Sosialdemokratene tilbake i regjering i Danmark med fremmedfiendtlig program

Av Diemar Geisenkersting
10 June 2019

Sosialdemokratenes partileder Mette Frederiksen forventes å lede den neste danske regjeringen og vil da erstatte statsminister Lars Løkke Rasmussen fra det konservativ-liberale partiet Venstre.

Sosialdemokratene vant valget sist onsdag med 25,9 prosent av de avgitte stemmene, men økte bare Folketingsrepresentasjonen med ett mandat i forhold til 2015, og gikk til og med ned i velgeroppslutning. Men det totale valgsammenbruddet for det ytrehøyreorienterte Dansk Folkeparti, så vel som en betydelig økning for de sosial-liberale partiene Venstre og Radikale Venstre og det miljøorienterte Sosialistisk Folkeparti, ga den såkalte «røde blokken» et flertall på 91 av de 179 plassene i Folketinget. Valgdeltakelsen på 84,5 prosent var litt lavere enn for fire år siden.

Den store valgtaperen var Dansk Folkeparti, som har besørget Rasmussen-regjeringen dens flertall. Det ekstreme høyrepartiet falt fra like under 21 prosent ned til 8,7 og fikk denne gangen bare 16 mandater, ned fra de 37 representantene de har hatt i Folketinget. Sosialdemokratene har imidlertid fullstendig adoptert høyreekstremistenes xenofobiske program, og vil videreføre det i regjering.

I tillegg til ytterligere tre radikale høyrepartier, som tilsammen fikk en oppslutning på 5 prosent, der Nye Borgerlige nå er representert med fire parlamentarikere, trakk også Venstre fordel av Danske Folkepartis kollaps. Venstre økte oppslutningen med 3,9 prosent og har nå 43 mandater, opp fra 34.

I valget for fire år siden fikk partiene i Rasmussens «blå blokk» 90 mandater, partiene i den «røde blokken» fikk 89, og det ekstreme høyre med Dansk Folkparti ble med i regjeringen. I november 2016 trakk partiet seg ut, men fortsatte å støtte Rasmussen-regjeringen.

Rasmussen intensiverte nådeløst den demonteringen av velferdsstaten som var initiert av den forrige sosialdemokratiske regjeringen, og som Danmark og de andre skandinaviske landene lenge har vært kjent for. Utlegg til pensjonister ble kuttet, én av fem skoler og ett av fire sykehus ble nedlagt. Men verdens høyeste beskatning av arbeiderklassefamilier, som har finansiert velferdsstaten, ble ikke senket.

Ifølge Christian Hallum fra Oxfam Denmark, som baserer seg på tall fra det offentlige byrået Danmarks Statistik, har den sosiale ulikheten i Danmark økt med 20 prosent det siste året. Det er mer enn i de fleste andre land. Seks av sju «reformer» det siste året har økt inntektsforskjellene mellom dansker, fortalte Hallum avisa Kristeligt Dagblad. Antallet barn som vokser opp i fattigdom har økt med 25 prosent, som konsekvens.

Innvandrere blir gjort til syndebukker for denne antisosiale politikken. Minister for utlendinger og integrering, Inger Støjberg (Venstre), innførte den ene loven etter den andre for å gjøre livet stadig mer elendig for utlendinger og innvandrere.

Eksempelvis fikk flyktninger som kommer til grensa sine smykker og andre verdisaker beslaglagt og det ble innført forbud mot burqa. Barn som bor i distrikt offisielt klassifiserte som «gettoer» konfronterer tvungen undervisning i «danske verdier».

For to år siden feiret Støjberg det femtiende innstrammingstiltaket i imigrasjonsloven med ei kake med 50 lys. Prominent på hennes departements nettside vises antallet nye innstramminger, som nå står på 114, med det resultat at knapt noen asylsøkere kommer til Danmark.

Sosialdemokratiet under Frederiksen stemte i parlamentet for alle disse 114 tiltakene. Sosialdemokratene forble tause selv da regjeringen sent i fjor planla å innlosjere «kriminelle asylsøkere» på ei ubebodd øy.

Flyktningene skal deporteres til øya Lindholm, som tidligere var stedet for et universitetslaboratorium der forskere gransket dyresykdommer. Av den grunn har den eneste ferga til øya navnet «Virus». Nå må universitetet dekontaminere øya fordi det skal innkvarteres flyktninger der fra 2021. «Dere er ikke ønsket i Danmark,» skrev minister Støjberg på Facebook, «og dere skal føle det».

Sosialdemokratene var avholdende i avstemmingen om planen i Folketinget. Allerede i 2000 hadde den daværende sosialdemokratiske innenriksministeren Karen Jespersen planlagt å internere asylsøkere som hadde begått en forbrytelse på ei fjern øy.

Under den sosialdemokratiske statsministeren Helle Thorning-Schmidt, fra 2011, var Frederiksen arbeidsminister og senere justisminister. Etter nederlaget i Folketingsvalget 2015 tok hun over partiledelsen fra Thorning-Schmidt og kopierte Dansk Folkepartis rasistiske politikk.

«Ingen er en slett person bare fordi man bekymrer seg om innvandring,» sa Frederiksen. Akkurat som det ytre høyre klandrer også hun flyktninger for demonteringen av velferdsstaten, og ikke beslutninger truffet av big business og deres politikere. «Vår velferdsmodell er under press,» skrev hun i en programuttalelse, «akkurat som vårt høye likestillingsnivå og vår livsstil». Hun fortalte sin biograf at det var «stadig tydeligere at prisen for en uregulert globalisering, masseinnvandring og den frie bevegelsen av arbeidskraft, blir betalt av de lavere klassene».

De danske sosialdemokratene vil begrense innvandringen fra ikke-vestlige land og etablere mottakssentre for asylsøkere utenfor Danmark.

Under valgkampen hadde Frederiksen allerede kunngjort at i tilfelle et vellykket valg ville hun i regjeringsposisjon fortsette å arbeide med Dansk Folkeparti om innvandringsspørsmål. Hun bestreber seg nå på å danne en sosialdemokratisk minoritetsregjering som kan skaffe seg Folketingsflertall fra sak-til-sak. Dette er ikke uvanlig i Danmark, men krever likevel faste avtaler med andre partier.

Frederiksen fremmer sin høyreorienterte ekstremistkurs som en modell for hele Europa, og har oppfordret europeiske sosialdemokrater til det samme.

De danske sosialdemokratenes forflytning til høyre understreker igjen det faktum at det ikke er noen grense for hvor lavt de vil gå. Partiet står for massive sosialnedskjæringer, militarisme, etableringen av en politistat og for åpent rasistisk politikk. De bestreber seg på å gjøre høyrefløyen overflødig ved å innta dens plass.