Bokmessa i Leipzig: Mehring Verlag presenterer ny tysk utgave av The Heritage We Defend

Av våre korrespondenter
25 March 2019

Akkurat i tide for Bokmessa i Leipzig har Mehring Verlag publisert en ny tysk utgave av The Heritage We Defend [Arven vi forsvarer] av David North. Den er tilgjengelig for kjøp online her (den engelskspråklige versjonen her).

Den første utgaven, publisert i 1988, har blitt utvidet med et nytt forord, i tillegg til en omfattende ordliste og bildeseksjon. Den nye utgaven er nå tilgjengelig i tysk versjon som en bundet hardcover. North introduserte boka på Bokmessa i Leipzig på lørdag, i hall 5, Forum Sachbuch F401/G410.

North er styreleder for Socialist Equality Party (SEP) i USA og leder for det internasjonale redaksjonsrådet for World Socialist Web Site. Han har spilt en ledende rolle i verdens trotskistbevegelse i over 45 år og har skrevet mange bøker om politikk, historie og marxistisk teori.

The Heritage We Defend gir en helhetlig oversikt over Den fjerde internasjonales historie. Boka er ikke bare av historisk betydning, men er også av enorm moderne politisk relevans. Den omhandler problemene med marxismens teori, program og strategi, som er av avgjørende betydning i dag for byggingen av verdenspartiet for sosialistisk revolusjon.

I en tid da global kapitalisme konfronterer en utdypende krise, imperialistmaktene forbereder seg for en ny verdenskrig, fascistgrupper løfter sine hoder og klassekampen utvikler seg over hele verden, er en grundig kunnskap om arbeiderbevegelsens historiske erfaringer en hastesak. Disse erfaringene finner sine mest bevisste uttrykk i Den fjerde internasjonales historie.

The Heritage We Defend oppsto som en respons på forræderiet av trotskismen av Workers Revolutionary Party (WRP), som lenge hadde spilt en ledende rolle i Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) som dens britiske seksjon, og som ICFI brøt med i årene 1985 og 1986. I kampen mot WRP bekreftet ICFI sin kontinuitet med hele Den fjerde internasjonales historie og de kampene den hadde ført mot stalinismen, borgerlig nasjonalisme og småborgerlig opportunisme.

Bruddet med WRP forberedte ICFI for den kapitalistiske restaureringen i Øst-Europa, Sovjetunionen og Kina, som begynte bare ett år etter publiseringen av The Heritage We Defend. Det er bemerkelsesverdig med hvilken klarhet og presisjon North avdekket de politiske faktorene og objektive motsetningene som senere skulle føre til oppløsingen av Sovjetunionen.

Som en introduksjon til Den fjerde internasjonales historie er The Heritage We Defend uovertruffen. Kapitalismens nåværende krise og intensiveringen av klassekampen gjør boka til nødvendig lesning for alle som ønsker å forstå marxismens teori og praksis.

På årets Bokmesse i Leipzig preseterer Mehring Verlag også boka Why Are They Back? [Hvorfor er de tilbake? Historieforfalskning, Politisk Sammensvergelse og Fascismens Gjenkomst i Tyskland], den engelske utgaven av Christoph Vandreiers bok utgitt i fjor høst på tysk med tittelen Warum Sind Sie Wider Da? I denne boka analyserer Vandreier, nestlederen for Sozialistische Gleichheitspartei (Sosialistiske Likhetsparti) de skarpe endringene i politikken, statsapparatet og det intellektuelle liv som muliggjorde fremveksten av ytrehøyrepartiet Alternative für Deutschland (AfD) og fascismens gjenkomst syv tiår etter Det tredje rikes fall.

På lørdagkveld kl. 20:00 ble det avholdt et stort arrangement av Mehring Verlag med tittelen «Lærdommene fra 1930-tallet og kampen mot det ekstreme høyre», hvor både Vandreier og North talte. Møtet ble avholdt i Leipziger Baumwollspinnerei, Hall 18, Spinnereistrasse 7, 04179 Leipzig.

***

The Heritage We Defend og Why Are They Back? er tilgjengelige på engelsk fra mehring.com og mehringsbooks.co.uk