Indiske trotskister holdt offentlig møte for feiring av Den fjerde internasjonales 80-års-jubiléum

Av våre reportere
14 March 2019

Indiske tilhengere av Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) avholdt den 10. mars et offentlig møte i Vest-Bengals hovedstad Kolkata, for feiring av Den fjerde internasjonales 80-års-jubiléum. Publikum inkluderte blant andre studenter fra Jadhavpur Universitet. Møtet ble kringkastet med en live-stream på Facebook, og etterfulgte 80-års-jubiléumsmøtet i Chennai, hovedstaden i Tamil Nadu, i november i fjor.

Under kampanjen forut for søndagens møte var indiske trotskister i kontakt med, og vant støtte fra viktige sjikt av arbeidere, deriblant jernbaneansatte, og med studenter fra flere universiteter i Kolkata.

Palash Roy, et lengetidig medlem av ICFIs supportergruppe, ledet arrangementet og ønsket hovedtaleren Deepal Jayasekera, assisterende sekretær for Socialist Equality Party (Sri Lanka), hjertelig velkommen. Roy fortalte møtet at «ICFI er det eneste partiet som viderefører kampen for den internasjonale arbeiderklassens enhet, basert på programmet for sosialistisk verdensrevolusjon.»

Arun Kumar fra ICFI-supportergruppa, bemerket at Kolkata-møtet ble avholdt under forhold med intense politiske og militære spenninger mellom atomvåpenbestykkede India og Pakistan, med potensielt fatale konsekvenser for millioner av mennesker i regionen.

«Selv om de indiske og pakistanske styringselitene for øyeblikket har rygget unna fra en fullskala-krig, består faren fortsatt,» sa han. «De krigerske uttalelsene fra Indias Modi-regjering, og den pakistanske statsministeren Khans svar med samme mynt, indikerer at disse spenningene raskt kan spinne ut av kontroll, og over i en katastrofal atomkonflikt.»

Kumar fortalte publikum at den tiår-lange rivaliseringen mellom de to landene er forankret i de den gang tilbaketrekkende britiske imperialistenes partisjon av det koloniale India, i et muslimsk Pakistan og et hindu-dominert India.

Han forklarte at denne kommunalistiske splittelsen ble påtvunget med bistand fra begge parter av det nasjonale borgerskapet – Congressen og Den muslimske liga – og fra det stalinistiske Kommunistpartiet i India (CPI). Han påpekte at de geo-politiske spenningene i Sør-Asia som er resultat av denne partisjonen, har eskalert til farlige nivåer som en følge av den amerikanske militær-strategiske offensiven mot Kina, og Washingtons forsøk på å integrere India tett inn i denne agendaen.

Kumar sa at statsminister Narendra Modis krigshissende kampanje mot Pakistan blir støttet av alle det indiske etablissementets politiske partier, inkludert de stalinistiske indiske kommunistpartiene, (Marxistisk) eller CPM, og CPI, såvel som av de maoistiske partiene som CPI (marxist-leninistisk)-frigjøring. Han konkluderte med å forklare at den eneste måten å forhindre utbrudd av en krig er gjennom en samlet kamp av arbeiderklassen i Sør-Asia, for å velte det reaksjonære statssystemet som ble opprettet av partisjonen i 1947 og 1948, og systemets erstatning med en union av sosialistiske republikker i regionen, som del av kampen for sosialistisk verdensrevolusjon.

Deepal Jayasekara, assisterende nasjonalsekretær for SEP (Sri Lanka), gjennomgikk detaljert den trotskistiske bevegelsens historie, og trakk opp den prinsippfaste kampen Trotskij førte mot det stalinistiske byråkratiet – fra dannelsen av Venstre-opposisjonen i 1923, i kampen mot den byråkratiske degenereringen av Det russisk kommunistpartiet under Stalin, til stiftelsen av Den fjerde internasjonale i 1938. Han forklarte hvordan Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) ble etablert i 1953, til forsvar av de trotskistiske prinsippene mot forsøkene på likvidering, fra pabloist-revisjonen som hadde oppstått innen Den fjerde internasjonale.

Deepal Jayasekera taler på Kolkata-møtet

Jayasekara understreket den viktige kampen som ble ført av trotskistbevegelsen i Sør-Asia, og la til: «De politiske og teoretiske kampene som ble ført av trotskist-pionerene som i 1935 grunnla partiet Lanka Sama Samaja Party (LSSP) og senere i 1942 Bolsjevik-leninist-partiet i India (BLPI ), mot britisk imperialisme og deres nasjonale agenter, dvs. de ceylonesiske og indiske borgerskapene, inspirerte kjemperne for sosialisme over hele verden. Disse kampene er bærere av viktige lærdommer for de som vil kjempe for sosialisme i dag.»

Taleren detaljerte BLPIs modige og prinsippfaste opposisjon mot 1947-partisjonen av India, og partiets kamp for den sosialistiske enheten av arbeiderklassen på tvers av de kommunalistiske skillelinjene mellom hinduer og muslimer. Han forklarte den videre politiske utviklingen på Sri Lanka med LSSPs påfølgende nasjonalistiske degenerering, en prosess som begynte tidlig på 1950-tallet og som ble oppmuntret av pabloistene, og til slutt kulminerte i 1964 med partiets deltakelse i en koalisjonsregjering med det borgerlige partiet Sri Lanka Freedom Party (SLFP).

Jayasekera påpekte at Revolutionary Communist League (RCL), forløperen til SEP (Sri Lanka), ble grunnlagt i 1968 som en seksjon av ICFI, i kampen mot LSSPs forræderi.

Med henvisning til ICFIs tiår-lange kamp for marxisme og perspektivet for verdenssosialisme, sa Jayasekera: «Under de nå meget fremskredne nivåene av kapitalistøkonomiens globalisering, har alle nasjonalbaserte organisasjoner som LSSP på Sri Lanka og stalinistene i India kollapset, hva angår deres forsvar for en gang de mest grunnleggende behovene til arbeiderklassen. Det som har blitt kraftig bekreftet, er programmet og perspektivet for internasjonal sosialisme, som har vært forsvart og utviklet av ICFI og Den internasjonale komitéens seksjoner.

«Kampen som har vært ført av Den fjerde internasjonale og av SEP, for å bygge arbeidsklassens revolusjonære ledelse på perspektivet for sosialistisk internasjonalisme, krysser nå med massekampene som fremkommer internasjonalt. Denne objektive situasjonen har åpnet opp svært mektige muligheter for å bygge Sosialistisk Likhetspartier [Socialist Equality Parties], som seksjoner av ICFI, i India, over hele Sør-Asia og internasjonalt.»

Jayasekera avsluttet med å oppfordre publikum til å foreta et seriøs studium av Den fjerde internasjonales historie og perspektiver, og til å «bli med oss i byggingen av den indiske seksjonen av ICFI».