Den tyske GroKo-regjeringen forfremmer den høyreekstreme sjefen for det hemmelige sikkerhetspolitiet til statssekretær

Av Ulrich Rippert
20 September 2018

Helt siden forhandlingene om å danne en koalisjonsregjering i Tyskland tidligere i år har Sozialistische Gleichheitspartei (SGP - Sosialistisk Likhetsparti) advart for at storkoalitionsregjeringen (GroKo) bestående av Den kristelig-demokratisk union (CDU), Den kristelig-sosiale union (CSU) og Det sosialdemokratiske parti (SPD) er produkt av en sammensvergelse for å implementere ytrehøyrepolitikk i tråd med programmet til det fascistiske partiet Alternative für Deutschland (AfD).

Denne høyreorienterte sammensvergelsen ble nok en gang avslørt på tirsdag kveld.

I løpet av de siste ukene har Hans-Georg Maaßen – presidenten for BfV [Bundesamt für Verfassungsschutz - Det føderale byrå for forsvar av forfatningen], den tyske hemmelige etterretningstjenesten – blitt stadig mer avslørt som en tilhenger og rådgiver for AfD. Det viste seg at han konsulterte AfD før han utga BfVs årlige sikkerhetsrapport. Deretter – da de nyfascistiske opptøyene i Chemnitz den siste måneden videodokumenterte ultra-høyre-demonstranter i jakt og angrep på mennesker de antok å være innvandrere – forsvarte Maaßen offentlig hetserne og betvilte de fordømmende videoenes autentisitet.

Dette fremprovoserte masseprotester med krav om at Maaßen måtte tvinges til å trekke seg. Titusenvis samlet seg i flere byer for å opponere mot den høyreorienterte xenofobiske agitasjonen og støtten uttrykt av Maaßen og innenriksminister Horst Seehofer, lederen av Den kristelig-sosiale union (CSU). I Chemnitz deltok 70.000 mennesker i en «Rock mot høyre»-konsert. Under disse forholdene erklærte sosialdemokratene (SPD) at Maaßen ikke lenger var akseptabelt som BfV-president, og krevde at han ble sparket.

Seehofer støttet imidlertid Maaßen offentlig og erklærte at hans departement var ansvarlig for tilsynet med den hemmelige tjenesten.

Koalisjonskomitéen møttes tirsdag kveld under ledelse av de tre partilederne der de ble enige om at Maaßen skulle erstattes som BfV-president. Men så langt fra å bli avskjediget skulle han få stilling som statssekretær i Seehofers innenriksdepartement.

Maaßen ble ikke sparket, han ble forfremmet. Han har nå en høy stilling i det departementet som har mandat for tilsyn og ledelse av BfV. Koalisjonslederne erklærte at Maaßen ikke ville være ansvarlig for å føre tilsyn med BfV i sin nye stilling, men Seehofer gjorde klart hvor verdiløs denne påstanden var ved gjentatte ganger å si at han verdsatte Maaßens arbeid som ledende politisk embetsrepresentant.

Indikasjonene er at Maaßen vil fungere som Seehofers høyrehåndsmann. Som statssekretær vil han få en mye høyere lønn enn han gjorde som BfV-president.

Det er fortsatt uklart hvem som skal overta som leder av den hemmelige tjenesten. Det er imidlertid sannsynlig at en nåværende statssekretær i innenriksdepartementet vil flyttes over til BfV for å fullføre den musikalske stol-leken, for dermed å få etterretningstjenesten ut av ildlinjen og for å styrke den.

Den tyske regjeringen har svart på protestene mot AfD og partiets nyfascistiske provokasjoner med å flytte seg ytterligere til høyre. GroKo-regjeringen integrerer den foraktede BfV-presidenten og hans pro-AfD-politikk mer direkte inn i regjeringen og forsøker å dekke over den høyreorienterte sammensvergelsen som lenge har vært på gang i den hemmelige tjenesten ved å installere et nytt lederskap.

SPD spiller en nøkkelrolle i denne operasjonen. Med Maaßens forfremmelse til statssekretær har SPD vist at deres krav om hans oppsigelse og trusselen om å trekke seg fra koalisjonen var rent teater. SPD feirer forfremmelsen av Maaßen innen statsapparatet som en seier.

I virkeligheten ønsket partiet for enhver pris å unngå et nytt valg. Dette skyldtes ikke bare deres frykt for å miste ytterligere støtte, men også fordi de ikke ønsket å holde et valg i en situasjon der titusenvis av mennesker hver helg tar til gatene for å protestere mot ytrehøyre og det utvikler seg en mektig massemotstand mot storkoalisjonens høyreorienterte politikk.

Det var ikke for ingenting at SPD forhandlet i måneder bak lukkede dører for å få til koalisjonen, for dermed å gjøre AfD til den offisielle Bundestag-opposisjonen og gi partiet politisk legitimitet og en mer fremtredende rolle.

På nesten alle områder samsvarer den nye regjeringens politikk med AfDs høyreorienterte ekstremistiske politikk. Koalisjonen ble enig om å fordoble forsvarsbudsjettet til det største militærbudsjettet siden andre verdenskrig. Seehofers «masterplan», vedtatt av storkoalisjonen, inkluderer en stor ekspansjon av deportasjons- og interneringsleirer for flyktninger. Samtidig blir politistatens infrastruktur styrket.

AfD er blitt fullt ut integrert i det parlamentariske arbeidet av SPD. Da det nye parlamentet ble konstituert bedrev SPD en «kollegial» tilnærming til AfD. Stefan Brandner, en ledende AfD-politiker, har SPD å takke for sin oppnevnelse til leder av den parlamentariske Justiskomitéen. Det var Thomas Oppermann, SPDs Bundestag-visepresident, som foreslo Brandner – som er en representant for den völkisch-nasjonalistiske fløyen av AfD og en nær forbundsfelle av høyreekstremisten Björn Höcke.

Forbindelsen mellom regjeringen og AfD var klareste av alt i den hemmelige tjenesten. Maaßen møttes med ledende politikere fra AfD ved flere anledninger og diskuterte sitt byrås planer med dem, selv om disse planene var å anse som statshemmeligheter.

Brandner har bekreftet at Maaßen snakket med ham om den hemmelige tjenestens årsrapport. Hverken AfD eller partiets nyfascistiske fløy, og heller ikke mange andre høyreekstremistiske grupper er nevnt i rapporten. I stedet er organisasjoner som opponerer mot høyreekstremister brennmerket som «venstreorienterte ekstremister». For første gang er SGP [Sozialistische Gleichheitspartei - Sosialistisk Likhetsparti] erklært å være «venstre-ekstremistisk», ifølge rapporten på grunn av partiets motstand mot kapitalisme og nasjonalisme.

Maaßen brukte den hemmelige tjenesten til politisk å styrke AfD og de mest høyreorienterte kretsene i Tyskland. Han blir nå belønnet behørig for jobben.

Han overtok som leder av BfV sommeren 2012, da etterretningstjenesten var i en dyp krise. Ni måneder tidligere kom det for en dag nyheter om den høyreorienterte terroristcellen Nasjonal-sosialistisk undergrunn (NSU). Mange ansatte i etterretningtjenesten var aktive i terroristenes miljø og nærmeste omkrets. BfV slettet deretter et stort antall dokumentmapper. Heinz Fromm, Maaßens forgjenger som BfV-president, ble tvunget ut som følge av skandalen.

Maaßen kuttet ikke båndene til de høyreorienterte ekstremistgruppene, men styrket dem. Tidlig i 2015 meldte han kriminelle anklager mot to journalister fra bloggen Netzpolitik.org. Med det initierte han et tilslag mot ytringsfriheten, samtidig som han etablerte tette bånd til AfD.

Det ble i sommer klart at BfV var mye mer involvert i terrorangrepet i Berlin i desember 2016 enn det som tidligere var kjent. Det er mye som tyder på at angrepet var rettet inn mot å skape en fryktatmosfære ved begynnelsen av valgåret, for å styrke AfD.

Med sin beslutning om å forfremme Maaßen gir storkoalisjonsregjeringen sin støtte til de høyreorienterte nettverkene i etterretningstjenesten og etterlater ingen tvil om den nåværende regjeringens karakter.

SGP krever derfor oppløsning av BfV og at det umiddelbart avholdes nye valg. Det store flertallet av befolkningen opponerer mot regjeringens høyreorienterte politikk, som ble fremforhandlet bak lukkede dører av taperne av fjorårets valg.

SGP gjør alt i sin makt for å mobilisere den eneste sosiale kraften som er i stand til å stoppe styringsklassens og dens partiers høyreorienterte, autoritære og militaristiske politikk – den internasjonale arbeiderklassen. Dette krever et sosialistisk perspektiv.

Våre krav er:

• Stopp sammensvergelsen mellom storkoalisjonen, statsapparatet og høyreekstremister!

• Slutt på krig! Stopp Tysklands tilbakevending til en militaristisk stormaktspolitikk!

• Oppløs den hemmelige tjenesten! Umiddelbar slutt på overvåkningen av SGP og andre venstreorienterte organisasjoner!

• Forsvar retten til asyl! Nei til militariseringen av staten! Nei til overvåkning!

• Slutt på fattigdom og utbytting – for sosial likhet! Eksproprier de super-rike og sett bankene og storforetakene under offentlig eierskap og demokratisk kontroll!