Opphevelsen av dokumentforsegling kaster lys over statskomplottet mot Chelsea Manning

Av Kevin Reed
23 March 2019

På onsdag opphevet US Eastern Court of Virginia forseglingen for flere registrerte dokumenter om Chelsea Mannings juridiske utfordring av stevningen som forsøkte å tvinge henne til å vitne for en storjury berammet for å fingere anklager mot WikiLeaks-utgiveren Julian Assange.

Blant de tilgjengeliggjorte dokumentene er Mannings juridiske ansøkning av den 1. mars om å få stevningen kastet ut med den begrunnelse at den bryter med hennes rettigheter i henhold til første og femte endringtillegg til forfatningen [First and Fifth Amendment], at det er et misbruk av storjuryprosessen og at det er produkt av regjeringens ulovlige elektroniske overvåkning.

Dokumentene inkluderer regjeringens tilsvar til Mannings ansøkning og andre registreringer knyttet til de nå tilgjengeliggjorte dokumentene, såvel som transkripsjonen av en høring den 5. mars for US District Judge Claude Hilton, om disse sakene.

Chelsea Manning

Chelsea Manning – som har inntatt en modig og prinsippiell holdning mot forsøkene på å fingere Assange – ble fengslet den 8. mars for anklager om forakt for retten, fordi hun nekte å vitne for den hemmelige storjuryen. Dommer Hilton dømt henne til fengsel på ubestemt tid, vel vitende at hun allerede hadde avtjent syv år i fengsel – inkludert lange perioder i isolat – selv om hun er anerkjent over hele verden som en modig varsler og en forsvarer av sannheten.

De nå tilgjengeliggjorte dokumentene kaster et lys over de desperate tiltakene som den amerikanske regjeringen har benyttet seg av i sin jakt på et juridisk påskudd for å rettsforfølge Julian Assange. De avslører også det faktum at Chelsea Manning har vært mål for en endeløs kampanje av intimidering og konspirasjon, i strid med hennes demokratiske rettigheter.

I Mannings juridiske arkivering av den 1. mars, «Omnibus Motion to Quash Grand Jury Subpoena», forklares det for eksempel at et hovedformål for storjuryutspørringen er å bevise at hun kom med «falske eller feilaktige» uttalelser under sin krigsrettprosess i 2013.

Dokumentet erklærer: «Gitt aktors uvilje mot å utlevere informasjon til Ms. Manning som ville hjelpe henne med å evaluere risikoen ved å vitne, må hun anta at storjuryen er en ‘perjury trap’ [felle for juridisk selvbelastning] eller det som verre er, en bakvei for en ytterligere militær rettsforfølgelse.» En slik felle, argumenterer arkiveringen, ville krenke hennes rettighet i henhold til ‘Fifth Amendment’ om selvbelastning.

Dokumentet utdyper videre på grunnlag av ‘First Amendment’ om Mannings nektelse av å svare på spørsmål for storjuryen. Mannings advokater skriver: «For det første er det en sannsynlighet for at denne storjuryen vil brukes for uttrykkelig å forpurre integriteten av den journalistiske prosessen ved å utsette journalister for et slags aksessorisk ansvar for lekkasjer som kan tilskrives selvstendig opererende journalistiske kilder. Denne administrasjonen har vært ganske offentlig fiendtlig innstilt til pressen, og det er grunn til å tro at denne storjuryen kan fungere til dypt å forpurre operasjonen av en fri presse.»

Trump-administrasjonen har med andre ord til hensikt å gjøre eksempler av både Manning og Assange, og true eventuelle fremtidige journalister som rapporterer sannheten om amerikansk imperialismes forbrytelser og dens kriminelle militær- og etterretningsoperasjoner rundt om i verden.

Mannings juridiske arkivering avslører også det faktum at føderale anklagere anvender storjurymekanismen på en helt forfatningsstridig måte. De skriver: «Videre er det mulig at denne stevningen representerer et tiltak fra FBIs side, eller fra et annet etterretningsorgan, i samarbeid med offentlige anklagere for med en storjuryprosess å tvinge frem vitnesbyrd som ellers ville være utilgjengelig.»

I strid med hennes juridiske rettigheter forsøkte FBI forgjeves å utspørre Chelsea Manning i 2010 mens hun var på Quantico militærbrig i Virginia. Føderale myndigheter forsøker nå å bruke sin makt til å påtvinge et vitnesbyrd som ellers var utilgjengelig for dem.

Til slutt, og mest betydningsfullt, avslører Mannings ansøkning om å kaste ut storjuryens stevning det faktum at hun har vært utsatt for massiv ulovlig elektronisk overvåkning, i strid med hennes ‘First Amendment’-rettigheter.

Hennes juridiske team skriver: «Det kan være liten tvil om at lokalt politi, føderale byråer og muligens militæret har vært involvert i overvåkning og kommunikasjon om Ms. Manning, av mennesker som hun er lovlig assosiert med, og de fullstendig lovlige aktivitetene de har utøvd. På samme måte er det grunn til å tro at ikke-statlige aktører kan ha gjort det mulig for staten å omgå juridiske begrensninger for elektronisk overvåkning, ved å overvåke Ms Manning for deretter å formidle deres etterretning til statlige aktører.»

Videre forklarer dokumentet: «... Ms. Manning har møtt minst ett individ som syntes å gjøre opptak av henne mens det ble forsøkt å forlede henne inn i samtaler om ulovlig bruk av teknologi, og hun frykter med rimelighet at dette eller noe lignende skjer med henne.»

Vesentlig offentlig kritikk fremkom etter at Manning ble sendt til fengsel, som uten tvil bidro til den amerikanske regjeringens advokaters beslutning om å støtte Mannings ansøkning om tigjengeliggjøring av dokumentene. World Socialist Web Site og Internasjonal ungdom og studenter for sosial likhet (IYSSE) har kalt for en rekke samlinger og møter for å kreve Mannings umiddelbare løslatelse fra fengsel.

Medierapporter om de tilgjengeliggjorte dokumentene har utelukkende fokusert på den føderale anklagerens påstand om at Manning ga «falske eller feilaktige» uttalelser i hennes krigsrettsprosess i 2013. At dette faktum ble eksponert av Mannings juridiske team som middelet som aktorene ønsker å fange henne med, er begravet i dekningen.

Gitt den veldokumenterte oversikten om amerikansk regjeringsspionering og overvåkning av politiske motstandere over mange tiår, kombinert med Mannings egne erklæringer, må historikken av trakasseringer og intimidering og angrep på hennes demokratiske rettigheter forstås som en trussel for hele arbeiderklassen.

Informasjonen i disse tilgjengeliggjorte dokumentene bekrefter at fengslingen av Chelsea Manning er del av en amerikansk regjeringskonspirasjon for å straffe henne, Julian Assange og WikiLeaks for å ha fortalt verden sannheten om amerikansk imperialismes forbrytelser.