Hyundai- og Kia-arbeidere streiker i Sør-Korea i opposisjon mot angrep på lønninger

Av Ben McGrath
12 December 2018

Sørkoreanske arbeidere ved Hyundai Motors og Kia gikk til en fire-timers delvis streik forrige torsdag for å protestere mot planer fra foretakene og regjeringen om å pålegge massive lønnsnedskjæringer på bilarbeidere i byen Gwangju. Agendaen, kledd opp som et jobbetableringstiltak, er en prøveklut for det som vil bli et bredere angrep på arbeiderklassen i tiden som kommer.

Anslagsvis 51.000 arbeidere fra Hyundai og 29.000 fra Kia deltok. Arbeiderne er rasende over det såkalte Gwangju-arbeidsprosjektet, som vil resultere ikke bare i et sjikt av lavere betalte arbeidere i byen, men som også vil også bli brukt til å kutte lønninger rundt om i landet, angivelig for at foretak fortsatt skal være «konkurransedyktige».

Gwangju-arbeidsprosjektet har støtte fra både den lokale byregjeringen og fra administrasjonen til president Moon Jae-in. Prosjektet, som fortsatt er i forhandlingsfasen, er et joint-venture mellom Hyundai Motors, som også eier Kia, og Gwangju Metropolitan Government. Det blir solgt til arbeiderne som et kompromiss mellom ledelsen og arbeidsstokken, mens det faktisk vil tvinge nye ansatte ved Hyundai til å akseptere lønninger kuttet til mindre enn halvparten av den gjennomsnittlige bilproduksjonsarbeideren.

Mens arbeidere ville tjene 35 millioner won i året ($ 31.000 / NOK 265.750), skal Hyundai angivelig etablere ca. 12.000 nye jobber. Hyundai har presset på for et todelt avlønningssystem siden de amerikanske bilprodusentene påla det tilsvarende på deres arbeidsstokk i samarbeid med United Auto Workers. Gwangju-arbeidsprosjektet er også influert av en lignende plan som ble implementert av Volkswagen i 2002.

I tillegg krever Hyundai imidlertid at arbeidere fratas retten til kollektivforhandlinger inntil det nye Gwangju-fabrikkanlegget har produsert 350.000 biler. Siden selskapet planlegger å produsere rundt 70.000 små SUVer der hvert år fra 2021, vil arbeiderne ikke kunne forhandle kollektivt på minst fem år.

Planen er spesielt truende for Kia-arbeidere som produserer et stort antall SUVer. Det er ingen grunn til at Kia ikke vil følge i General Motors fotspor og legge ned fabrikkanlegg, som det i Gunsan, med mindre arbeiderne aksepterer massive lønnsnedskjæringer og tap av arbeidsplasser. Selv dét vil ikke være noen garanti for at arbeidsplasser sikres.

Dette skyldes i vesentlig grad bedrageriet fra fagforeningsorganisasjonene i Sør-Korea, Føderasjonen av koreanske fagforbund (FKTU) og Koreans konføderasjon av fagforeninger (KCTU). Av de to er det FKTU som har forhandlet med Gwangju og Hyundai. Denne føderasjonen regnes som vennligere innstilt til regjeringen og konsernledelsen, og tillot til og med at byen fikk forhandle med Hyundai på deres vegne.

FKTU steilte av Hyundais krav om at arbeiderne ikke skulle ha kollektive forhandlingsrettigheter, som førte til at byen foreslo revisjoner som Hyundai avviste, og dermed veltet den undertegningsseremonien som var planlagt for forrige torsdag. Mens fagforeningen aksepterte de massive lønnskuttene vil den fortsatt ha en plass ved forhandlingsbordet for å fastlegge hvordan disse kuttene og andre angrep blir implementert, for dermed å kunne tjene som en brems på arbeidernes militans.

KCTU inntok en mer militant posisjon. Deres affilierte, Den koreanske metallarbeiderforeningen (KMWU) dirigerte torsdagens streik, og KCTU som helhet tok ikke del i forhandlingene mellom byen Gwangju og foretaket Hyundai, og kalte arbeidsprosjektet en «svindel».

Fagforeningen kansellerte en oppfølgingsstreik på fredag, og meldte i stedet: «Hvis foretaket fortsetter samtaler med Gwangju-byregjering for å presse frem joint-venture-planen, vil vi gjøre alle mulige anstrengelser, inkludert streikeaksjoner, for å stoppe planen.»

KCTU ligger imidlertid ikke etter hva angår å håndheve kravene fra big business i Sør-Korea. KMWUs beslutning om å streike sist torsdag var ikke del av en bredere plan for å innlede en kamp mot Gwangju-arbeidsprosjektet. Det var bare ment å la arbeiderne blåse ut damp nettopp den dagen avtalen skulle undertegnes, mens konsekvensene for foretaket kunne begrenses. Siden avtalen ble stanset trakk KMWU seg tilbake, for å gi Hyundai pusterom til å forhandle med byen og fullføre sitt angrep på arbeiderne.

KMWU og KCTU har fortløpende gjort det klart at de ikke vil gjennomføre noen ekte kamp for å beskytte arbeidsplasser, og oppildner foretakene. I tillegg har KMWU og KCTU ikke koblet kampene ved GM Korea med de ved Hyundai og Kia. Faktisk unngår KCTU typisk å lansere noen form for fellesstreik, selv innen samme bransje, for å forhindre en bredere mobilisering av arbeiderklassen.

KMWUs GM-Korea-avdeling aksepterte raskt selskapets planer om å legge ned fabrikkanlegget i Gunsan, som offisielt ble stengt den 31. mai. Som gjenytelse forlangte fagforeningen at GM Korea garanterer at andre fabrikker skulle få nye kjøretøymodeller for produksjon og sikring av arbeidsplasser.

I en restruktureringsavtale som ble inngått i mai hevdet GM at de ville tilby de nye modellene, samt opprettholde sin nåværende 77-prosent-eierandel i GM Korea frem til 2023, og dermed angivelig demonstrere selskapets forpliktelse til å opprettholde virksomheten i Sør-Korea.

Likevel, før samme året er over, gjør GM det klart at de ikke har til hensikt å være bundet av denne avtalen, hvilket viser troverdigheten til KMWUs «jobbsikrende» kompromisser. GM forsøker å skille ut sin forsknings- og utviklingsfløy [FoU] fra GM Korea som en separat enhet, og øker dermed den helt reelle muligheten for at produksjonen i Sør-Korea blir lagt ned, etter at fabrikkanleggene i USA og Canada er nedlagt.

Forsøket på å skape et eget FoU-selskap blir for tiden blokkert av Korea Development Bank (KDB), som eier en andel på 17 prosent i GM Korea. Høyesterett i Seoul fastslo den 28. november at GM ville trenge godkjenning av KDB for å presse på med sin plan. Barry Engle, GMs president for internasjonal virksomhet, var nylig på besøk til Sør-Korea for å true KDB og lokale politikere.

En bransjekjenner sitert i Kyunghyang Shinmun hadde uttalt: «Jeg hørte at Mr. Engle og GM-ledelsen sendte en melding til parlamentarikeren Hong som antydningsvis var at ‘Vi vil gi FoU-oppgaver til GM Korea (eller et nytt selskap) på betingelse av at selskapet er utskilt, men hvis bremsene settes på, da vil vi kanskje ikke sende de operasjonene til Sør-Korea’.»