Nå tilgjengelig fra Mehring Books

Bolsheviks Against Stalinism 1928-1933: Leon Trotsky and the Left Opposistion av Vadim Z. Rogovin

16 August 2019

World Socialist Web Site og Mehring Books bekjentgjør utgivelsen av Bolsheviks Against Stalinism 1928-1933: Leon Trotsky and the Left Opposistion av den marxistiske sosiologen og historikeren Vadim Z. Rogovin (1937-1998). Utgivelsen av den engelskspråklige versjonen av det andre bindet i Rogovins sjubindserie Var det et alternativ til stalinisme? er en vesentlig begivenhet i kampen mot forfalskningen av sovjethistorien. Det er del av kampen for å bevæpne den internasjonale arbeiderklassen med kunnskapen om dens egen revolusjonære fortid, det nødvendige grunnlaget for å bygge en revolusjonær fremtid.

I dette andre bindet fokuserer Rogovin på fem kritiske år som spenner over slutten av 20-årene og begynnelsen av 30-årene. Rogovins verk demonstrerer at det i Sovjetunionen og internasjonalt eksisterte en mektig sosialistisk opposisjon mot stalinisme, ledet av Leo Trotskij.

Utvisningen av Leo Trotskij fra Sovjetunionen i 1929 mislyktes med å få brakt den store revolusjonæren og hans mange tilhengere i Sovjetunionen til taushet. Trotskijs eksponering av Stalins svik oppmuntret til fremveksten av et bredt nettverk av opposisjonsgrupper, som regimet møtte med en intensiverende politisk undertrykking. Der Stalin-regimet stolpret fra den ene økonomiske og politiske krisen til den neste ble det konfrontert av en kontinuerlig motstand mot sin politikk innenfra partiet og fra arbeiderklassen, som den reagerte på med brutale represalier.

Bolsheviks Against Stalinism begynner med en introduksjon der forfatteren diskuterer bokas politiske betydning på den tiden den ble utgitt, i 1993. Rogovin observerer at restaureringen av kapitalismen i USSR hvilte på falske myter om sovjethistorien og på falske løfter for fremtiden, alt innrettet på å sikre de priviligertes interesser ved å stigmatisere og vanære sosialisme med historiske løgner. Den største av alle disse løgnene var at stalinismen ensbetydende med sosialisme.

For å tilbakevise dette reiser Rogovin det spørsmålet hans bok besvarer, og som han beskriver som «det tjuende århundres mest komplekse historiske gåte»: «Hvorfor, på grunnlaget beredt av Oktoberrevolusjonen, oppsto det et fenomen som stalinisme?»

Bolsheviks Against Stalinism er en mesterlig beretning om de økonomiske krisene som grep Sovjetunionen i denne perioden, opprinnelsene, programmene, og posisjonene til både venstre- og høyreopposisjonene mot byråkratiet som oppsto, kollektiviseringens hensynsløshet og brutalitet, parti-stat-elitens materielle privilegier, den ideologiske krigen stalinistene førte mot marxisme, Hitlers makterobring og Trotskijs uopphørlige forsvar av revolusjonær sosialisme.

De litterære nyansene av Rogovins uttrykksfulle prosa er glimrende gjengitt til engelsk av oversetteren Frederick S. Choate. Boka er illustrert med mange sjeldne fotografier. De 32-sidene med «Utvalgte biografiske notater» gir korte beskrivelser av dusiner av personligheter – de fleste myrdet av Stalin mellom 1934 og 1939 – mange av dem lite kjent i den engelsktalende verden.

Rogovins verk, som bygger på arkivmateriale, dokumenter, memoarer, taler, artikler og den i hemmelighet publiserte Opposisjonens bulleteng, var basert på flere tiårs forskning. I 1992, etter i årevis å ha utført sine studier av trotskisme i hemmelighet, møtte Rogovin Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) og fant til slutt genuine politiske medtenkere. Han skrev Bolsheviks Against Stalinism og de resterende fem bindene av serien i nært samarbeid med ICFI.

Bolsheviks Against Stalinism er tilgjengelig fra Mehring Books i to formater: Med noen illustrasjoner i fulle farger $ 39,95 [NOK 357]; alle illustrasjoner i svart-hvitt $ 29,95 [NOK 268]

Mehring Books tilbyr også to andre bind av serien på engelsk: 1937: Stalin’s Year of Terror og Stalin’s Terror of 1937–1938; Political Genocide in the USSR