Våke utenfor Ecuadors London-ambassade med krav om frihet for Julian Assange og Chelsea Manning

Av våre reportere
12 March 2019

Det ble holdt en livlig demonstrasjonssamling utenfor Ecuadors London-ambassade på søndag, kalt av Julian Assange Defense Committee og støttet av Socialist Equality Party (UK) og av World Socialist Web Site.

De som var samlet krevde frihet for WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange og den amerikanske varsleren Chelsea Manning. Samlingen etterfulgte vellykkede arrangement avholdt i Assanges hjemland i løpet av den siste uka, av Socialist Equality Party i Australia. Den første demonstrasjonen var i Sydney den 3. mars og den andre i Melbourne den 10. mars.

Blant talerne i London var SEPs nasjonalsekretær Chris Marsden.

Chris Marsden, nasjonalsekretær for SEP (UK), taler til demonstrasjonen

George Galloway, den forhenværende Labour-Party-parlamentarikeren, som ble ekskludert fra partiet av Tony Blair for sin opposisjon mot Irak-krigen, talte også og gjentok sin støtte for Assanges løslatelse.

Mange holdt plakater med slagord som «Free Julian Assange!», «Forsvar ytringsfriheten!», «Nei til internettsensur», «USA - Hendene Vekk Fra Assange!», «USA Løslat Chelsea Manning!», «Ingen Utlevering Til USA», og «Assanges Frihet Er Vår Frihet». Demonstrantene sang: «Løslat, Løslat, Løslat Assange!» og «Hendene vekk fra Assange!»

‘Free Assange’-protesten

Melbourne- og London-arrangementene ble avholdt etter at Chelsea Mannings ble fengslet, fordi heltemodig nektet å svare på spørsmål for en hemmelig storjury som etterforsker WikiLeaks og Assange.

Emmy Butlin fra Julian Assange Defense Committee [‘Forsvarskomitéen for Julian Assange’] åpnet demonstrasjonssamlingen. Forsvarskomitéen har protestert utenfor ambassaden siden Assange ble tvunget til å søke tilflukt der i 2012. Hun sa: «Den 5. februar var det tre år siden FNs arbeidsgruppe om vilkårlig frihetsberøvelse publiserte sin dom i Assanges favør, og krevde at han blir løslatt og kompensert. Til tross for denne klare og direkte rettsbeslutningen, har Storbritannia nektet å oppfylle sine internasjonale forpliktelser, og som følge av det fullførte Julian Assange den 23. februar 3 000 dager med vilkårlig fengsling.»

Relatert til Chelsea Mannings fengsling sa hun: «Vi ærer den modige prinsippfaste holdningen hun konsekvent har inntatt. Vi bærer frem vår solidaritet for Chelseas motstand, som vi har gjort før, med bannere, plakater og løpesedler og vi marsjerer i den kommende London Pride [festivalen]. Vennligst, støtt Chelsea ved å donere til hennes juridiske forsvarsfond.»

Butlin bemerket: «Tidligere i dag i Australia, under en demonstrasjonssamling i Melbourne, organisert av Socialist Equality Party, ble kravet gjentatt om at den australske regjeringen straks handler for å sikre WikiLeaks-grunnleggeren og den australske statsborgeren Julian Assanges frihet.»

Til entusiastisk applaus fortsatte hun: «Vi kan ikke stå uberørt og bevitne hans prøvelser. ... Vi er takknemlige for demonstrasjonene i Australia og vi er inspirert av dem.»

Marsden takket arrangørene av samlingen og han forklarte de store prestasjonene Assange og WikiLeaks står for, og bemerket at de hadde offentliggjort «Collateral Murder»-videoen [‘Følgeskade-mord’-videoen] som viser amerikanske styrker som meier ned irakere mistenkt for å være militante og dreper to journalister i prosessen; det rutinemessige drapet av sivile i den konflikten; eksistensen av amerikanske dødsskvadroner i Afghanistan; hva som egentlig skjer i Guantanamo Bay; USAs spioneri og ’black-ops’ [hemmelige operasjoner] rundt om i verden – mot fiender så vel som allierte.»

Chris Marsden, nasjonalsekretær for SEP (UK), taler til demonstrasjonen

Marsden sa: «Chelsea Manning, akkurat som Julian Assange, er en helt. Hun ble fengslet, trakassert og torturert i syv år for å ha eksponert amerikanske krigsforbrytelser i Irak og Afghanistan.» Hun «blir målrettet som et middel til endelig å få tak i Assange. Deres skjebner forblir uløselig knyttet. Hun blir presset til å vitne, for at Assange skal kunne tildeles en straff strengere enn de 35 årene hun opprinnelig fikk i 2013.»

Marsden tilføyde: «Assange blir ufrivillig innesperret, og skulle han forlate ambassaden vil han bli sendt til USA av den britiske regjeringen. Enhver som sier noe annet, er en løgner og en medskyldig i forsøket på å få tak i Assange, og få brakt WikiLeaks til taushet ...»

«Big-business-mediene har benektet sannheten gjennom mange år. Råtne publikasjoner som Guardian krevde at Assange måtte samtykke i å dra til Sverige – vel vitende om at han ville ende opp i et amerikansk fengsel.»

«Det meste av det som går for å være ‘venstre’ – som vi har kalt pseudo-venstre, grupper som Socialist Party og Socialist Workers Party – proklamerte sin solidaritet med det svenske statsadvokatkontoret! Siden 2012 har de ikke skrevet for Assanges forsvar, ikke én eneste gang.»

«Jeremy Corbyn gjorde det samme så snart han ble valgt til Labour-leder, og han opprettholder sin taushet til denne dag. Han har ikke gjort noe for å utfordre konspirasjonen mot Assange eller noen av statsapparatets angrep på demokratiske rettigheter. Og han ville ikke gjøre det, om han så dannet en regjering.»

Marsden advarte: «Vi lever i en ny tid av skueprosesser, masseovervåkning, mediesensur, både offisielt og frivillig, falske anklager og heksejakter.»

Til applaus fortsatte han: «Julian Assange er det mest fremtredende offer for denne dreiningen mot statsrepresjon, og denne undertrykkingens mest standhaftige og modige opponent.»

«Socialist Equality Party er fast bestemt på å bryte muren av taushet oppført av hovedstrømsmediene og på å mobilisere arbeidere og unge mennesker til Assange forsvar,» sa han.

«Vi i SEP UK støtter dagens demonstrasjon og alle tiltak for å få løslatt Assange, og all innsats som nå må mønstres for å få løslatt Chelsea Manning.»

«Suksessen er avhengig av å knytte denne kampen til en bredere kamp av arbeiderklassen mot det kapitalistiske profittsystemet og alle dette systemets politiske forsvarere.»

Marsden konkluderte med at «Julian Assange vil ikke bli løslatt med mindre vi tar denne kampen til arbeidsplassene, høyskolene og skolene ... SEP og våre kamerater i Europa, Australia, USA og over hele verden, sammen med International Youth and Students for Social Equality (IYSSE), lover å fordoble vår egen kampanje i denne forente kampen for frihet og rettferdighet for Julian Assange.»

Forfatterne anbefaler også:

SEP rally demanding the Australian government act to free Julian Assange!

The political lessons of the March 3 Free Assange rally

[5. mars 2019]