SEP (Sri Lanka) holdt vellykket 1. mai-møte i Colombo, til tross for regjeringens tiltak for å forhindre feiringer

Av våre reportere
4 May 2019

Socialist Equality Party (SEP) og International Youth and Students for Social Equality (IYSSE) på Sri Lanka holdt et vellykket mai-dag-møte i New Town Hall i Colombo på ettermiddagen den 1. mai. Møtetema var «Den stigende bølgen av internasjonal klassekamp og kampen for sosialisme».

Om lag 200 arbeidere, studenter, ungdom, fagfolk og husmødre, deriblant SEP-medlemmer og supportere fra regioner på tvers av hele øya, inkludert fra den krigsherja Jaffna-halvøya, deltok på møtet, til tross for regjeringens bestrebelser for å utnytte påskens terrorangrep til å forby alle Mai-dag-feiringer.

Deltakere på 1. mai-møtet

Etter terroristbombeangrepene den 21. april, som krevde hundrevis av liv, innførte president Maithripala Sirisena drakoniske unntakstillstandsreguleringer som ga vidtrekkende fullmakter til landets politi og væpnede styrker til å arrestere og fengsle sivile.

En hysterisk kampanje er nå på gang for å skremme arbeidere og de fattige, som har gjennomført streiker og protester i løpet av det siste året mot regjeringens innstrammingstiltak og angrep på demokratiske rettigheter.

Som del av denne kampanjen hadde regjeringen «appellert» om at mai-dag-samlinger og opptog ikke skulle holdes, «av hensyn til sikkerhetssituasjonen» i landet. Derfor avlyste statsminister Ranil Wickremesinghes Forente Nasjonalparti (UNP), president Sirisenas Sri Lanka Frihetsparti (SLFP), tidligere president Mahinda Rajapakses parti Podujana Peramuna, Den tamilske nasjonalalliansen og Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) alle deres allerede planlagte opptog og samlinger; mens SLFP og JVP avholdt sammenkomster bak lukkede dører. Hva angår pseudo-venstre droppet de ganske enkelt sine planlagte opptog og samlinger. Bare ett parti, Frontlinje sosialistpartiet (FSP), begrenset sin feiring til en demonstrasjon foran jernbanestasjonen Colombo Fort.

K. Ratnayake

SEPs møte ble ledet av K. Ratnayake, medlem av SEPs politiske komité og WSWS-nasjonalredaktør. Han sendte revolusjonære hilsener til SEPs søsterpartier i Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) verden rundt, og salutterte de arbeidere og fattige som er engasjert i modige kamper internasjonalt, mot angrep på deres grunnleggende rettigheter. Ratnayake refererte til kampene på gang denne 1. mai 2019, i USA, Polen, Algerie, India, på Sri Lanka og andre steder.

«Denne bølga av stigende klassekamp avviser påstandene fra styringselitene og deres pseudo-venstre og postmodernistiske lakeier, om at hverken arbeiderklassen eller dens revolusjonære rolle eksisterer, og at sosialismen nå ikke har noen støtte.» Stikk i strid med disse påstandene er interessen for sosialisme igjen på vei oppover, og styringsklassenes respons har vært å vende seg i retning diktatoriske former for styre, inkludert fascisme.

Ratnayake understreket at den srilankiske presidenten Sirisena også hadde vendt seg mot politi-stat-kontroll på Sri Lanka etter bombeangrepene den 21. april, og han advarte: «Arbeiderklassen må intervenere besluttsomt i den politiske situasjonen, forene seg med sine internasjonale klassebrødre og -søstre, og fremme sin kamp for sosialistisk politikk.»

Han oppfordret publikum til å delta på nettsamlingen International Online May Day Rally organisert av ICFI, som holdes norsk tid kl. 02:00 natt til søndag den 5. mai.

Vilani Peiris

Vilani Peiris, medlem av SEPs politiske komité, forklarte at arbeiderklassen overalt trer inn i kamper samtidig som sosial ulikhet stiger til uovertrufne dimensjoner. Hun pekte på rekordstore militærutgifter, og de drakoniske tiltakene som blir implementert under landets unntakstilstandslov, deriblant brennmerkingen av streikende arbeidere som «terrorister».

Peiris eksponerte den ondartede rollen de ulike pseudo-venstre-organisasjonene spiller, som har bestrebet seg på å redde styringsklassen. « Duminda Nagamuwa, en FSP-leder [Frontlinje sosialistpartiet], foreslo at regjeringen kunne bruke den eksisterende PTA-loven [Prevention of Terrorism Act; Forhindring av terrorisme] i steden for å vedta det nye Antiterror-lovforslaget. Han insisterte på at PTA representerte nok fullmakter til å undertrykke enhver ekstremistgruppe, samtidig som han innrømmet at den også hadde vært brukt til å undertrykke massene. Det er slik disse sjiktene stilltiende støtter styringsklassen.»

Kapila Fernanado

Kapila Fernando, medlem av SEPs politiske komité og IYSSE-koordinator, forklarte at menneskeheten er på vei inn i en ny æra. Som Karl Marx, grunnleggeren av den vitenskapelige sosialismen, analyserte det er «menneskehetens historie historien om klassekamp». Så langt tilbake som i 1988 forutså ICFI at klassekampen ville bli internasjonal, ikke bare i innhold, men også av form. Den nye bølga av arbeiderklassekamper understreket dette faktum.

Møtets hovedtaler var Wije Dias, SEPs generalsekretær og medlem av WSWS’ internasjonale redaksjonsråd. Han begynte med å rette publikums oppmerksomhet til perspektiverklæringen publisert av WSWS den 3. januar 2019, under tittelen «Strategien for internasjonal klassekamp og Den politiske kampen mot kapitalistreaksjon i 2019». Dias siterte fra dokumentet.

Wije Dias

«I forrige uke opplevde vi på Sri Lanka et meget skarpt uttrykk for de fundamentale trekkene i verdenssituasjonen, skissert i dette perspektivdokumentet. Den borgerlige regjeringen til president Sirisena og statsminister Wickremasinghe har begynt å anvende det fryktelige terrorangrepet som ble utført av en lokal ekstremistisk muslimsk organisasjon, finansiert og dirigert av Den islamske staten i Irak og Syria (ISIS), til en febrilsk oppbygging av militær-politi-apparatet, av frykt for utviklingen av klassekampene til arbeidere, den fattige landbygdbefolkningen og studentene,» sa Dias.

«I fjor brukte regjeringen buddhistenes Wesak-feiringer for å få kansellert alle bestillinger av møtesaler og parker for maidagen 2018. I år har den brukt de mer morderiske hendelsene, som drepte nesten 300 menn, kvinner og barn og alvorlig skadet mer enn 500, for å oppheve retten til å feire maidagen, en rett arbeidsklassen i dette landet tilkjempet seg gjennom mange års hard kamp, som begynte allerede under det britiske kolonistyrets dager.

«Vi er stolte av å erklære at SEP-medlemer og supportere samlet seg rundt oppropet om å trosse regjeringens ‘anmodninger’ og offentlig avholdt vår maidag, utenfor denne hallen i fjor, og inne i samme hallen i år.»

«Dette står i klar kontrast til alle de stalinistiske, sosialdemokratiske og pseudo-venstre partiene, som fulgte regjeringens oppfordring om å delta i tverrpartikonferansen forleden, som hadde som formål å godkjenne alle de repressive lovene, og faktisk antidemokratiske tiltakene mot arbeidere og undertrykte mennesker i alle lokalsamfunnene,» understrekte Dias.

Som et revolusjonært parti vurderte SEP maidagen som en anledning til å se tilbake og vurdere i hvilken grad vårt perspektiv og program har vært i tråd med den objektive verdensutviklingen, og hvor realistiske de revolusjonære oppgavene vi har utført har vært i forhold til klassekampens utvikling. Dette er essensielt, for å treffe de nødvendige tiltak for å føre frem vårt partiarbeid for å få løst krisen av revolusjonært lederskap i arbeiderklassen.

Dias evaluerte forverringen i den kapitalistiske verdenskrisen siden sammenbruddet av verdens banksystem i 2008, og de nedadgående revideringene for økonomisk vekst i alle land. De mange tiltakene implementert av Verdensbanken og IMF, har mislyktes med å skape noen forbedring av kapitalistøkonomien. Selv de rå innsparingstiltakene som borgerlige regjeringer har gjennomført har ikke lykkes med å oppmuntre investorer. Og dette tvinger nå styringselitene til å ty til fascisme og militærstyre.

Men arbeiderklassens kamper intervenerer, sa Dias, og vekker også en støttende respons fra middelklassen, som i Frankrike med gul-vest-bevegelsen. Matamoros-arbeiderne i Mexico gikk til mektige streikehandlinger, mens millioner av indiske offentlig-ansatte-arbeidere lanserte en streik der de brøyt ut av det pro-kapitalistiske perspektivet til de to stalinistiske kommunistpartiene og fagforeningsbyråkratiene der i landet. På Sri Lanka lanserte 100 000 plantasjearbeidere en kamp for en lønnsøkning på 100 prosent. Mange deler av middelklassen, småbutikkeiere og studenter holdt en 10 000-mannsterk protestsamling til støtte for denne plantasjestreiken.

Avstemming over resolusjonen med krav om løslatelse av Assange og Manning

Arbeidere begynner å trosse fagforeningene og bryte med dem, for å organisere uavhengige grunnplankomitéer eller aksjonskomitéer, forklarte Dias.

Samtidig slåss alle seksjonene av ICFI for å utvikle en global sosialistisk antikrigbevegelse, fortalte Dias, og han understreket at «ingen land kan unnslippe de ondartede konsekvensene av strategien for verdenskrig som følges av imperialistlandene, spesielt USA. Med Donald Trumps komme til makten rettes den amerikanske krigsmaskina mer og mer mot Kina. Amerikanske militærrelasjoner med India og Sri Lanka har tatt gigantiske skritt i dette reaksjonære prosjektet.

Dias påpekte at Sirisena-Wickremasinghe-regjeringen nå benytter seg av terroristbombingen for å utvikle enda tettere forbindelser med Washington og den amerikanske militærmaskina. Et FBI-team er allerede i landet for å videreutvikle regjeringsforbindelsene med den amerikanske militærmaskina under påskudd av å bistå med terroristetterforskningene.

Dias sa at alle funnene fra etterforskningene, og kommentarene fra embetsrepresentanter, avslørte at regjeringen visste om angrepene god tid i forveien. De ble ledet av ISIS-operatører, som spredte seg til forskjellige deler av verden etter deres nederlag i Syria, sannsynligvis med USAs viten.

Det var høyst sannsynlig at regjeringen, så vel som dens herrer og mestere i Washington, hadde bevisst planlagt for en provokasjon for å avlede arbeiderklassen i retning av et kommunalistisk [o. anm.: religions- og etnisitetsbasert] blodbad.

Wije Dias konkluderte: «Disse kriminelle handlingene reiser igjen nødvendigheten av å bygge SEP som et masseparti, for å mobilisere arbeiderklassen, uavhengig av alle fraksjoner av de kapitalistiske partiene. Denne oppgaven krever en uforsonlig kamp mot alle de gamle «venstre»-partiene, så vel som de fra pseudo-venstre, og fra grupper som forsøker å blokkere arbeiderklassens uavhengige politiske kurs som anfører for landsbygdas fattige, og for ungdommen fra alle lokalsamfunnene.

«Internasjonalen» synges

«Perspektivet for en sosialistisk republikk av Sri Lanka og Eelam, som del av en union av sosialistiske republikker i Sør-Asia og internasjonalt, er det eneste levedyktige programmet for å hevde befolkningenes sosiale og demokratiske rettigheter. SEP, den srilankiske delen av ICFI, er det eneste partiet som kjemper for dette programmet.»

Etter talene godkjente publikum énstemmig en resolusjon fremmet av Abbotsleigh Estate Workers Action Committee fra Sri Lankas sentrale teplantasjedistrikt, om å støtte den internasjonale kampanjen for løslatelsen av Julian Assange og Chelsea Manning, begge nå i fengsel for sitt modige arbeid med avsløring av krigsforbrytelser utført av imperialistland, inkludert USA.

Publikum ga uttrykk for sin sterke støtte til, og interesse for SEPs internasjonale sosialistiske program og perspektiv, og donerte over 33 000 rupier ($ US 190) til SEPs partibyggingsfond. Den entusiastiske forsamlingen kjøpte også partilitteratur for mer enn 5 400 rupees. Møtet ble avsluttet med allsang av «Internasjonalen».