Britisk kunstutstilling for Julian Assange: «Hadde ikke mot vært smittsomt ville jeg ikke vært her idag»

Av Paul Bond
4 November 2019

I møte med medieblackout og statsorkestrert vendetta vokser støtten for Julian Assange blant kunstnere. Tre lokale billedkunstnere på Storbritannias Isle of Wight presenterte sin utstilling titulert An Exhibition of Free Expression [‘En utstilling av fritt uttrykk’], som bød på et avslørende glimt av folkelig motstand mot forsøkene på å få brakt den fengslede WikiLeaks-grunnleggeren og prisbelønte journalisten til taushet.

Ustillingen, som hang frem til 1. november og inkluderte arbeider av Anna Fauzy-Ackroyd, Nicola Gibbs og Henriette Burns, hadde undertittelen: «En utstilling dedikert til Julian Assanges forsvar og frihet.» Da Fauzy-Ackroyd innviet utstillingen holdt hun en-halvtimes-presentasjon, med tittelen «Mot Er Smittsomt», der hun forklarte hvordan ideen til utstillingen hadde oppstått.

: En plakat for utstillingen

Under sin deltakelse på Gibbs’ ukentlige kunstundervisning hadde Fauzy-Ackroyd diskutert Assange-saken. Hun og Gibbs hadde blitt enige om nødvendigheten av å forsvare Assange. Deretter ble Fauzy-Ackroyd gjor kjent med at Burns også hadde dedikert arbeid til Assange, og de tre ble enige om å kuratere en utstilling til hans forsvar.

Alle de tre kunstnerne lager fargerikt abstrakt ekspresjonistisk arbeid. Dette er ikke en utstilling med kunstneriske fremstillinger av – eller svar på – Assanges situasjon, men heller ei gruppe kunstnere som anvender sine eksisterende arbeider og deres nåværende kunstneriske praksis, for å rette oppmerksomhet på journalistens situasjon.

Publisiteten rundt utstillingen fremhevet Assanges kommentar «Hvis krig kan startes av løgn, kan fred startes av sannhet.» For modig å ha publisert sannheten er Assange siktet etter den amerikanske spionasjeloven og står overfor 175 år i fengsel. Imperialistmaktene, anført av USA, Storbritannia og Australia, forsøker å få ødelagt Assange og WikiLeaks. Forsvaret av sannhet og publikums rett til å vite, har blitt revolusjonære anliggender.

Fauzy-Ackroyd fortalte WSWS at kunst er «veldig nært» Assanges hjerte. I sin presentasjon under åpningen siterte hun Assange: «Selv der ord blir kneblet kan kreativitet overskride sensur.»

Fauzy-Ackroyd er en artikulert og informert forsvarer av Assange. I materialene forberedt for utstillingen tilbød hun ei liste over uavhengige og alternative mediekilder, deriblant WSWS, som tilbyr nyttig informasjon om Assange og hans forsvar. Hun var glad for å høre at en WSWS-reporter var til stede, og hun indikerte at hun leser dekningen regelmessig, og at hennes respekt for den hadde økt og økt.

Anna Fauzy-Ackroyd

«Mot Er Smittsomt» ga en nyttig oversikt over Assanges sak og WikiLeaks’ rolle i publiseringen av materiale av allmenn interesse, med en nøyaktighetsgrad på 100 prosent. Fauzy-Ackroyd skisserte også sin egen deltagelse i kampanjen for Assanges frihet. Hun ble først gjort kjent med WikiLeaks i 2010, da en venn viste henne videoen «Collateral Murder». Som hun uttrykte det: «Den videoen legemliggjorde pågående krigsforbrytelser.»

Hun hadde fulgt saken nøye, men da Assange besørget seg asyl i den ekvadorianske ambassaden hadde hun gitt seg til å stole på at han da var trygg. Det synet endret seg dramatisk i april da hun så opptakene av Assange som brutalt ble slept ut av ambassaden.

Fauzy-Ackroyd redegjorde for ulovligheten av opphevingen av Assanges asyl, og de sjokkerende personlige nedverdigelsene han har blitt utsatt for. Hennes presentasjon var tydelig på implikasjonene for Assanges helse, og de politiske motivasjonene for angrepet på ham og Chelsea Manning.

Portal av Anna Fauzy-Ackroyd

En av de første regjeringsministrene som fordømte Assange etter at han var fjernet fra ambassaden var Bob Seely, Konservativ-MP fra Isle of Wight og medlem av Underhusets utenrikskomité [Foreign Affairs Select Committee], som skrev en kronikk i Telegraph. Fauzy-Ackroyd responderte med et klagebrev til avisa, som detaljerte «blatante unøyaktigheter» i Seelys rapport. Hun ble ikke besvart.

Siden den gang har hun vært aktiv i brevskriving og promotering av arbeidet til forsvarskomitéen for Julian Assange. Hennes brev publisert i juni på det lokale nettstedet On the Wight, som reiste bekymringer for Assanges liv, vakte en sympatisk respons. Tilstedeværelsen av to dusin publikummere på hennes lanseringsarrangement – i det bredt konservative lokalmiljøet – er et tegn på en endring som finner sted.

Fauzy-Ackroyds avsluttende kommentar pekte på implikasjonene av voksende offentlig støtte til den fengslede WikiLeaks-journalisten og utgiveren: «Hadde ikke mot vært smittsomt, ville jeg ikke vært her idag.»

En utstilling for fritt uttrykk: Dedikert til Julian Assanges forsvar og frihet, var åpen til den 1. november ved Monkton Arts, Ryde, Isle of Wight.