«Det er nødvendig at vi ikke baserer vår kamp på ett selskap eller én nasjon, men på mobiliseringen av hele verdens arbeidere»

Maruti Suzuki arbeidere i India sender hilsner til 9.-februar-protesten

13 February 2019

Jitender Dhankar, medlem av den midlertidige komitéen av Maruti Suzuki Workers Union (MSWU) i India, sendte en solidaritetsmelding til arbeidere og ungdom som deltok i demonstrasjonen den 9. februar mot General Motors’ fabrikknedleggelser og masseoppsigelser.

Streikende Maruti Suzuki workers i 2011

Arbeidere ved Maruti Suzukis bilmonteringsanlegg i Manesar i Haryana, utenfor den nasjonale hovedstaden Delhi, etablerte MSWU i 2011-12 i en militant kamp, markert med arbeidsnedleggelser og ‘sit-down’-streiker, mot det japanskeide transnasjonale konsernet og en regjeringsgodkjent, pro-foretak fagforening.

Konsernet og lokalmyndighetene reagerte ved å lansere en voldsom provokasjon i juli 2012, som førte til arrestasjon av hundrevis og oppsigelse av tusenvis av arbeidere på fabrikkanlegget. I mars 2017 ble 13 arbeidere, inkludert alle de 12 medlemmene av MSWUs ledelseskomité, funnet skyldige i falske mordanklager og dømt til livstidsfengsel.

Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) lanserte en verdensomspennende kampanje for å frigjøre Maruti-Suzuki-arbeiderne, som ikke var skyldige i noen annen «forbrytelse» enn å slåss mot fattigdomslønninger og sweatshop-betingelser. Nedenfor publiserer vi uttalelsen til 9.-februar-demonstrasjonen i Detroit.

***

På vegne av Maruti Suzuki Workers Union, sender jeg våre revolusjonære hilsener til alle General-Motors-arbeidere. Vi støtter deres agitasjon mot fabrikknedleggelser og masseoppsigelser.

Venner, nå til dags brekker kapitalistenes pådriv for stadig større fortjenester arbeiderklassens rygg. Uansett hvilket hjørne av verden det kan være, overalt er undertrykkingen og represjonen mot arbeidere bare tiltakende. Kapitalistene frykter ingen lover eller begrensninger og ansetter og sier opp arbeidere vilkårlig, som det passer dem.

Dette er situasjonen over hele verden. Arbeiderne har imidlertid begynt å ta initiativet ved å forene seg for å motsette seg de kontinuerlige angrepene de er utsatt for.

Arbeiderne i India står også overfor samme situasjon, og siden Modi-regjeringen kom til makten har utnyttelsen av arbeiderklassen og byrden på dem økt dramatisk. Foretakene bruker midlertidige arbeidere for å gjøre seg av med fast ansettelse når eldre faste arbeidere går av. Dette skjer også med GM-India-arbeidere i Gurgaon i India.

Det er nødvendig at vi bygger vår enhet og baserer vår kamp ikke på ett selskap eller på én nasjon, men på mobiliseringen av verdens arbeidere. Med disse ordene uttrykker vi Maruti Suzuki-arbeidernes oppriktige solidaritet med alle de ansatte i General Motors og vår støtte for deres demonstrasjon og kamp.

Jitender Dhankar, på vegne av den midlertidige komitéen for Maruti Suzuki Workers Union (MSWU)