Offentlig møte i London med krav om frihet for Julian Assange og Chelsea Manning

Av vår reporter
14 May 2019

Et fullsatt offentlig møte i London på søndag, kalt av Socialist Equality Party (UK), meldte en kraftig oppfordring for mobiliseringen av arbeiderklassen til forsvar for den fengslede WikiLeaks-utgiveren Julian Assange og den modige varsleren Chelsea Manning.

Omkring 150 deltok, med mange flere som fulgte en livestream av arrangementet på SEPs Facebook-kanal. Begivenheten ble også kringkastet live på YouTube-kanalen til den uavhengig journalisten Gordon Dimmack, til et publikum av flere tusen.

Alice Summers, Ulrich Rippert, møteleder Richard Tyler, Chris Marsden og Clara Campos

Talere på møtet inkluderte ledere fra Socialist Equality Partier i Storbritannia, Australia, USA og Tyskland, og Clara Campos som representerte Julian Assange Defense Committee (JADC).

Chris Marsden, nasjonalesekretær for SEP (UK), og Uli Rippert, nasjonalsekretær for Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) som var tilreist for møtet fra Berlin, advarte for at de kriminelle metodene som blir anvendt mot Assange, eksponerte imperialistmaktenes byks mot autoritært styre og krig.

Oscar Grenfell talte på vegne av SEP (Australia) og Niles Niemuth for SEP (USA). Alice Summers representerte International Youth and Students for Social Equality (IYSSE) i Storbritannia.

De siste syv årene har Campos og andre medlemmer av JADC opprettholdt ei våke utenfor Ecuadors ambassade i London. Våken fortsatte helt til den dagen Assange illegalt ble pågrepet, arrestert og slept ut av ambassaden av det britiske politiet den 11. april.

Campos sa: «I årevis holdt vi vakt utenfor den ekvadorianske ambassaden, til støtte for WikiLeaks-utgiveren Julian Assange, og var vitne til ambassadens beleiring av Metropolitan Police ... Hensikten var åpenbar, hans arrestering og knebling og innsamling av all informasjon relatert til hans forlagsvirksomhet, med sikte på å få stoppet ham.»

Hun la til: «Hans brutale arrestering den 11. april intensiverer hans vilkårlige frihetsberøvelse ytterligere. Vi må handle nå, vi må mobilisere for å få ham løslatt. Han er en av oss.»

En del av møtedeltakerne

Rippert forklarte at SGP stiller for valgene til Europa-parlamentet, og at å vinne Assanges og Mannings frihet blir gjort sentraltema for partiets valgkampanje.

Summers sa: «Forfølgelsen av WikiLeaks-grunnleggeren er et konsentrert uttrykk for den globale kapitalistklassens vending mot autoritært styre og krigspådriv.»

Grenfell bemerket at SEP i Australia har gjennomført ei rekke protestsamlinger med krav om Assanges og Mannings løslatelse, og fått en kraftig respons fra arbeidere, studenter og unge mennesker. Til applaus sa han: «Vi har understreket at vi ikke melder en bedende appell til den australske regjeringen, eller til noen av de offisielle partiene. Deres deltagelse i angrepene på Assange viser at de er fiender av demokratiske rettigheter og av arbeiderklassen.»

Niemuth sa at Assange og Manning er «to modige individer» som «har støtte fra arbeidere over hele verden, og denne støtten må nå organiseres og utvikles. De to er målskiver for de styrende elitenes internasjonal sammensvergelse, og en kamp for å forsvare dem må baseres på en internasjonal bevegelse av arbeiderklassen.»

Marsden sa: «Socialist Equality Party ser forsvaret av Julian Assange og Chelsea Manning som spydspissen for en fremvoksende global kamp mot imperialisme.»

Han bemerket at deres arrestering og fengsling var del av et «utbrudd av imperialistisk militarisme og brudd med demokratiske styringsformer», som «sammen med dyrkingen av ytrehøyrekrefter er for fundamentale brudd til at de kan bortforklares som handlinger utført av kriminelle politiske enkeltindivider innen styringseliten, som en Trump. De er derimot de ondartede symptomene på et globalt kapitalistsystem som er i terminal krise.»

Etter disse talene ble det ført en livlig diskusjon med en rekke spørsmål stilt til talerne og med sterke bidrag fra salen.

Forsamlingen vedtar resolusjonen: «Løslat Julian Assange! Løslat Chelsea Manning!»

En resolusjon ble enstemmig vedtatt (full tekst gjengitt nedenunder) som opponerer mot USAs utleveringsprosedyrer igangsatt mot Assange, og med oppfordring til arbeidere og unge mennesker om å bli med i kampen for Assanges og Mannings frihet.

Det sterke oppmøtet i London og det resolutte publikummet, som lyttet oppmerksomt til bidragene i over to timer – og trosset løgnene og bakvaskelsene fra foretaks- og statsmediene – er uttrykk for den økende internasjonale støtten for Assange og Manning.

En full møterapport skal publiseresde kommende dagene. Et videoopptak av møtet kan ses på Gordon Dimmacks YouTube-kanal.

Resolusjonen vedtatt på møtet:

Løslat Julian Assange! Løslat Chelsea Manning!

«Dette offentlige møtet i London fordømmer arresteringen, fengslingen og USAs utleveringsprosedyrer mot WikiLeaks-grunnleggeren, utgiveren og redaktøren Julian Assange. Vi krever den umiddelbare og ubetingede løslatelsen av Assange og den modige varsleren Chelsea Manning.

Assange og Manning har blitt målrettet for å ha avslørt krigsforbrytelser, foretaks- og statskorrupsjon og antidemokratiske sammensvergelser som har kostet opptil én million menneskers liv bare i Irak og Afghanistan. Statsforfølgelsen av Assange og Manning for å ha publisert sann informasjon til verdensbefolkningen er det 21. århundres politiske forbrytelse.

Dette møtet melder et presserende opprop til alle arbeidere og unge mennesker, og til alle genuine forsvarere av demokratiske rettigheter, om å bli med i kampen for Assange og Mannings frihet: ‘Dere er ikke alene, dere er ikke forlatt, dere har ikke blitt glemt. Dere skal bli befridd.’»

Mahatma Gandhi Hall, Fitzroy Square

London, den 12. mai 2019