Brev til Guardian krever dementi av falsk påstand om at Julian Assange står overfor «voldtektsanklage»

Av Chris Marsden
31 May 2019

Følgende er et brev til den britiske avisa Guardian fra SEPs nasjonalsekretær Chris Marsden med krav om at de dementerer og beklager løgnene de publiserte i en redksjonell lederartikkel om Julian Assange.

Til redaktøren,

Guardians redaksjonelle lederartikkel fredag den 24. mai om Julian Assange, publisert under overskriften «Send ham til Sverige,» var et forutsigbart forsøk på å rettferdiggjøre deres nekting av å forsvare WikiLeaks-utgiveren og journalisten mot Trump-administrasjonens bestrebelser på å få brakt ham til taushet.

Dere følte en forpliktelse til å registrere det som åpenbart bare er en proforma uenighet, skrevet etter at den amerikanske regjeringen rettet 17 anklagepunkter mot Assange under spionasjeloven, med en samlet strafferamme på 170 år.

Dette er spesielt viktig for dere, gitt at avisa og redaksjonsstaben sammen med WikiLeaks var direkte involverte i publiseringen av materiale som potensielt plasserer dere alle i frontlinja for tiltak som er ment å kriminalisere såvel journalister som utgivere.

Forøvrig, og som WikiLeaks har gjort klart, var det Guardian-journalisten David Leigh, svoger av din daværende redaktør Alan Rusbridger, som i 2011 avslørte et passord gitt dem under tillit av Assange som førte til publiseringen av hundretusener av uredigete amerikanske diplomatmeldinger, som den gang ble analysert av over 50 medier og menneskerettighetsorganisasjoner internasjonalt.

I deres hast for å forsvare dere selv, uten å forsvare Assange, sentrerte deres redaksjonelle lederartikkel på en oppfordring om at han blir utlevert til Sverige isteden for til USA. I prosessen begikk dere den klare faktafeilen å hevde at den heroiske varsleren Chelsea Manning var i sultestreik og den politisk mer uhyrlige påstanden at Assange står overfor en «voldtektsanklage» som «er alvorlig og fortjener en skikkelig rettergang, som aldri vil skje dersom han sendes til Amerika».

Som følge av leserklager ble dere tvunget til å dementere disse utsagnene og skrive en kort korrigering, som sier: «Denne artikkelen ble endret den 27. mai 2019: for å slette en feiltolkning av en kommentar fra Chelsea Manning; og for å klargjøre at den svenske voldtektsanklageprosessen pågår.»

Dette er ikke et dementi i det hele tatt.

Hva er egentlig en «voldtektsanklageprosess», som er den formuleringen dere også nå anvender i deres redaksjonelle lederartikkel? Nok en gang, det har det aldri vært noen voldtektsanklager meldt mot Assange.

Sveriges påtalemyndigheter søker Assanges pågripelse i Storbritannia og en utlevering under påskudd av å ville utspørre ham for tredje gang, som del av en «forundersøkelse» av politisk motiverte påstander. Det er et berg av beviser angående denne sakssammenhengen, men selvfølgelig har ikke noe av dette noen gang blitt gransket av Guardian.

Om ikke Guardian var så ivrig etter å sverte Assanges navn ville avisa aldri ha begått den initielle feilen den 24. mai. Mangelen på grunnleggende journalistiske standarder bekreftes av at innledningen til den redaksjonelle lederartikkelen fortsatt lyder som følgende:

«Wikileaks-grunnleggeren står overfor anklager om spionasje i USA og om voldtekt i Sverige. Han burde stilles for retten for voldtekt.»

Hadde Assange vært en rik mann og WikiLeaks et vesentlig foretak burde dere ha vært saksøkt, og det ville dere faktisk ha blitt. Som det er har dere en profesjonell og moralsk forpliktelse til å be om unnskyldning for med forsett å ha løyet for deres lesere, og til å gjøre en skikkelig korrigering av den allerede endrede redaksjonelle lederartikkelen deres.

Med vennlig hilsen,

Chris Marsden,

Nasjonalsekretær

Socialist Equality Party