Julian Assange fordømmer sin illegale innesperring i den ekvadorianske ambassaden

Av Oscar Grenfell
14 December 2018

WikiLeaks’ grunnlegger og utgiver Julian Assange snakket ut under en domstolshøring på onsdag, mot de undertrykkende forholdene som er pålagt ham i Ecuadors London-ambassade og de pågående forsøkene på å tvinge ham over i britisk og amerikansk forvaring.

Assange avla bevis fra ambassaden via videolink, i en sak ført av WikiLeaks mot «Spesialprotokollen» pålagt av den søramerikanske nasjonen i oktober. Den pålegger Assange ytterligere besværlige betingelser, etter at hans internett-tilgang og annen kommunikasjon ble stengt og det ble nedlagt forbud mot alle besøkende bortsett fra hans juridiske team i mars.

Protokollen forbyr WikiLeaks’ utgiver å komme med noen politiske uttalelser. Den krever at han gjennomgår en medisinsk undersøkelse hver tredje måned. I et forsøk på å utnytte Assanges forverrede helse, for å tvinge ham ut av ambassaden, gir det leger mandat til å anbefale at han blir «evakuert» fra bygningen dersom han ikke består deres eksaminering. Assange ble tvunget til å gjennomføre den første serien med medisinske prøver denne uka, utført av leger valgt av WikiLeaks.

Julian Assange vitner for høringen

Assanges fremtoning på video-linken indikerte en forverring av hans helse. Han varslet at hans fortløpende frihetsberøvelse og vilkårene i protokollen hadde skapt «en situasjon som uunngåelig vil føre til en helsekrise for meg, noe som resulterer i min død eller sykehusinnleggelse eller en politisk unnskyldning for å overføre meg ulovlig til britene, og derfor til USA, hvor jeg står overfor en potensiell livstids dom.»

Assange har vært begrenset til små flater i ambassaden i mer enn seks år siden han ble innvilget politisk asyl av Ecuador i 2012. Han er berøvet sollys og leger har gjentatte ganger sagt at han krever akutt medisinsk behandling, som ikke kan utføres i ambassaden.

Assanges innesperring er det umiddelbare resultatet av den britiske regjeringens handlinger, som har gjort det klart at han vil bli arrestert umiddelbart om han forlater bygningen, på falske anklager om brudd på kausjonsbetingelser som stammer fra en falsk svensk etterforskning av påstander om seksuelle overgrep som ble droppet i fjor.

Assange fordømte samspillet mellom de ekvadorianske myndighetene og den britiske og amerikanske regjeringen, som er fast bestemt på å tiltale ham for WikiLeaks’ eksponering av deres krigsforbrytelser, ulovlige diplomatiske intriger og masseovervåkning.

Han uttalte at Ecuador gjennomførte pågående spionasje av ham og sa at de sannsynligvis overleverte materialet samlet til Federal Bureau of Investigation (FBI), som har spilt en sentral rolle i USAs forsøk på å knuse WikiLeaks.

Assange fordømte representanter for den ekvadorianske regjeringen for å komme med «kommentarer av en truende natur» over hans forlagsvirksomhet. WikiLeaks’ grunnlegger sammenlignet behandlingen han er utsatt for med det brutale mordet på den saudiske dissidenten Jamal Khashoggi ved Midtøsten-diktaturets Istanbul-ambassade i oktober, og bemerket at forsøkene på å bringe ham til taushet bare var «mer subtile».

Kommentarer fra ekvadorianske representanter har understreket den overhengende faren Assange er utsatt for. I forrige uke refererte El Comercio Ecuadors ambassadør til London Jaime Marchán, som beklaget at den tidligere regjeringens beslutning om å gi Assange asyl hadde resultert i en «distansering» og «avkjøling» av landets forhold til Storbritannia.

Marchán erklærte, der han overså grunnleggende søyler i folkeretten, at: «Ambassaden er ikke en asylleir, men en diplomatisk stasjon som har en daglig funksjon å oppfylle.» Han oppfordret WikiLeaks’ grunnlegger til å overgi seg til britiske myndigheter og sa: «Assange bør være den som bestemmer seg for å forlate ambassaden.»

I kommentarer til El Comercio i går uttalte Ecuadors utenriksminister José Valencia at det «mest praktiske» alternativet for Assange ville være å «møte det britiske rettsvesen».

Ekvadorianske myndigheter er vel inneforstått med at hvis Assange forlater ambassaden blir han arrestert og utlevert til USA, der han står overfor utsikter for livstidsfengsling. Landets øverste advokat Inigo Salvador, opplyste tankeløst på onsdag at Ecuador «ikke kan gi forsikringer til Mr. Assange om at Storbritannia ikke vil overlevere ham til et tredjeland som søker om utlevering».

I forrige måned kom det for dagen at en føderal jury i Alexandria i Virginia har meldt inn en hemmelig anklage mot Assange, sannsynlig for WikiLeaks 2010-utgivelse av lekkede amerikanske krigslogger og diplomatiske kabler, som avslører krigsforbrytelser i Irak og Afghanistan og diplomatiske konspirasjoner rundt om i verden.

Det ekvadorianske regimet, i tråd med et høyreskifte av regjeringer over hele regionen, inkludert de som tidligere poserte som «venstreorienterte», har utvidet sine forbindelser med USA i løpet av det siste året. I juni var den amerikanske visepresidenten Mike Pence i Quito. I november møtte Valencia Trump-administrasjonens utenriksminister Mike Pompeo.

Washington har helt klart lagt stort press på den søramerikanske nasjonen om å gjøre forholdene uutholdelige for Assange, i bytte for å utvide økonomiske og militære bånd, inkludert store internasjonale lån til regjeringen.

Som en understrekning av besluttsomheten om å få klørne i Assange innen hele det amerikanske etablissementet, sendte seks ledende demokrater, inkludert partiets leder i Representantenes hus Nancy Pelosi, på tirsdag et brev til Pompeo, der de spurte om han hadde presset Valencia til å «løse situasjonen» med Assange, dvs. tvinge ham over i amerikansk forvaring.

Brevet gjentok de falske påstandene om at WikiLeaks samspillte med russisk militæretterretning om å «forstyrre» det amerikanske presidentvalget i 2016.

I realiteten publiserte WikiLeaks lekkede dokumenter, der autentisiteten aldri er blitt betvilt, som viste at Den demokratiske nasjonalkomitéen (DNC) forsøkte å rigge partiets primærvalg mot senator Bernie Sanders. WikiLeaks publiserte hemmelige taler som ble holdt av daværende amerikanske utenriksminister Hillary Clinton for Wall-Street-bankrepresentanter, der hun lovet å gjøre deres budgivning og å eskalere ulovlige amerikanske kriger og regime-endringsoperasjoner.

Verdt å merke seg er at det meste av Det demokratiske partiet brev besto av en gjentakelse av påstander publisert av den britiske avisa Guardian for to uker siden om møter Assange skal ha hatt med den amerikanske politiske lobbyisten og konsulenten Paul Manafort ved den ekvadorianske ambassaden i 2013, 2015 og tidlig 2016.

Den helt uberettigede påstanden var rettet mot å knytte WikiLeaks’ grunnlegger til Manafort, som senere tjente som Trump-kampanjedirektør og har vært et sentralt mål for den amerikanske Spesialråden Muellers granskninger om påstått samspill mellom Trump og den russiske regjeringen.

I de to ukene siden Guardian publiserte historien har påstandene blitt fullt og helt diskreditert. Artikkelforfatterne, blant andre Luke Harding som har fungert som et talerør for de britiske etterretningstjenestene, og avisas redaktør Kath Viner, har ikke levert noe bevis for påstandene og har nektet å kommentere på historien.

Den ekvadorianske ambassaden er blant de mest overvåkte lokalitetene på planeten. Dessuten har Ecuador publisert besøksloggene som dekker perioden da Manafort angivelig besøkte ambassaden. De inneholder ikke hans navn.

Den eskalerende kampanjen mot Assange utgjør en tiltale av suksessive australske regjeringer og hele det australske politiske og media-etablissement, som har samarbeidet i forfølgelsen av den australskfødte journalisten.

Den nåværende Liberal-National-koalisjonsregjeringen har nektet å iverksette tiltak for å sikre Assanges frihet, som en direkte videreføring av handlingene til tidligere Labor-regjeringer, som brennmerket WikiLeaks som en kriminell organisasjon.

Dette understreker nødvendigheten av at arbeidere og ungdommen må komme til Assanges forsvar, som en del av kampen mot utvidelsen av internettsensur, erosjonen av demokratiske rettigheter og det opptrappede pådrivet mot krig. Socialist Equality Party holder et offentlig møte i Sydney kommende søndag den 16. desember, som live-streames til verden, for å diskutere de neste trinnene i denne viktige kampanjen.