WikiLeaks eksponerer spioneringsoperasjon mot Assange inne i Ecuadors ambassade i London

Av Oscar Grenfell
12 April 2019

På en pressekonferanse i London på onsdag utredet WikiLeaks en omfattende ulovlig overvåkningsoperasjon mot grunnleggeren Julian Assange, inne i Ecuadors britiske ambassade, hvor han ble innvilget asyl i 2012.

Materialet presentert av utgiverorganisasjonens sjefredaktør Kristinn Hrafnsson og Assanges advokat Jennifer Robinson demonstrerte at alle aspekter av WikiLeaks-grunnleggerens liv i mer enn ett år, inkludert hans medisinske konsultasjoner og private rettsmøter, har blitt spionert på av ekvadorianske embetsrepresentanter inne i ambassaden.

Julian Assange

Avsløringene er en ytterligere fordømmende eksponering av kollaboreringen mellom president Lenín Morenos ekvadorianske regimet og britiske og amerikanske myndigheter, med sikte på illegalt å terminere Assanges politiske asyl. Dette etterfølger WikiLeaks’ advarsel sist fredag om at en kilde på høyt nivå i Ecuador-staten hadde informert om at Assange ville bli utvist fra ambassaden «innen timer eller dager».

Hrafnsson åpnet pressekonferansen med å si at overvåkningen «innebærer et totalt brudd» på Assanges rett til privatliv. Den dekket «alt av livet til Julian Assange i den ekvadorianske ambassaden», og viste at siden Moreno kom til makten i 2017 hadde WikiLeaks-grunnleggeren levd i en «Truman Show-lignende situation».

Han forklarte at WikiLeaks ble klar over spioneringens omfang «for flere uker siden», da de fikk vite at ei gruppe individer i Spania «sendte rundt» materiale innsamlet inne i ambassaden. Hrafnsson korresponderte med gruppa, og møtte dem i Spania «for ca. 10 dager siden».

Individene, som angivelig inkluderer en spansk statsborger som tidligere var involvert i utpressing, krevde at WikiLeaks fremskaffet tre millioner euro for å få hundretusenvis av dokumenter, lydopptak, videoer og bilder tatt inne i ambassaden. De viste Hrafnsson eksempler på materialet, som han tok opp med et skjult kamera og viste frem på pressekonferansen.

Gruppa blir forfulgt av en undersøkelsesdommer i Madrid, etter at WikiLeaks assisterte spansk politi med gjennomføringen av en ‘sting’-operasjon. Det er ikke kjent hvordan de kom i besittelse av materialet.

Blant dokumentene som ble vist av gruppa var et konfidensielt juridisk notat fra Assanges spanske advokat fra en sak i fjor som utfordret Ecuadors pålegging av en kneblings-«protokoll» på Assange.

Hrafnsson uttalte at den eneste tenkelige måten dokumentet var kommet på avveie var at det hadde blitt stjålet og kopiert av embetsrepresentanter i den ekvadorianske ambassaden, da det i et kort øyeblikk var etterlatt uten tilsyn.

Den spanske gruppa hadde også video- og lydopptak av Assanges juridiske møter, blant annet de som var relatert til saker mot Ecuador, og av hans medisinske undersøkelser. De hadde passdetaljer om alle Assanges besøkende og videoer fra ambassadelobbyen.

Hrafnsson uttalte at den utstrakte overvåkningen i ambassaden hadde «alt vært for én hensikt», som var «å tjene amerikanske regjeringsinteresser som vil anklage og fengsle» Assange, «en utgiver, for forbrytelsen å ha publisert sannferdig materiale».

Han bemerket at Trump-administrasjonen hadde forespurt om besøkslogger fra ambassaden tidligere i år, og at Moreno-regimet hadde tillatt det amerikanske justisdepartementet å forhøre Ecuadors embetsrepresentanter og diplomater om Assange. Hrafnsson sa at det var sannsynlig at alt materialet samlet i ambassaden hadde blitt overført til amerikanske myndigheter.

Fidel Navaez, Kristinn Hrafnsson og Jennifer Robinson under pressekonferansen

Robinson forklarte at Ecuadors spionering involvert et «alvorlig brudd på advokat-klient privilegiet», som «fundamentalt undergraver» WikiLeaks’ advokaters evne til å forsvare Assange. Hun sa at WikiLeaks ville melde inn en fornyet søknad til Den interamerikanske menneskerettighetsdomstolen om inngripen for å forsvare Assange, og melde inn en ny klage til FNs spesialrapportør for personvern. Spesialrapportørene om tortur og om personvern, er begge satt til å møte Assange den 25. april.

Fidel Navaez, som fungerte som Ecuadors konsul til Storbritannia inntil midten av fjoråret, advarte om at Assanges situasjon er «mer usikker enn noensinne».

Han sa: «Én ting er helt klart, med den nye regjeringen beskytter ikke Ecuador lenger Julian ... Tvert imot gjør regjeringen alt som er mulig for å få avsluttet asylet. Den eneste grunnen til at det ikke har skjedd enda er, etter min mening, på grunn av den internasjonale skammen, den historiske skammen, som vil tilfalle Ecuador hvis landet skulle gjør det.»

Navaez fordømte Moreno-regimets avstengning av Assanges internett-tilgang og kommunikasjon i mars 2018, og påleggingen av alvorlige restriksjoner på hans asyl. Han erklærte at politisk asyl ikke er «en kontrakt mellom to parter», men en ukrenkelig «menneskerettighet» og en «internasjonal institusjon».

Den tidligere ekvadorianske diplomaten sa at overvåkningsoperasjonen måtte ha blitt godkjent på de høyeste nivå av Moreno-regimet. Han bemerket at i fjor var et nytt sett med sikkerhetskameraer installert i bygningen, utstyrt med lydopptaksmuligheter.

Pressekonferansen selv demonstrerte den skamfulle rollen som foretaksmediene spiller i forfølgelsen av journalisten og utgiveren Assange. I respons på det seriøse materiale som ble presentert stilte nesten alle reporterne fiendtlige spørsmål, som var rettet inn mot å sverte WikiLeaks-grunnleggeren og nedtone de truslene han står overfor.

En journalist spurte om WikiLeaks, i lys av Trump-administrasjonens forfølgelse av Assange, angret på «å ha hjulpet Trump til å bli valgt med publiseringen av materiale fra Russland».

I realiteten publiserte WikiLeaks i 2016 lekkede dokumenter som avslørte at Den demokratiske nasjonalkomitéen (DNC) søkte å rigge partiets primærvalg, mot senator Bernie Sanders og på vegne av krigshisseren og big-business-operatøren Hillary Clinton. De publiserte også hemmelige taler holdt av Clinton for Wall-Street-bankfolk, der hun som vordende president lovet å gjøre deres bud.

Hrafnsson responderte med å erklære at det var en «plikt» for journalister å publisere materiale som var sannferdig, nyhetsverdig og i allemennhetens interesse, og at han håpet at de samlede representantene for pressen kunne være enige med denne elementære proposisjonen.

Som en tiltale for rollen til foretaksmediene, som en servil arm av staten, ropte en uidentifisert journalist ut at han ikke var det. Han uttalte patetisk at det var uspesifiserte «lover» som «vi som profesjonelle journalister noen ganger velger å overholde», ved å undertrykke sann og nyhetsverdig informasjon.

Den ekvadorianske overvåkningsoperasjonen bekrefter at Assange er målet for en uforlignelig internasjonal politisk konspirasjon sentrert i USA.

De enorme ressursene som anvendes til forfølgelsen av Assange, av amerikansk og britisk imperialisme og deres lakeier, deriblant Moreno-regimet, viser hvor langt de vil gå for å forhindre prinsippfaste journalister og utgiverorganisasjoner fra å eksponere sannheten.

Samtidig med gjenkomsten av klassekampen sensurerer regjeringer over hele verden internett, målretter venstre- og antikrignettsteder og forfølger journalister og varslere, som forberedelse til å underrykkingen av masseopposisjon mot krig, nedskjæringer og diktatur.

Den flagrant ulovlige spioneringen understreker også det faktum at stormaktene ikke har noen sak mot Assange som ville motstå juridisk granskning, hverken i Storbritannia eller USA, og heller ikke i henhold til folkeretten. De forsøker desperat å flette sammen en sak ved hjelp av operasjoner med skitne triks og med politisk undertrykking.

Derfor har Trump-administrasjonen i løpet av de siste fire ukene har holdt Chelsea Manning i isolasjon, som lekket den amerikanske hærens Irak- og Afghanistan-krigslogger og hundretusenvis av diplomatmeldinger til WikiLeaks i 2010. Hennes eneste «forbrytelse» er å ha nektet å gi menedsvitnesbyrd til en storjury med sikte på å spinne anklager mot Assange.

Det er verdt å merke seg at Hrafnsson og Robinson uttalte at grunnen til Assange ikke var blitt utvist fra den ekvadorianske ambassaden siden sist fredag, var at konspirasjonen om å si opp hans asyl hadde blitt lekket og publisert. Navaez erklærte at Assange skjebne er avhengig av «internasjonal solidaritet».

Den enorme støtten for WikiLeaks-grunnleggeren blant millioner av arbeidere og unge mennesker som med rette ser ham som en heltemodig figur, må utvikles til en politisk massebevegelse som kjemper for hans frihet.

World Socialist Web Site og Socialist Equality Partier rundt om i verden oppfordrer til det bredest mulige uttrykk for opposisjon mot forfølgelsen av Assange og Manning, blant annet gjennom organiseringen av kampanjer på universiteter og i arbeiderklasseforsteder, på møter, i protester og demonstrasjonssamlinger.