ville delta på i Chemnitz på mandag kveld.

Kramp-Karrenbauer kritiserte at i tillegg til bandet Toten Hosen og andre skulle også bandet Feine Sahne Fischfilet opptre. Det populære punkrockbandet var tidligere anklaget i BfV-rapporter fra delstaten Mecklenburg-Vorpommern for å ha «venstreekstremistiske ambisjoner» fordi de i sine sangtekster hadde angrepet politiet. Nå kritiserte CDU-generalsekretæren bandets opptreden i Chemnitz med følgende begrunnelsen: Vi vil «beskytte vårt demokrati og vår konstitusjonelle stat mot høyresiden. Og hvis man gjør det med de fra venstre, (...) da holder jeg det for å være mer enn kritikkverdig.»

I Sachsen-Anhalt, en høyborg for AfDs høyrefløy, jobber CDU direkte sammen med AfD mot venstresiden. Der besluttet flertallet av CDUs parlamentariske gruppe i fellesskap med AfD allerede for et år siden å etablere en granskningskommisjon for å undersøke venstreorientert ekstremisme. Den skal styrke staten «i konfrontasjonen med venstre-scenen» og utvikle handlingsanbefalinger «for en vellykket bekjempelse av venstreekstremisme».

BfV inntar en klar holdning på dette spørmålet. «Forfatningsberetningen 2017», som ble publisert i juli, nevner ikke AfD og partiets høyreekstremistiske omgivelser med ett ord, men benevner derimot enhver opposisjon mot nasjonalisme, imperialisme og militarisme som «venstreorientert ekstremisme» og «forfatningsfiendtlig».

Rapporten gir Sozialistische Gleichheitspartei [Sosialistisk Likhetsparti] en sentral plass. Partiet er i den hemmelige tjenestens søkelys fordi det avviser kapitalisme, forfekter et sosialistisk program og har ført en systematisk kamp mot den høyreekstreme Berlin-historikeren Jörg Baberowskis og andre historikeres trivialisering av nazismen.

At alle Bundestag-partiene står skulder ved skulder med BfV bekrefter at AfD er en del av en konspirasjon på høyeste nivå av staten. Konfrontert med økende sosiale og internasjonale spenninger satser styringselitene igjen på autoritære styreformer og fascistiske krefter for å undertrykke opposisjon mot deres politikk for sosialnedskjæringer, militarisme og statsopprustning.

Den eneste samfunnskraften som kan motvirke denne utviklingen og stoppe de høyreorienterte er den internasjonale arbeiderklassen. For det trenger den et sosialistisk program og et internasjonalt parti som kombinerer kampen mot fascisme og krig med kampen mot kapitalisme – Sozialistische Gleichheitspartei [Sosialistisk Likhetsparti] og Den internasjonale komitéen for den fjerde internasjonale.

Se også:

Den tyske regjeringen seter Sozialistische Gelichheitspartei på liste over undergravende virksomheter for overvåkning

Peter Schwarz