Silicon Valleys korrupte forviklinger: Krig, sensur og ulikhet

17 September 2018

På onsdag skal Amazons adm. dir. Jeff Bezos, verdens rikeste mann, holde hovedtalen ved US Air Force Associations [USAs Luftvåpenforening] årlige konferanse. Bezos skal adressere «hvordan industrien kan bli bedre partner» med det amerikanske militæret.

Bezos tale holdes samtidig som hans Seattle-baserte firma fører en lobbykampanje for å vinne en kontrakt $ 10 milliarder, kjent som «Project JEDI», for å bli datavert for store deler av Pentagons operasjonsinfrastruktur i internettskyen [cloud computing]. I et trekk som sannsynligvis vil score ham poeng hos militærsjefene som skal tildele kontrakten har Bezos nylig donert $ 10 millioner til en Virginia-basert super PAC [PAC: Political Action Committee; kampanjefinansiering] som søker å få valgt krigsveteraner til politisk representasjon og skape en «mindre polarisert regjering».

Amazon-sjefen vil opptre som representant for verdens nest-største selskap i markedsverdi, som er den nest-største arbeidsgiveren i USA, verdens største leverandør av cloud-computing-tjenester, og USAs største e-handelsleverandør med to ganger samlet salg for de ni neste konkurrentene.

Bezos, som også eier Washington Post, er blant Amerikas mektigste oligarker. Hans tale til USAs Luftvåpenforening belyser den korrupte sammenkoblingen mellom militæret, finansoligarkiet, mediene og high-tech-foretakene, som alle arbeider for å skape et sensurregime som retter seg mot venstreorienterte, antikrig og sosialistiske synspunkter.

Dette samarbeidet uttrykker i praksis visjonen fremsatt i Pentagons nylig reviderte Nasjonale sikkerhetsstrategi, som krever «den sømløse integreringen av multiple elementer av nasjonal makt – diplomati, informasjon, økonomi, finans, etterretning, politimyndighet og militæret».

Dette er en formel for et samfunn der alle mekanismene for sosial kontroll er flettet sammen for å forsvare og utvide Amerikas finansoligarkis formue og makt. For dette autoritære formålet mobiliserer Bezos og Co. en av de kritiske mekanismene – media.

Bezos’ Washington Post har forberedt eierens opptreden på USAs Luftvåpenforenings arrangement med en serie kronikker og lederartikler som oppfordrer til et nærmere partnerskap mellom Pentagon og Silicon Valley. Mer enn noen annen amerikansk storavis har Post argumentert for at fusjoneringen av den amerikanske high-tech-sektoren med militæret er i tråd med Pentagons såkalte «tredje rykk»-strategi [third offset], som tar sikte på å gjenvinne USAs militære forrang [military edge] ved å «utnytte en rekke teknologier, inkludert robot-teknologi, autonome systemer og stordata [big data],» som Economist uttrykte det.

Posts kampanje for en videre integrering av teknologiforetak med militæret er blitt kombinert med angrep

på teknologiarbeidere som motsetter seg alliansen mellom foretakene de arbeider for og USAs krigsmaskin.

Over de siste to tiårene har hundretusenvis av USAs lyseste hoder tatt jobb i Nord-Californias Silicon Valley og avleggerne i Seattle, lokket av løfter om at «folk med lidenskap kan forandre verden til det bedre», med tidligere Apple adm. dir. Steve Jobs’ ord, og løftet om at de ville bidra til å «organisere verdens informasjon og gjøre den universelt tilgjengelig og nyttig», som det heter seg i Googles formålserklæring.

Men hvert år har flere og flere teknologiarbeidere sett seg involvert i utviklingen av midler for gjennomføringen av massemord, sensur og politisk undertrykking og det har utløst protester fra arbeidere hos Google, Amazon og Microsoft.

I juni publiserte Amazon-arbeidere et åpent brev der de motsatte seg foretakets leveranse av ansiktsgjenkjenningsteknologi til politimyndigheter, samt foretakets cloud-computing-kontrakter med agenturene som utfører Trumps Gestapo-type angrep på innvandrere.

Samme måned annonserte Google at de ville avslutte sitt engasjement i et Pentagon-program for å bygge AI-kapasitet [Artificial Intelligence: kunstig intelligens teknologi] for militærdroner etter at mer enn tusen Google-ansatte undertegnet et brev som krevde at Google måtte frasi seg deltakelse i byggingen av «krigsvåpen».

Washington Post har opponert mot disse protester. I en kronikk den 8. august fordømte to ledere fra Anduril Industries, en militær-leverandør som lobber for å få solgt VR-systemer [Virtual Reality; virtuell virkelighet teknologi] til Pentagon, de protesterende arbeiderne. «Vi forstår at teknologiarbeidere ønsker å bygge ting anvendt for å hjelpe, og ikke for å skade,» sa direktørene. «Vi føler det på samme måte,» fortsatte de. «Men ekskluderingen av det amerikanske militæret kan ha motsatt effekt av hva disse demonstrantene har til hensikt: Hvis tech-selskaper ønsker å fremme fred, bør de stå sammen med, og ikke imot, USAs forsvarssamfunn.»** image placement; [iAWV - email newsletter sign up]Forfatterne la til: «Verden er tryggere og mer fredelig med et sterkt amerikansk lederskap. Det krever at den amerikanske regjeringen opprettholder sin forrang i kritiske teknologier som AI. Men det vil kunne bli vanskelig hvis Silicon Valleys økende fiendtlighet mot å jobbe sammen med Washington fortsetter.»

Post gjentok disse punktene i forrige uke i en lederartikkel med tittelen: «Silicon Valley burde jobbe med militæret om AI». Bezos’ avis fremsatte det kyniske argumentet at teknologiforetakene burde samarbeide med Pentagon fordi resultatene kunne være teknologier med anvendelser andre enn massemord. «DARPA-kontraktører [Defense Advanced Research Projects Agency; statlig finansieringsorgan, som i sin tid finansierte grunnteknologiene for internett, og siden Google i sin tidlige fase] vil trolig utvikle produkter med ikke-dødelige anvendelser,» erklærte Post.

Den åpne hemmeligheten om Silicon Valleys samarbeid med Pentagon er at krigene som skal utkjempes ved hjelp av AI-teknologi ikke bare vil finne sted utenfor USAs grenser – de vil også inkludere klasse- og borgerkriger.

USAs finansoligarki, med samlet formue som er mer enn doblet siden finanskrasjet i 2008, melder advarsler om farene som truer deres rikdom av en stadig mer utålmodig og harm arbeiderklasse. I sin årsrapport publisert i forrige uke advarte JPMorgan Chase om den potensielle effekten en ny finanskrise kan ha som drivkraft for politisk opposisjon.

Årsregnskapet fra den største amerikanske banken erklærte: «Den neste krisen vil også sannsynligvis føre til sosiale spenninger, som de som kom for dagen for 50 år siden i 1968» – et år som bevitnet storbyopptøyer og masseprotester mot Vietnam-krigen i USA, mai-juni-generalstreiken i Frankrike, og en global radikalisering av arbeiderklassen.

Årsrapporten fortsatte: «I 1968 ga fjernsynet og undersøkende journalistikk en

generasjon av ‘baby boomers’ [o. anm.: etterkrigsgenerasjonen bestående av store barnekull] tilgang til ufiltrert informasjon om sosiale utviklingstrekk som Vietnam og andre proxy-kriger, borgerrettighetsbevegelser, inntektsulikhet m.m. I likhet med 1968 tilbyr internett i dag (sosialmedier, lekkede dokumenter, osv.) millennials [o. anm.: generasjonene født fra tidlig 80- til og med tidlig på 2000-tallet] med ubegrenset tilgang til informasjon på et overraskende likt utvalg av problemer. I tillegg til informasjon tilbyr internett ulike sosiale grupper en plattform til å bli mer selvbevisste, polariserte og organiserte.»

Slike grupper «spenner over forskjellige sosiale dimensjoner basert på forskjeller i inntekt/formue», advarte banken. Med andre ord vil den truende finanskrisen sannsynligvis utløse en massebevegelse av arbeiderklassen mot sosial ulikhet.

USAs ledende teknologiselskaper, i kollaborering med staten, bestreber seg på å få innført politisk sensur, i erkjennelsen av internetts enorme kraft for mobilisering av motstand mot den eksisterende sosiale orden – under betingelser der det oppstår et massepublikum for sosialisme blant arbeidere og ungdom.

I en Kongresshøring i forrige uke lovet Facebooks direktør for operasjonell drift Sheryl Sandberg å erstatte «dårlige ytringer» med «alternative fakta» i brukernes News Feed. Hun skrøyt av at hennes foretak nå sysselsetter rundt 20.000 personer for å sensurere innhold.

Google har for sin del videreført og intensivert sin sensur av venstreorienterte, antikrig og sosialistiske nettsteder. Siden World Socialist Web Site først rapporterte i fjor at endringer i Googles algoritmer hadde ført til en kraftig nedgang av lesere for 13 venstreorienterte nettsteder har disse nettstedenes søketrafikk falt enda mer, og viser nå en samlet nedgang på 50 prosent.

Den reaksjonære sammenfletningen mellom Silicon Valley, CIA og Pentagon må motarbeides – og det vil den bli. Over hele verden går arbeidere til kamp – fra lærere og Amazon-, UPS- og postansatte i USA, til piloter og kabinpersonale i Europa, til bygningsarbeidere i Tyrkia. Disse arbeiderne må forstå at de er siktemålene for sensur og de må mobilisere for å bekjempe tiltakene for å kneble sosialistiske og venstreorienterte opposisjonelle synspunkter.

Andre Damon