«Faren for fascisme og hvordan bekjempe den»

Video: Hele Christoph Vandreiers forelesning på Wayne State

Av Christoph Vandreier
23 May 2019

I april gjennomførte Christoph Vandreier, nestleder for Sozialistische Gleichheitspartei (SGP), en vellykket forelesningsturné der han foreleste for møter over hele USA, med deltakelse av hundrevis av mennesker.

Møteserien adresserte SGPs rolle i avsløringen av en konspirasjon for rehabilitering av nazismen i Tyskland, og fokuserte på de historiske lærdommene som må studeres for å bygge en massebevegelse av arbeiderklassen for å opponere mot fascisme i dag.

Se videoen nedenunder der Vandreier foreleser i Detroit, Michigan den 11. april 2019.

Vennligst gjør en donasjon for å bidra til dekking av kostnadene ved denne forelesningsturnéen.

Christoph Vandreiers forlesning om kampen mot fascisme