Storkoalisjonen beslutter historisk opprustning av Tysklands Bundeswehr

Av Johannes Stern
5 September 2018

Bak befolkningens rygg planlegger og iverksetter storkoalisjonen en massiv opprustningsoffensiv. Ifølge en rapport fra forsvarsdepartementet undertegnet Eberhard Zorn, generalinspektøren for Bundeswehr [Tysklands væpnede styrker], mandag den 3. september dokumentet med benevnelsen «Bundeswehrs funksjonsprofil» [Fähigkeitsprofil der Bundeswehr]. Det «interne planleggingsdokumentet» beskriver i detalj «Bundeswehrs behov og de nødvendige moderniseringstrinnene frem til år 2031». Som resultat foreligger det nå «et omfattende og overordnet helhetskonsept for moderniseringen av Bundeswehr».

Hva det konkret betyr ga forsvarsminister Ursula von der Leyen (CDU) den første antydningen om da hun konkluderte sitt besøk ved marinens operasjonsskole i Bremerhaven på tirsdag. «Vi sendte Funksjonsprofilen til parlamentet i går,» annonserte hun. «Dette er en stor moderniseringsplan som vi har jobbet med de siste to årene. Den anviser gjennom de tre trinnene 2023, 2027 og 2031 hvor reisen går. Soldatene kan allerede føle at etter lavpunktet i 2015, etter 25 års krymping av Bundeswehr, har vi nå lagt dalbunnen bak oss.»

Så la hun til: «Men vi har fortsatt en lang vei igjen foran oss, som vi må håndtere. All planleggingen er innen finansmålene som NATO anviste den føderale regjeringen i sommer. Vi vil da nå 1,3 prosent av BNP for forsvarsutgifter neste år. I 2024 skal vi nå 1,5%. Det dreier seg om omfattende modernisering av utstyr, fra nødvendig fylling av hule strukturer og til utviklingen av nye evner og kapasiteter, som Bundeswehr vil trenge i fremtiden.»

En rapport på den militære bloggen Se rett frem! formidler et inntrykk av hva alt dette betyr. Det dreier seg «ikke i utgangspunktet bare om mer og nytt materiale for Bundeswehr, men på en rekke områder også anskaffelse av tilleggsutstyr utover det som allerede er planlagt». Eksempelvis var det «i oversikten over Systemgruppen Allianseforsvar Land frem til 2031 forutsett en rekke nye lette støttehelikopter ... i tillegg til Tiger kamphelikoptre». Og selvfølgelig satser Bundeswehr også på «at de allerede forutsette større anskaffelsene, som multi-rolle stridsskipet 180 (MKS180), det taktiske luftforsvarsystemet (TLVS) eller fremtidige tungtransport helikopteret, også vil bli anskaffet som planlagt.»

På grunnlag av det nye dokumentet blir alle delstridskreftene i Bundeswehr massivt oppgradert og omstrukturert. I «Systemgruppen Allianseforsvar Land» skal «tre Divisjonsstaber lede åtte aktive brigader», står det i Se rett frem! Etter 2032 kunne «antall tyske brigader da stige til ti». Systemgruppen inneholder også «Luftstridskrefter (spesielt middels- eller tungtransport-helikoptre), Basis for stridskreftene, Medisinsk tjeneste og Cyber og informasjonsromkommando.»

For Systemgruppen Luft dreier det seg om «klargjøring av fire såkalte Flyoppgavestyrker [Air Task Forces]». Sammen med allierte «skal luftoverlegenhet over operasjonsområder kunne påtvinges, selv mot motstandernes anvendelse av evnen til såkalt «anti-access / area denial capability» [antitilgang / benektelse-av-området]. Samtidig skal det «garanteres luft-suverenitet over Tyskland, den tyske atomanleggbesittelsen og bidrag til det integrerte NATO-luftforsvaret».

Marinen skal for sin del få alle nødvendige «ferdigheter» for en omfattende sjøkrigføring. «På sjøen forutser funksjonsprofilen i langtidsperspektiv den samtidige beredskapen av minst 15 høy-sjø-kamp- og støtteenheter for funksjonering i alle ‘Maritime Warfare Areas’ (3-dimensjonal sjøkrig) – inkludert evnen til nær-kyst-sjøkrig, undervann-sjøkrig og ubåt-bekjempelse, konvensjonelle U-båt-operasjoner, sjømine-forsvar og -distribusjon, overvann-maritim krigføring med maritimt luftforsvar og ballistisk missilforsvar,» står det anført i den militære bloggen. Dessuten handler det også om «gjenopprettingen av evnen til maritim krigføring fra lufta».

Bundeswehr skal også gjøres funksjonsaktivert for cyberkrigføring og militæreintervensjon i det ytre rom. Systemgruppene som er oppført i dokumentet inkluderer «cyber- og informasjonsrom, spesialstyrker, det ytre rommet, og eksempelvis det som helt overordet kalles ‘assistanse’». For det sistnevnte dreier det seg om «10 logistikkbataljoner, 1 bataljon for mottak, oppmarsjering og bevegelse fremad [RSOM – Reception, Staging and Onward Movement], ABC-forsvar [Atomic, Biological and Chemical weapons], Feltjæger- og spesialpionerstyrker og tverrsnittlig IT- og Geo-lnfo-støtte, medisinske støttetjenester og tjenestebidrag fra Forsvarsadministrationen».

Ei liste over «Nasjonale kapasitetsutviklingsprioriteter» som er oppført i dokumentet understreker i tillegg at «noen til dels lenge-glemte ferdigheter blir gjenopplivet og utbygget».

Den nye dokumentet fra forsvarsdepartementet understreker nok en gang at styringsklassen i Tyskland, til tross for sine historiske forbrytelser i to verdenskriger, igjen forbereder seg på en massiv bruk av militærmakt for håndhevelsen av sine geo-strategiske og økonomiske interesser over hele verden. I et intervju i siste nummer av våpensalgmagasinet Europeisk sikkerhet og teknologi [Europäische Sicherheit und Technik] svarer Zorn, den høyest rangerte i det tyske militæret, på spørsmål om «Tysklands strategiske prioriteringer»: «Og som dere vet, trenger vi som en global aktør i markedsøkonomien også frie handels-, transport- og kommunikasjonslinjer.»

For å sikre disse forlanger «Den tyske hærens nye doktrine» [Konzeption Bundeswehr], som ble utgitt allerede i slutten av juli, at Bundeswehrs militære kapasiteter opprustes for det kollektive forsvaret innen allianserammene, som kan strekke seg «fra småskalaoperasjoner opp til en ekstremt krevende innsats innen rammen av en svært stor operasjon, innenfor og ved utkanten av allianseterritoriet». Samtidig er det nødvendig å kunne gjennomføre «høy-spente-hurtigrespons operasjoner og langvarige stabiliseringsoppdrag innen rammene av sikkerhet og post-krisehåndtering» verden over.

Med godkjenningen av «Bundeswehrs funksjonsprofil» trenger styringsklassen nå på for å omsette de godkjente planene så raskt som mulig, og få pålagt arbeiderklassen alle kostnadene. På mandag gjorde Henning Otte, forsvarspolitisk talsmann for unionens [CDU/CSU] Bundestag-gruppe, det klart at: «De umiddelbart påkrevde finansieringsmidlene som er nødvendig må stilles til rådighet. De vedtatte plansystemene er basert på at vi beveger oss mot et årlig finansieringsbehov innen 2023 på anslagsvis € 60 milliarder.»