Delta på Solidaritetsvåken for Julian Assange den 10. mars

Av Robert Stevens
26 February 2019

Socialist Equality Party (UK) oppfordrer til maksimal deltakelse på «Solidaritetsvåken for Julian Assange» utenfor den ekvadorianske ambassaden i London søndag den 10. mars.

Julian Assange Defense Committee [Forsvarskomitéen for Julian Assange] har organisert våken for å komplementere demonstrasjonen samme dag i Melbourne i Australia, kalt av Socialist Equality Party (Australia). Ei uke tidligere, søndag den 3. mars, arrangerer SEP en demonstrasjon i Sydney med krav om Assanges frihet. Begge demonstrasjonene vil bli adressert av SEPs nasjonalsekretær James Cogan.

John Pilger, journalisten, filmskaperen og den uttalte motstanderen av militarisme og urettferdighet, vil tale på Sydney-demonstrasjonen, sammen med den kjente akademikeren og menneskerettighetstalsmannen professor Stuart Rees.

Julian Assange Defense Committee har opprettholdt en vedvarende våke utenfor ambassaden siden 2012, da Assange ble tvunget til å søke tilflukt etter at det britiske rettssystemet trampet på hans demokratiske rettigheter i en serie av perverse og vilkårlige rettsavgjørelser.

Protesterende ved våken ved den ekvadorianske ambassaden i august, som markerte seksårsdagen siden Assange gikk inn i bygningen

I august holdt Assanges supportere en protest utenfor ambassaden for å markere seksårsdagen siden Assange ble tvunget inn i fangenskap.

Emmy Butlin, en av arrangørene av 10.-mars-arrangementet, uttalte til WSWS på søndag:

«Denne siste måneden hadde vi to jubiléer som minner på den forferdelige situasjonen Julian Assange står overfor. Den 5. februar var det tre år siden FNs Abeidsgruppe om vilkårlig frihetsberøvelse offentliggjorde sin rettsbeslutning i hans favør, og krevde at han ble løslatt og kompensert. Til tross for denne klare beordringen har Storbritannia nektet å oppfylle sine internasjonale forpliktelser, og som konsekvens rundet Julian Assange den 23. februar 3 000 dager med vilkårlig frihetsberøvelse.

«Med en forseglet anklage mot seg i USA, som ved et uhell ble avslørt seint i fjor, og de politiske utviklingene i Ecuador som gikk i retning av å fjerne den politiske asylbeskyttelse og statsborgerskapet som denne nasjonen ga ham, har Julian Assanges frihet og sikkerhet aldri vært mer utsatt og truet. Han lider en drakonisk protokoll som er pålagt ham i den ekvadorianske ambassaden, inkludert en ett-år-lang knebling som forhindrer ham fra å uttale seg offentlig, ikke bare om sitt arbeid og sine meninger, men også om sitt liv og velvære.»

«I disse vanskelige tider knytter vi oss sammen med våre brødre og søstre i Australia som skal samles i Melbourne den 10. mars, organisert av Socialist Equality Party, for å kreve at Australias regjering treffer umiddelbare tiltak for å sikre friheten for WikiLeaks-grunnleggeren og den australske statsborgeren Julian Assange. Vi kan ikke stå og bevitne hans prøvelser uberørte. Vi er takknemlige for samlingene i hans hjemland og inspirert av dem, og vi skal føre stafetten videre der de fullfører sin aksjon, og vi skal starte en solidaritetsvåke utenfor den ekvadorianske ambassaden søndag den 10. mars mellom klokka 15:00 og 17:00.

Emmy Butlin

«Vi trenger internasjonal solidaritet for å få frembrakt et positivt resultat i denne kampen for Julian Assanges frihet, hvis arbeid har tjent menneskeheten, uselvisk og modig til stor personlig kostnad. Vi ønsker velkommen alle som tror på rettferdighet og menneskerettigheter, organisasjoner og enkeltpersoner, til å stå sammen med oss i respektfull våke til støtte for utgiveren av WikiLeaks.»

"Vi er svært takknemlige for WSWS for deres støtte i annonseringen av arrangementet.»

De britiske domstolene opprettholdt en arrestordre for Assanges utlevering til Sverige, dit han var ønsket for å bli stilt spørsmål om falske påstand om at han hadde begått «seksuelle misgjerninger». Assange ble aldri anklaget for noen forbrytelse av Sverige eller noe annet land.

Han forblir berøvet sin frihet, begrenset på et lite rom i ambassaden, under forhold som er å sammenligne med isolat, fordi Storbritannia jobber i liga med USA og Australia for å sikre at han blir utlevert til Amerika, hvor han står overfor anklager som kan føre til en lang fengselsdom for den «forbrytelsen» det er å ha avslørt krigsforbrytelser i Afghanistan og Irak, og imperialistiske intriger utført av USA og andre makter.

I strid med folkeretten nekter Storbritannia å gi Assange sikker passasje til Ecuador eller til hans hjemland Australia, på det spinkle påskuddet at han brøt kausjonsbetingelsene da han søkte asyl. Det er nesten to år siden Sverige droppet sin arrestordre mot Assange.

I desember fordømte nok en gang FNs Arbeidsgruppe om vilkårlig frihetsberøvelse [United Nations Working Group on Arbitrary Detention] den britiske regjeringen for dens umenneskelige behandling og «langvarige frihetsberøvelse» for Assange. Den erklærte spesielt at kausjonssaken ikke kunne anvendes for å rettferdiggjøre en fortsettelse av hans ulovlige frihetsberøvelse i Storbritannia.

Der det ble bemerket at det hadde gått tre år siden Arbeidsgruppa avga sin juridisk bindende vurdering om at Assange ble holdt vilkårlig innesperret og umiddelbart måtte bli løslatt og kompensert. Den sa: «De svenske undersøkelsene har nå vært nedlagt i over 18 måneder, og den eneste grunnen for Mr. Assanges fortsatte frihetsberøvelse er et kausjonsbrudd i Storbritannia, som objektivt sett er en mindre forseelse som ikke post facto kan rettferdiggjøre den mer enn seks års innesperringen han har blitt utsatt for siden han søkte asyl i Ecuadors ambassade. Mr. Assange bør kunne utøve sin rett til fri bevegelse på en uhindret måte, i samsvar med menneskerettighetskonvensjonene som Storbritannia har ratifisert.»

FNs Arbeidsgruppe la til: «Som høykommissæren for menneskerettigheter sa for flere år siden, er menneskerettighetsloven en bindende lov, det er ikke skjønnsbasert lov.»

Det ville ha vært umulig for de konservative regjeringene til statsminister Theresa May og hennes forgjenger David Cameron, å fortsette forfølgelsen av Assange, dersom det ikke var for den perfide rollen til Labour-Party-lederen Jeremy Corbyn, som har nektet å løfte en finger for hans støtte.

Corbyn ble valgt som leder for Labour i september 2015, og ble deretter gjenvalgt med støtte fra hundretusenvis av partimedlemmer og supportere. Hans siste offentlige uttalelse om Assange var i juli 2015, to måneder før hans valg som partileder. Til og med i dét utsagnet nektet Corbyn å si at han støttet Assanges løslatelse, og erklærte i stedet: «Jeg mener det ville vært mye bedre dersom de svenske myndighetene undersøkte saken mot ham, bestemte seg for om det var en sak å forfølge eller ikke, og håndterte det på den måten, samtidig som de garanterte at han ikke under noen omstendigheter ville bli utlevert til USA.»

Siden da var Sverige tvunget til å droppe sin undersøkelse, men Corbyn har bevisst unngått å gjøre noe for å sikre Assange hans frihet. Han adresserer regelmessig store møter med arbeidere og ungdommer, og har aldri én gang reist den vilkårlige frihetsberøvelsen for en modig journalist i et lite rom, med helsen som forverres, bare fire miles fra Corbyns London-valgkrets i Islington North.

På samme måte har fagforeningene ikke mønstret noen kampanje til hans forsvar blant sine mer enn 5,5 millioner medlemmer. Det har heller ikke Labours borgermester i London, Sadiq Khan.

De kan stole på den stilltiende støtten fra Storbritannias største pseudo-venstre-grupperinger, Socialist Workers Party, Socialist Party og Socialist Resistance, som har støttet forfølgelsen av Assange ved å tilslutte seg påskuddet for hans utlevering – at han må konfrontere sine anklagere i Sverige og fordømme enhver som stiller spørsmål om deres løgner som en «voldtektsapologet» for «ikke å tro ofrene».

SEP insisterer på at Assanges frihet kun kan vinnes gjennom en kamp basert på et sosialistisk, antikapitalistisk og antiimperialistisk perspektiv. Alt avhenger av en besluttsom innsats for politisk å mobilisere de bredest mulige sjikt av arbeidere og ungdommer internasjonalt, på et slikt perspektiv.

Vi oppfordrer alle forsvarere av borgerfriheter og demokratiske rettigheter, alle motstandere av imperialistkriger for regimeendring, til å delta i våken den 10. mars og bekjentgjøre den på arbeidsplasser, universiteter og skoler og gjennom sosialmedier.

***

No US Extradition for WikiLeaks founder Julian Assange!

Ingen USA-utlevering av WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange!

Søndag, den 10. mars, fra 15:00 til 17:00.

Utenfor Ecuador Embassy

Hans Crescent, London SW1X 0LS

Nærmeste undergrunnstasjon: Knightsbridge (Piccadilly Line)

Videre detaljer vil være tilgjengeligepå nettsiden for Julian Assange Defence Committeewiseupaction.info