FNs Spesialrapportør: Utlevering til USA ville være brudd på internasjonal lov

Av Oscar Grenfell
8 April 2019

Etter at WikiLeaks på fredag varslet at Julian Assange stod overfor umiddelbar utskyvning fra Ecuadors London-ambassade har en bred opposisjon meldt seg til de illegale planene om å oppheve hans politiske asyl.

Julian Assange

Nils Melzer, FNs spesialrapportør om tortur, utstedte en erklæring som oppfordrer president Lenín Morenos ekvadorianske regjering om å «avstå fra å utvise Mr. Assange ... eller fra på annen måte å bringe til opphør eller suspendere hans politisk asyl».

Melzer advarte om at hvis Assange ble fjernet fra ambassaden ville han «sannsynligvis bli arrestert av britiske myndigheter og utlevert til USA» og han tilføyde: «En slik respons kunne utsette ham for reell fare for alvorlige brudd på hans menneskerettigheter, inkludert hans ytringsfrihet, på hans rett til en rettferdig rettssak og på forbudet mot grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.»

Seniorembetsrepresentanter for Ecuador har forsøkt å avlede alle spørsmål om WikiLeaks’ påstander om at en høytstående kilde innen landets statsapparat indikerte at utvisningen av Assange fra ambassadbygningen ville finne sted «innen timer eller dager».

Jaime Marchan, landets ambassadør til Storbritannia, fortalte pressen utenfor den ekvadorianske ambassaden på fredag at det var «ingen endring i Señor-Julian-Assange-situasjonen» og at han var «fornærmet» av rapporter om det motsatte.

Marchan, som har spilt en sentral rolle i å skape et fiendtlig miljø for Assange inne i ambassaden, ble deretter spurt: «Kommer han til å bli løslatt i løpet av de neste par timene?» Han svarte: «Vi kommer definitivt ikke til å kommentere på det.»

Jose Valencia, landets utenriksminister, erklærte på Twitter at WikiLeaks’ uttalelser var «ubegrunnet» og at hans regjering ikke ville «gi løpende kommentarer» om «rykter» som den fant «fornærmende».

Deretter bekreftet Valencia effektivt sett WikiLeaks’ advarsel, da han uttalte: «Diplomatisk asyl er en stats suverene fullmakt, som den har rett til å innvilge eller trekke ensidig, når den anser det berettiget.»

Påstanden om at politisk asyl kan innvilges og tilbakekalles, basert på politisk hensiktsmessighet og nasjonale regjeringers umiddelbare interesser, gjør et hån av folkeretten. Politisk asyl er enten ukrenkelig, eller det eksisterer ikke i det hele tatt. Assange status som en politisk flyktning har gjentatte ganger blitt bekreftet av FNs arbeidsgruppe om vilkårlig frihetsberøvelse, og av andre internasjonale rettighetsorganisasjoner.

Valencia tilføyde patetisk at eventuelle avgjørelser tatt av hans regjering ville bli utført på en «suveren måte uavhengig av andre land».

Til tross for utenriksministerens påstander erkjenner den offentlige verdensopinionen allerede at Moreno-regimet opererer som en vassal av den amerikanske regjeringen. Innen Ecuador har regjeringen en oppslutning på mindre enn 20 prosent, og ses av størstedelen av befolkningen som en korrupt lakei for amerikansk imperialisme.

Påskuddene for forsøket på å kaste ut Assange fra ambassaden er universelt sett som et monumentalt bedrageri.

Den ekvadorianske regjeringen har i løpet av den siste uka kommet med helt ubegrunnede påstander om at lekking av Morenos iPhone- og Gmail-data til en opposisjonsparlamentariker i februar var et resultat av en konspirasjon klekket ut av Assange og WikiLeaks. Den er meget vel klar over at offentliggjøringen av materialet og tilhørende dokumenter, som impliserer regimet i korrupsjon, bestikkelser og meded, ikke hadde noe å gjøre med Assange, som fikk sin internett-tilgang og all sin kommunikasjon avskåret av den ekvadorianske regjeringen i mars 2018.

De unnvikende og bedragerske kommentarene fra ekvadorianske toppembetsrepresentanter skyldes at de, sammen med deres konspirerende kollaboratører i den amerikanske og den britiske regjeringen, er engasjert i et skittent spill.

De forsøker å presentere sine planer om å oppheve en journalists og utgivers politisk asyl, hvis eneste «forbrytelse» har vært å eksponere stormaktenes rovkriger, diplomatiske intriger og masseovervåkningsoperasjoner, som en legitim og berettiget handling.

WikiLeaks har videre eksponert bakromsintrigene med siktemål å tvinge Assange ut fra ambassaden, og publiserte tidlig på lørdag hva de hevdet var sammendraget av en «pressestrategi» avtalt mellom den ekvadorianske og den britiske regjeringen.

Under den hemmelige avtalen skulle den britiske regjeringen «ta føringen» etter Assanges utkastelse. Det ekvadorianske regimet skulle si at Assange hadde brutt «asylvilkårene» oppført i en ulovlig protokoll som den meldte i oktober, som forbød ham fra å komme med noen politiske uttalelser, også om sin egen situasjon.

Den britiske regjeringen skulle da erklære at den ikke ville tillate Trump-administrasjonen å «drepe» Assange i tilfelle utlevering til USA, og ville fremstille seg som en forsvarer av «en rettferdig rettsprosess». Ecuador ville presentere dette som en «innrømmelse» og si at den initielle innvilgelsen av asyl til WikiLeaks-grunnleggeren var rettet mot å forhindre at han konfronterte dødsstraff.

Avtalen ligner mest av alt på en overenskomst mellom kriminelle gjenger, om å gjennomføre en utenomrettslig kidnappingsoperasjon i strid med alle nasjonale og internasjonale lover.

Ethvert tiltak langs disse retningslinjene vil bli opponert mot av millioner av arbeidere og unge mennesker.

Et forsøk på å utlevere Assange til USA ville med rette av verdens befolkning bli sett som ulovlig og illegitim. Det ville bli bittert bestridt i domstolene av WikiLeaks’ internasjonalt anerkjente juridiske team.

I fjor avslørte amerikanske anklagere, tilsynelatende ved en feiltakelse, at de allerede hadde innmeldt anklager mot Assange, sannsynligvis over WikiLeaks’ 2010-publisering av den amerikanske hærens Irak- og Afghanistan-krigslogger og hundretusenvis av diplomatmeldinger, som avslørte krigsforbrytelser og diplomatiske intriger på en global skala.

Trump-administrasjonen har imidlertid signalisert at den ikke har en sak for Assanges rettsforfølgelse som kunne motstå rettslig granskning etter britisk, amerikansk eller internasjonal lov, hvilket setter scenen for en langvarig juridisk og politisk strid rundt enhver utleveringsanmodning.

De tre siste ukene har den amerikanske regjeringen fengslet Chelsea Manning, som lekket 2010-dokumentene til WikiLeaks, for å prøve å tvinge henne til å avgi et menedsvitnesbyrd mot Assange. Den modige varsleren har nektet å delta i denne juridiske parodien.

Den utbredt støtten til Assange og Manning blant arbeidere, studenter og unge mennesker står i sterk kontrast til tausheten fra alle de offisielle politiske partiene i USA, Storbritannia og Australia.

Jeremy Corbyn, som før han ble leder av det britiske Labour Party hevdet å forsvare Assange, har ikke sagt noen ting om det opptrappede angrepet på WikiLeaks-grunnleggeren.

I Australia har Liberal-National-regjeringen til Scott Morrison, Labor Party opposisjonen, De Grønne og fagforeningene forblitt tause, i tråd med hele det politiske etablissementets langvarige kollaborering i den USA-ledede vendettaen mot Assange, som er en Australsk statsborger.

Dette demonstrerer at en bevegelse for å få løslatt Assange og Manning må komme fra arbeiderklassen, ikke fra kapitalistpartiene som er engasjert i online-sensur, et akselererende pådriv i retning krig, og opphevingen av demokratiske rettigheter.

Arbeidere må gjøres oppmerksomme på at de sosiale og politiske massekampene de går inn i er uadskillelige fra forsvaret av modige journalister og varslere, som blir forfulgt for å etablere en presedens for undertrykkingen av all opposisjon mot militarisme, innstramminger og diktatur.

WSWS og Socialist Equality Partier (SEP) rundt om i verden har forpliktet seg til å spille en sentral rolle i denne livsviktige kampen.

SEP i Storbritannia har oppfordret til maksimal deltagelse i protester organisert utenfor Ecuadors London-ambassade. Det australske SEP har nå publisert en erklæring, som gjentar kravet om at den australske regjeringen har å stå for sitt ansvar overfor Assange og må tvinge den britiske regjeringen til å la ham forlate landet og returnere til Australia, med en garanti mot utlevering til USA.