David Norths forelesningsturné

Flere enn 100 deltok på MIT-møte i anledning årsmarkeringen for Den fjerde internasjonale

Av Kate Randall
9 November 2018

Flere enn hundre studenter og arbeidere deltok på et foredrag på onsdagkvelden ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Cambridge, for markeringen av 80-års-jubiléet for grunnleggingen av Den fjerde internasjonale. MIT Forum inviterte David North, nasjonalleder for Socialist Equality Party (US) [Sosialistisk Likhetsparti (USA)] og styreleder for det internasjonale redaksjonsrådet for World Socialist Web Site (WSWS), til å foredra om temaet «Klassekampen, Sosialisme & Revolusjon i det 21. århundre».

Foredraget var del av en turné til et dusin byer på tvers av landet. De følger en serie forelesninger rundt om i verden organisert av Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale [International Committee of the Fourth International (ICFI)] som feiringen av 80-årsjubiléet for Leo Trotskijs grunnlegging av Den fjerde internasjonale i 1938.

North snakket om lærdommene fra det 20. århundre, angrepet på marxismen og kampen for sosialisme i dag. North understreket konflikten mellom rasjonalitet og irrasjonalitet og behovet for å basere en sosialistisk bevegelse på forsvaret av objektiv sannhet. Disse problemsammenhengene antar en særlig aktualitet ved MIT, et verdenssenter for vitenskapelig utdanning og forskning.

David North at MIT

North understreket at den postmodernistiske tilnærmingen er gjennomgripende gjennom hele akademia og har som mål å undergrave alle fornuftsbaserte, vitenskapelige oppfatninger.

Han understreket historiens lærdommer, spesielt at kampen mot fascisme krever den revolusjonære mobiliseringen av arbeiderklassen mot kapitalisme og understreket at klasse er den bestemmende delingen i samfunnet.

«Som dere vet er det i vitenskapen ingen enkle svar,» sa North, «og at det er svært vanskelig å finne enkle sannheter. Og i politikken er det ingen enkle svar. Erfaringene fra 1930-tallet blir igjen altfor reelle. På 1930-tallet sa Trotskij at folke-fronter og fascisme er imperialismens siste politiske ressurser i kampen mot den proletariske revolusjonen.»

North appellerte til studentene om å forplikte seg til sosialisme: «Ved at dere gjør en så utrolig viktig beslutning som å forplikte dere til revolusjonær politikk, da må dere studere, dere må lese, dere må gjøre dere kjent med hele den marxistiske bevegelsens historie, den største og dypeste bevegelsen som noen gang har eksistert. Masser av mennesker prøver å finne sin veg til sosialisme, men de må lære hva det er.»

I diskusjonsperioden etter forelesningen ble det reist viktige spørsmål fra publikum, blant annet om fagforeningenes karakter, historien om Den kinesiske revolusjonen og den nåværende situasjonen i Kina. Dusinvis av studenter ble igjen etter forelesningen for videre uformell diskusjon og etterlot sine navn for å bli kontaktet for å danne en avdeling av International Youth and Students for Social Equality (IYSSE] ved MIT.

En del av møtepublikummet ved MIT

Brett, i midten av tjueårene, har musikk og lydteknikk som hovedfag. Han kom til møtet for å se David North foredra og har fulgt World Socialist Web Site i noen år. Brett sa at han følte at den viktigste delen av møtet var Norths kritikk av postmodernismen.

«For meg har det vært forskjellige stadier som jeg har gått gjennom politisk, som hvert etter tur har blitt knust ved min erfaring, og gjennom utdanning. Det første var liberalisme. Da jeg var på high school deltok jeg i demonstrasjonene mot Irak-krigen, men jeg var ung og fikk ikke fullt ut grep på alt som sto på. Jeg visste at jeg var imot ting som krig, Patriot Act, militariseringen av politiet.

«Jeg så konsekvensene av noen av disse tingene selv i min hjemby i New Hampshire, der politiet begynte å bli mer og mer tungt bevæpnet, selv om det verste som skjer der er trafikkbøter. Men de demonstrasjonene opphørte og jeg ble frakoblet inntil Sanders-kampanjen.

«Etter å ha sett hva Det demokratiske partiet gjorde med kampanjen hans og deretter hans innrømmelser til Clinton, da innså jeg hva Det demokratiske partiet egentlig er og alt det jeg trodde jeg visste om politikken endret seg.

«Jeg begynte å lese kritiske forfattere som Chris Hedges, som førte meg til Marx, Engels, Trotskij og andre, som førte meg til World Socialist Web Site. Men jeg var fortsatt påvirket av postmodernismen. Det var den neste politiske oppfatningen som skulle bli knust.

«Jeg tror kveldens møte virkelig festnet min forståelse av WSWS’ kritikk av postmodernismen. Jeg er virkelig enig med det som ble sagt i kveld, og jeg er ivrig etter å bli involvert.

«Jeg tror det andre virkelig kritiske elementet er eksponeringen for internasjonalisme. Å få forståelse for opprinnelsen til idéen om sosialisme i ett land, for eksempel, er ikke noe du lærer på skolen. Jeg har funnet at noe av det mest verdifulle av det jeg har fått å lese på WSWS har vært materialet om Den russiske revolusjonen.»

Nick, en ung arbeider fra South Shore, sa: «Først og fremst er det definitivt behov for denne typen informasjon i dette området. Hva North slår fast er at det er en reell trend for irrasjonalitet og identitetspolitikk i offisiell venstrepolitikk. Vi trenger desperat en marxistisk analyse og et perspektiv på farene ved disse teoriene.

«Blant min generasjon vet folk at noe er galt, men dette ga en måte å kjempe mot så mange av disse crackpot-filosofiene. I forelesningen ble det så tydelig og konsistent presentert en kondensert historie av det 20. århundre. Postmodernismen har gjort så mange av det 20. århundrets erfaringer uforklarlige.

«Dette foredraget avkreftet alt det. Den farlige filosofien til pseudo-venstre gir ingen historisk sammenheng, og kan ikke forklare dagens kamper. Hvis vi ikke kan forstå dem, kan vi heller ikke gjøre noe med dem.»

Dylan, en MIT-student som studerer kunstig intelligens (AI), sa: «Jeg kom til møtet fordi det er en økende interesse for sosialisme og jeg ønsket å høre fra en med kunnskap. Jeg liker David Norths vektlegging av historie og hans idé om at samfunnet og splittelsene i det må defineres av en rasjonell og empirisk forståelse, i motsetning til kunstige bekvemmelighetsetiketter.

Dylan

«Rasisme og undertrykking av kvinner er ekte anliggender, men identiteter basert på hudfarge og kjønn blir gjort til våpen. North sa at klasse er det viktigste saksanliggendet. Jeg så nylig en politisk cartoon-vits. Det var tegna en republikaner som sa at bare 10 personer burde kontrollere hele samfunnets rikdom. Demokraten han sa det til svarte: ‘Ja, men fem av dem må være kvinner’.»

Enrico, en MIT-student fra Italia, sa: «Foredraget var veldig interessant, og David North gjorde en god jobb med å knytte et historisk perspektiv til den nåværende politiske situasjonen fra Trump til det falske venstre.»

«I Italia har arbeiderklassen blitt forrådt av det italienske stalinistiske Kommunistpartiets arvinger. De demonterte velferdsstaten, implementerte fryktelige arbeidsliv-‘reformer’ og hjalp USA med alle krigene. Det såkalte-venstre gjorde jobben som høyresiden ikke kunne gjøre. Høyresiden prøvde og mislyktes etter å ha fremprovosert så mye motstand. Deretter gjorde ‘venstre’ jobben.»

«USA har 60 hydrogenbomber i Italia. Hvordan kan det være akseptabelt?»

«Jeg er veldig interessert i trotskismens historie. Det er en oppblomstring av nasjonalisme innen det såkalte-venstre i Europa og en fremvekst av «rød-brune» koalisjoner. Den europeiske union (EU) undertrykker arbeidere over hele kontinentet, men svaret er ikke nasjonalisme. Svaret er å forene arbeiderklassen på tvers av landegrensene i en sann sosialistisk bevegelse.»