Demonstrasjonen den 9. februar i Detroit mot nedleggelser av fabrikkanlegg

Programmet og strategien for å forsvare arbeidsplasser

2 February 2019

Den 9. februar holder World Socialist Web Site Autoworker Newsletter og Styringskomitéen for Koalisjonen av grunnplankomitéer en demonstrasjon utenfor General Motors’ hovedkontorer i Detroit i Michigan.

Demonstrasjonen er det første organiserte uttrykket av grunnplanopposisjon mot GMs planer om å legge ned fem fabrikkanlegg i USA og Canada, som vil ha ruinerende konsekvenser for tusenvis av arbeidere, deres familier og de lokalsamfunnene der fabrikkanleggene ligger, deriblant Hamtramck i Michigan; Lordstown i Ohio; og Oshawa i Ontario.

Demonstrasjonen er basert på et klart program og en klar strategi. Det er ikke en appell til GM og konserndirektørene, men en oppfordring til arbeidere om å gi uttrykk for deres styrke og deres vilje til å slåss gjennom etableringen av grunnplankomitéer, uavhengig av de foretaksstyrte fagforbundene som er drevet av tvers-i-gjennom korrupte og privilegerte ledere.

Demonstrasjonen vil kreve en umiddelbar stopp for alle nedleggelser av fabrikkanlegg, avskaffelsen av det todelte lønns- og rettighetssystemet, omdanning av alle midlertidige arbeidere til heltidsansatte, og gjeninnsetting av alle avskjedigede og trakasserte arbeidere. I opposisjon mot konsernledelsens diktatur ‘på gulvet’ i fabrikkene vil demonstrasjonen slåss for industrielt demokrati, arbeideres kontroll over produksjonen og omformingen av de gigantiske bilkonsernene til offentlige forsyningsvirksomheter, drevet og forvaltet basert på sosiale behov, ikke på privatprofitt.

Demonstrasjonen holdes under betingelser med en voksende klassekamp i USA og rundt om i verden. Kapitalistelitene, som er ridd av interne fraksjonsstrider og geopolitiske konflikter, er forente i deres offensiv mot arbeiderklassen, som de har utbyttet for ansamlingen av uforlignelige formuer. Over hele verden er kapitalistene engasjert i en global omstrukturering av bilindustrien, som spydspissen for en videre omfordeling av rikdom fra arbeiderklassen til de rike.

Styringsklassens sosiale kontrarevolusjon møter voksende motstand. I dagene som etterfulgte den første kunngjøringen av demonstrasjonen lanserte titusenvis av arbeidere i Matamoros i Mexico, på grensa mellom USA og Mexico, en uanmeldt spontanstreik. Arbeidere dannet uavhengige organisasjoner og marsjerte under banneret «Fagforeningen og selskapet dreper arbeiderklassen.» Streiken, som truer med å stenge ned produksjonen i den nordamerikanske bilindustrien, har demonstrert arbeidernes felles klasseinteresser i USA, Canada og Mexico.

Vettskremt av utsiktene av en forent kamp av arbeidere over grensa mellom USA og Mexico, la foretaksmediene og fagforbundene helt lokk på all rapportering om streiken i Matamoros. Amerikanske bilarbeidere, informert om kampen gjennom World Socialist Web Site, responderte med sterk støtte for en felles offensiv mot bilkonsernene. «Vi blir kalt til handling av våre brødre og søstre rundt om i verden, om å bli med i denne kampen,» skrev en arbeider ved Toledo Jeep Assembly Plant inn til WSWS.

Den første måneden i 2019 har sett en rekke store klassekamper i Europa, Asia, Afrika og Latin-Amerika, deriblant en streik av 13.000 bilarbeidere i Ungarn, hundretusener av lærere og andre regjeringsarbeidere i Tamil Nadu i India, og masseprotester av arbeidere i Sudan og Zimbabwe. I Frankrike har de demonstrerende «gule vestene» fått tilslutning av læreres «røde penner»-protester, som opponerer mot den tragiske tilstanden for offentlig utdanning.

I USA blir en streik av 33.000 lærere i Los Angeles etterfulgt av en ny bølge av læreruro. En avstemming om bemyndigelse til streik ble sluttført på fredag i Oakland i California, der lærere har vært engasjert i en rekke spontane sykemeldingsaksjoner mot planer om å legge ned en tredjedel av byens offentlige skoler. Lærere i Denver i Colorado har stemt for streik for første gang på et kvart århundre, mens lærere i Virginia mønstret en massedemonstrasjon i statens hovedstad sist mandag.

Demonstrasjonen den 9. februar er basert på forståelsen av at det ikke kan være noe forsvar for arbeidsplasser annet enn gjennom arbeiderklassens uavhengige organisering. Som uttalelsen fra Styringskomitéen som kaller for demonstrasjonen erklærer er fagforbundene United Auto Workers (UAW) i USA og Unifor i Canada «forretningsforetak – billigarbeidskontraktører og en industriell politistyrke, kontrollert av ledere som er i topp-3-prosenten av lønnsmottakere».

UAW og Unifor, som har samarbeidet med bilkonsernene i flere tiår med ødeleggelsen av arbeidsplasser og angrepene på arbeideres lønninger og ansettelsesvilkår, gjør ingenting for å stoppe nedleggelsen av fabrikkanleggene. Konfrontert med den globale massakren av arbeidsplasser i bilproduksjonen organiserer ikke fagforeningene en eneste demonstrasjon, enn si en streik.

UAW utga denne uka en patetisk video som fremhever innrømmelsene fagforbundet tvang gjennom i 2009 som del av Obama-administrasjonens omstrukturering av bilindustrien – halveringen av lønninger for nytilsatte, en slutt på inntektssikkerheten for avskjedigede arbeidere og elimineringen av helseforsikringsdekning for tenner og syn for pensjonister. «Vi investerte i dere,» bønnfaller UAW til GM, «nå er det deres tur til å investere i oss». En rekke appeller fra UAW-representanter om at GM skal «investere i oss» er ikke ment å tjene noe annet formål enn å spre motløshet.

Faktisk har UAW «investert i GM» ved å bli en vesentlig aksjeeier i konsernet, med en manifest interesse i å øke utbyttingen av bilarbeidere, som de også har gjort i en rekke konsesjonskontrakter presset gjennom mot massiv opposisjon ved GM og de andre bilkonsernene. Korrupsjonsskandalen som brøt ut i fjor avslørte at konserndirektørene «investerte i UAW» gjennom direkteutbetalinger i motytelse for at UAW utførte sin tildelte rolle.

I Los-Angeles-lærernes streik presset fagforbundet United Teachers Los Angeles (UTLA) og de overordnede nasjonale organisasjonene – American Federation of Teachers og National Education Association – i forrige måned gjennom en råtten avtale for å få lagt ned kampen på den mest åpenbart udemokratiske måten. Etter seks dager på streikevakter ga UTLA lærerne bare noen få timer for å gjennomgå knefallavtalen de hadde fremforhandlet bak lukkede dører med skolestyret og demokratiske politikere, før de måtte stemme over avtalen.

For både gul-vest-protestene i Frankrike og streikene i Mexico har utholdenheten i kampen kommet fra det faktum at arbeidere organiserte seg uavhengig av fagforeningene.

Den objektive impulsen av arbeidernes kamp i USA og rundt om i verden, er i retning av en politisk generalstreik som trekker sammen alle deler av arbeiderklassen i en kamp for makt og mot kapitalistsystemet. Det bringer arbeidere i konflikt med nasjonalistiske og pro-foretak fagforeninger, kontrollert av privilegerte ledere som har interesser direkte kontrære til arbeidernes, som de hevder å representere.

World Socialist Web Site og Socialist Equality Party vil gjøre alt i vår makt for å fremme og bistå til utviklingen og foreningen av arbeidernes kamper i USA og over hele verden, og knytningen av veksten av klassekampen med et revolusjonært sosialistisk politisk perspektiv og program. Vi oppfordrer alle arbeidere og unge mennesker til å delta på demonstrasjonen den 9. februar og til å sende inn deres støttemeldinger.

Joseph Kishore