Lekkede dokumenter avslører statlig spionering

FBI målretter grupper som motsetter seg Trumps konsentrasjonsleirer som «Ekstremister»

Av Eric London
10 September 2019

En lekket etterretningsrapport fra det føderale politiet FBI [Federal Bureau of Investigation] avslører at den amerikanske regjeringen bruker informanter og tråler sosialmedier for å spionere på innenlandske venstreorienterte protestgrupper som opponerer mot fascistiske grensemilitser og mot Trump-administrasjonens angrep på immigranter.

Dokumentet som ble publisert av Yahoo News den 4. september med tittelen «Stor sannsylighet for anarkistiske ekstremisters tiltakende målretting av amerikanske myndigheter i Arizona, og økende risiko for væpnet konflikt» var produsert av FBIs Phoenix-kontor.

Rapporten avslører forfatningsstridig virksomhet som er på høyde med FBIs forbrytelser under den tidligere direktøren J. Edgar Hoover. Det er en seriøs advarsel: militær-etterretningsapparatet skaper, i det skjulte, et juridisk og fysisk rammeverk for kriminalisering av frie ytringer og for undertrykking av venstreorienterte politiske aktiviteter. Samtidig som fascisten i Det hvite hus oppretter konsentrasjonsleirer for immigranter og politiske motstandere jobber en tverrpartigruppe av politikere og etterretningsagenter for å knuse dissens.

Rapporten forklarer at FBI målretter «anarkistiske ekstremister» (referert til som «AE-er» [‘Anarcist Extremists’]) fordi «de anser USAs immigrasjonspolitikk og prosedyrer for håndtering av illegale immigranter – inkludert arrestasjoner, fjerning og grensehindringer – som brudd på menneskerettighetene, og de betrakter statlige støttefasiliteter og personell som symboler på amerikansk tyranni.»

US immigration detention facility in Texas [credit: CBP, WikiMedia]

FBI berettiger defineringen av grupper som «ekstremister» basert på det faktum at disse gruppene «overvåker de ulike aktivitetene til amerikanske grensepatruljer [US Border Patrol], høyreorienterte militsgrupper og andre som favoriserer grensemuren, for det meste for å avsløre brudd på menneskerettigheter og kommunisere trusler mot humanitære grupper som opererer i området.»

Terminologibruken er juridisk bemerkelsesverdig: grupper som motsetter seg fascister er «ekstremister», mens fascister kun er oppført som «høyreorienterte grupper». FBI fungerer effektivt sett som de fascistiske militsenes beskyttere.

Rapporten forklarer at FBI har samlet informasjon fra «rapportering fra personer og åpne kilder med varierende tilgang og pålitelighet, de fleste med direkte tilgang». Oversatt til vanlig språk betyr dette at FBI tråler nettsteder og personlige sosialmediesider, for «åpen kilde»-innsamling, samtidig som de jobber med «personlige» informanter eller med infiltrerte agenter med «direkte tilgang» til målrettede grupper og individer.

Rapporten avslører etterretningsorganenes antidemokratiske terminologi, og de juridiske kategoriene som anvendes i deres etterforskning av venstreorientert opposisjon.

FBI har gjennomgått «ekstremistiske nettsteder», deriblant et «AE-nettsted» som tar til orde for «forpurrende aksjoner» mot CBP, etaten for tollvesen og grensevern [Customs and Border Patrol], og mot ICE, etaten for immigrasjon og tollhåndheving [Immigrations and Customs Enforcement]. FBI refererte til et annet «ekstremistisk nettsted» med det belegg at det går inn for «en kurs i retning av opprør». Én person ble målrettet for overvåkning på sosialmedier fordi han var «en selverklært antifascist», som «hadde uttrykt støtte» for «AE-er».

FBI innrømmer at «flertallet av AE-er ikke fremmer sine mål med skytevåpen» og at «AE-grupper har forbudt skytevåpen, eller bæring av ladde våpen.» Gruppene er med andre ord målrettet til tross for at de eksplisitt har gitt avkall på en voldelig opptreden.

FBI-rapporten er bare en liten, men dog farlig del av en bredere innsats for å kriminalisere venstresidens sosiale opposisjon, under påskudd av å bekjempe «innenlandsk terrorisme».

I august tvitret president Trump: «Det gjøres vesentlige vurderinger om å benevne ANTIFA en ‘terroristorganisasjon.’»

Etterretningsagenturene og et tverrpartinettverk av politikere og embetsrepresentanter har faktisk «gjort vesentlige vurderinger» for å kunne definere innenlandske grupper som «terrorister».

Trump-administrasjonen la for første gang i 2018 til flere seksjoner i sitt dokument Nasjonalstrategi for kontraterrorisme, som tar for seg «innenlandsk terrorisme».

Dokumentet lovet å «etterforske og integrere trusselinformasjon knyttet til innenlandske terrorister», og bemerket at «USA har lenge stått overfor en vedvarende sikkerhetstrussel fra innenlandske terrorister, som ikke er motiverte av en radikal islamistisk ideologi.» Videre lovet administrasjonen å «heve bevisstgjøringen om radikalisering og rekrutteringsdynamikk» og å «fremme grasrotarbeid for identifisering og adressering av radikalisering, for å isolere sivile befolkninger fra terroristinnflytelse».

Michael McGarrity, FBIs assisterende direktør for Avdelingen kontraterrorisme, skrev i en erklæring publisert i mai 2019, som støtter lovgivning for å gjøre «innenlandsk terrorisme» til en føderal forbrytelse, at «innenlandske terrorister» handler «for å fremme ideologiske mål som stammer fra innenlandske påvirkninger, for eksempel partiskhet basert på etnisitet og hudfarge og antiregjeringssentiment.»

McGarrity la til at FBI samarbeider med utenlandske etterretningstjenester for å overvåke internasjonale politiske aktiviteter: «Vi samarbeider med våre utenlandske partnere for å etterforske individer i deres land, som kunne radikalisere amerikanere ...»

Tidligere i sommer introduserte demokratenes kongressrepresentant Adam Schiff lovgivning som ville skape en føderal lov som forhindrer støtte for enkeltpersoner eller grupper definerte som «innenlandske terrorister». Selv om Schiff og demokratene hevder at lovgivningen ville være rettet mot høyreekstreme skyttere er allerede voldelige terroristhandlinger illegale i alle delstatenes jurisdiksjoner, og det betyr at hovedformålet med en slik føderal lov ville være å kriminalisere ytringsfriheten og politisk assosiering, og da spesielt venstresiden.

Robert Chesney, en tidligere advokat i Obama-administrasjonen og medgrunnlegger av Lawfare Blog, forklarte den 8. august at en føderal statutt for innenriksterrorisme ville være «nyttig», for å kunne kriminalisere ikke-kriminelle ytringer og aktivitet.

Til støtte for tiltaket skrev han at en nasjonal terrorismelov ville muliggjøre «foregripende rettsforfølgelse av personer som regjeringen mener utgjør en personlig fare, men som enda ikke kan knyttes til bestemte konspirasjoner, og forsøkte eller fullførte voldshandlinger». Chesney bemerker at «det som mangler i det innenlandske terrorisme-scenarioet» er «ei liste over organisasjoner som er foreskrevne organisasjoner som det må være en forbrytelse med viten og vilje å tilby enhver form for støtte». «Aktivt medlemskap» i ei slik gruppe ville gjøre en person til en «innenlandsterrorist».

En sentralarkitekt for de skjult planene om å skape det juridiske rammeverket for tilslag mot ytringsfriheten er Mary McCord, tidligere fungerende assisterende riksadvokat for nasjonal sikkerhet i Obama-administrasjonen.

Den 27. februar forfattet McCord en Lawfare-artikkel med tittelen «Et veikart for Kongressen for å adressere innenriksterrorisme», sammen med Jason Blazakis, tidligere direktør for utenriksdepartementets kontor for kontraterrorisme, finans og betegnelser, som er agenturet som er ansvarlig for å bestemme hvilke grupper som oppføres som «utenlandske terroristorganisasjoner» i henhold til PATRIOT Act.

Artikkelen tar til orde for vedtak av en statutt om innenriksterrorisme, for å kunne mobilisere FBIs JTTF-er – «Joint Terrorism Task Forces» – som opererer «i 104 byer over hele landet, og omfatter over 4 000 føderale, statlige og lokale rettshåndhevelses- og etterretningsspesialister», for å håndtere innenriksterrorisme. McCord og Blazakis hevder at «innenlandsterrorisme» involverer handlinger som er «motiverte av politiske, økonomiske og sosiale ekstremistiske ideologier», som er en definisjon som helt klart er rettet inn mot å omfatte sosialistiske, antikrig og venstreorienterte synspunkter.

New York Times intervjuet McCord og skrev den 9. august at hun «argumenterte for at det å ha innenriksterrorisme og relaterte våpenlagringsanklager i lovbøkene ville gi FBI et sterkere grunnlag for å etterforske mennesker som vekker mistanke for at de kan utgjøre en risiko for politisk motivert vold, blant annet ved å sende ut informanter for å se hva slike mistenkte sier privat.»

Statens planer for undertrykking av sosial opposisjon inkluderer trusler om fysisk makt. Også den 9. august skrev Clint Watts, en talsmann for internettsensur, en kronikkartikkel i Wall Street Journal med tittelen «Hvordan bekjempe den nye innenriksterrorismen», der han oppfordret regjeringen til å «anvende sin dyrkjøpte erfaring fra kampen mot al Qaida og Den islamske stat» for å bekjempe «innenriksterrorisme».

«Vi må raskt og nøye anvende beste praksis fra de-to-tiårene siden den 11. september 2001, for å motvirke dette tiårets innenlandske terroristtrussel – ved å vedta nye lover, øke ressursene og forbedre etterforskningsevnen,» skrev Watts.

Dette er en innrømmelse av at styringsklassen – med tverrpartistøtte – forbereder seg på å anvende de brutale styrkene som anvendes for død og undertrykking av arbeidere og bønder i Irak, Afghanistan, Syria, Jemen og Libya. Målet er å undertrykke veksten av sosial opposisjon, og å forsvare de svimlende nivåene av sosial ulikhet.

FBIs målretting av pro-immigrantgrupper i Arizona viser at etterretningsagenturene ikke først og fremst er opptatt av hvit dominansgrupper. Trump, som har referert til nynazister som «bra folk», retter tydeligvis ikke denne strategien mot sine allierte på den ekstreme høyresiden. Tross alt er en av presidentens sjefrådgivere – Stephen Miller – selv en fascistisk ekstremist, som effektivt sett opererer DHS [Department of Homeland Security].

Det egentlige målet er arbeiderklassen, som må mobiliseres mot faren for fascisme og diktatur.