Arbeidere ved UK Royal Mail spontanstreiker over rasistisk fornærmelse fra ledelsen

Av Laura Tiernan
5 October 2019

Postarbeidere ved Royal Mail Merseyside la ned arbeidet på tirsdag, i protest mot en rasistisk kommentar til en muslimsk medarbeider. Solidaritetsaksjonen ble videreført på onsdag med ei streikevakt utenfor selskapshovedkontorene i Bootle.

Ifølge en rapport i Liverpool Echo fornærmet en direktør en muslimsk arbeider ved Royal Mails sorterings- og utleveringskontor i Bootle og Seaforth. Den populære medarbeideren ble sagt å være «veldig opprørt», og medarbeiderne demonstrerte raskt sin støtte med en «uoffisiell» spontan arbeidsnedleggelse.

Streikende på streikevakt i Bootle

Rundt 50 arbeidere mønstret og fortsatte sin aksjon på onsdag i et kraftig tilsvar om det nasjonalistiske klimaet som blir promotert av styringsklassen og dens politiske tjenere og mediene over Brexit. Den Eton-utdannede statsministeren Boris Johnson har forsøkt å oppfordre til bakoverskuende antimuslimske fordommer, og beskriver tilslørte kvinner som «bankrøvere» og «brevkasser», men arbeidere ved Royal Mail har fremmet det motstridende prinsipp: klassesolidaritet.

Arbeidere sto fast på onsdag, til tross for at ledelsen erklærte at handlingen var «ikke stemt over» og derfor ulovlig. I henhold til 2016-fagforeningsloven kan ansatte bare streike etter en byråkratisk og hemmelig avstemming, som tar sikte på å undertrykke arbeidslivsaksjoner. Antifagforeningslovene bygger på de som ble introdusert av den forhatte Thatcher-regjeringen, og de blir rutinemessig referert til av offisielle fagforeningsrepresentanter for å kvele misnøye på arbeidsplassen, streiker og sekundære boikotter.

Ledelsen erklærte: «Vi er skuffet over at det foregår en arbeidslivsaksjon uten avstemming ... Royal Mail er fullt ut forpliktet til å løse våre kollegers bekymringer i samarbeid med [fagforeningen] Communication Workers Union (CWU).»

Tirsdagens arbeidsnedleggelse i Merseyside følger et mønster av spontanstreik fremprovosert av mobbing og trakassering fra Royal Mail-ledelsens side, deriblant i Swindon, Scarborough, Hamilton, Cambridgeshire, Canterbury, East London og Carmarthen.

I kommentarfeltet til Liverpool Echo skrev en av Royal Mail-arbeiderne, på tirsdag: «Gitt oppførselen og mobbekulturen blant RM-ledelsen, er det min formening at denne kommentaren rett og slett var et bristepunkt… Hvis du tør å snakke ut for deg selv, eller nekter å sette jobben før noe som helst annet, som eksempelvis å se til dine barn eller passe helsa di, så vil du bli mål for vedvarende og lumsk trakassering.»

I Nottingham skal postarbeidere ved utleveringskontoret i Glaisdale gå til avstemming over streikeaksjon over en kollega som ble oppsagt i august. Ian Green, et postbud i 15 år, ble anklaget for «aggressiv» oppførsel da han innga en klage på arbeidsforholdene. Greens kolleger mener han ble sparket fordi han utfordret ledelsen.

Merseyside-streiken finner sted samtidig som det sluttføres en landsomfattende avstemming blant Royal Mails 120 000 sterke arbeidsstokk. Avstemmingen er forventet å levere et overveldende resultat for streikeautorisering, der raseriet er på kokepunktet over en ny runde med omstrukturering og tap av arbeidsplasser.

Som World Socialist Web Site forklarte [engelsk tekst] forrige måned er «RMGs [Royal Mail Group] intensjon å øke lønnsomheten gjennom en fem-årig omstillingsplan, som tar sikte på å skille ut pakkeutleveringstjenesten Parcelforce fra den tradisjonelle posttjenesten. Postarbeidere står overfor innføringen av ‘gig økonomi’-betingelser som råder på tvers av pakkeleveransebransjen, mens en planlagt gjennomgang av ordningen Universal Service Obligation [Universell leveranseplikt] truer postutleveringer seks dager i uka, og kan føre til sletting av så mye som 20 000 arbeidsplasser.»

Opposisjonen blant arbeiderne ved Royal Mail må forenes til en mektig industriell og politisk offensiv, for å motsette seg diktatene fra en ledelse som er fast bestemt på å underordne posttjenester og arbeidernes levebrød til foretaksaksjonærers interesser.

Tirsdagens arbeidsnedleggelse har blitt møtt med mediesensur – bare Liverpool Echo rapporterte om streiken. Dette skyldes frykten for at publisitet kan oppmuntre til liknende streiker ved Royal Mail, men også innen transport, utdanning, National Health Service og innen hele logistikkindustrien, deriblant Amazon.

CWUs generalsekretær Dave Ward tvitret om streiken: «En ny æra av fagforeningsliv blir født, og vi står i spissen for den.» Dog har CWU spilt den sentrale rollen i å blokkere en offensiv fra postarbeiderne mot privatisering, og den påfølgende uthulingen av arbeidsplasser, arbeidsbetingelser og pensjonsrettigheter.