Mer enn 140 deltok på New-York-møtet med tittelen «Faren for fascisme og hvordan bekjempe den»

Av våre reportere
22 April 2019

Over 140 studenter og arbeidere møtte for Christoph Vandreiers forelesning «Faren for fascisme og hvordan bekjempe den», holdt på New York Universitys Manhattan-campus. Møtet ble også adressert av David North, styreleder for redaksjonskomitéen for World Socialist Web Site og nasjonal styreleder for Socialist Equality Party (SEP) i USA.

Forelesningen ved New York University (NYU) var den siste i Vandreiers USA-turné der han presenterte temaene i sin bok Hvorfor er de tilbake? Historieforfalskning, politisk konspirasjon og fascismens gjenkomst i Tyskland, som nylig er tilgjengelig oversatt til engelsk. Boka detaljerer fremveksten av det fascistiske partiet Alternative für Deutschland (AfD), hvordan AfDs inntreden har blitt tilrettelagt av akademia, media og de viktigste kapitalistpartiene i Tyskland, og kampen ført av SGP og ungdomsorganisasjonen Den internasjonale ungdommen og studenter for sosial likhet (IYSSE), mot fremveksten av ytrehøyre.

Møtet ved New York University

Før møtet på NYU hadde Vandreier forelest på velbesøkte møter ved Wayne State University i Detroit, University of Michigan i Ann Arbor, i Berkeley og San Diego i California, og ved Massachusetts Institute of Technology (MIT). På New-York-møtet var tilhørerne studenter fra NYU, Borough of Manhattan Community College, Rutgers University og arbeidere fra Verizon, assistentprofessorer, lærere og forskjellige frilansarbeidere.

På NYU-forelesningen innledet Vandreier med å påpeke at dreiningen til høyre innen det politiske etablissementet, og angrepet på grunnleggende demokratiske rettigheter, er et globalt fenomen som inkluderer Trump-administrasjonen i USA, Bolsonaro i Brasil og det siste fascistiske massemordet i Christchurch, New Zealand.

Chrisoph Vandreier taler på møtet

Han detaljerte videre forsøket på å rehabilitere nazistene i Tyskland, og bemerket: «Representanter i parlamentet hyller nå soldatene fra Andre verdenskrig. Det er menneskene som utførte noen av de mest brutale uhyrlighetene i menneskehetens historie. I motsetning til på 1930-tallet representerer ikke disse ytrehøyrefigurene en massebevegelse, men en hatet minoritet. Dreiningen til høyre kommer ikke nedenfra, men ovenfra.»

Etter en detaljert presentasjon av en serie av de nylige angrepene mot innvandrere, og av forberedelsene for Tysklands remilitarisering, la han til: «En viktig del av forberedelsen for disse angrepene er omskrivingen av historien, for å hvitvaske nazistenes forbrytelser.» Vandreier detaljere videre at i kontrast til på 1980-tallet da en stor andel av tyske historieprofessorer meldte seg offentlig mot Ernst Noltes forsøk på å relativisere nazistens forbrytelser, ble SGP og IYSSE angrepet for sin kritikk av den høyreekstreme professoren Jörg Baberowski, leder av Institutt for østeuropeiske studier ved Berlins Humboldt Universitet.

North fortsatte på temaene fra Vandreiers foredrag, og pekte på den nylige arresteringen av Assange. Han viste et klipp fra «Collateral Murder» [‘Følgeskade-mord’], den renomerte videoen som viser et US-Army-angrepshelikopter som dreper 18 personer, deriblant to Reuters-journalister. Han sammenlignet den seriøse journalistiske innsatsen som Assange utførte med responsen på hans arrestering fra forskjellige borgerlige publikasjoner og sen-kveld-talkshow, som åpent hoverte over Assanges forfølgelse og arrestering.

David North taler på møtet

North understreket: «Assanges arrestering og forfølgelse har ikke blitt møtt av et offentlig ramaskrik. I kontrast til på 1960-tallet, som ikke var noen gylden tidsalder, men da man kunne regne med at historieprofessorer kommenterte den gangens aktuelle hendelser ved å plassere dem innen de bredere historiske innholdssammenhengene.» Han detaljerte videre høyredreiningen innen akademia, som er gjenspeilet i dagens fokus på identitet, og akademikeres feige taushet om angrepet på demokratiske rettigheter.

Han påpekte videre at han nylig hadde kontaktet en rekke professorer som deltok på en nylig avhold seminar-konferanse med Baberowski med tittelen «Diktaturer i overgang» [‘Dictatorships in Transition’], hvor den høyreorienterte professoren ble tildelt $ 300 000 til sitt forskningsprosjekt om «Diktaturer i overgang». North fortalte at han hadde sendt et brev til Princeton-professoren Deborah Kaple og til «en rekke professorer, inkludert her på NYU og andre områder hvor jeg skulle tale. Jeg har ikke mottatt et eneste svar».

Etter rapporten stilte publikum spørsmål om et program for å bekjempe fascisme, rollen for historisk revisjonisme, og hvordan å dele denne informasjonen med et bredere publikum.

Mohammad, en økonomistudent ved NYU, sa om møtet: «Det var veldig informativt. Talerne minnet virkelig folk på hvem Assange er som en figur.»

«Det er en vesentlig sammenheng mellom historiske anliggender og det som skjer i dag. Det som tiltrekker meg med sosialisme er det faktum at kapitalismen tråkker på folks rettigheter, og den generelle kampen mot imperialisme.»

Niles, en tidligere student ved NYU sa: «Det var et veldig bra møte; den historiske konteksten var viktig. Jeg er enig i at kampen mot fascismen må baseres på kunnskap om denne historien. Jeg kom fordi jeg alltid har vært opptatt av arbeiderklassens rettigheter, og ønsket å lære mer om den politiske situasjonen, sånn at jeg kan dele dette med andre.»

Joslyn, som er lærer, sa: «Det var veldig nyttig å forstå spesielt den historiske sammenhengen. Det er sjokkerende at Princeton støtter Baberowskis forskning, som essensielt sett forsøker å rettferdiggjøre diktatur. Det akademiske samfunns selvtilfredshet er kanskje ikke overraskende, men så absolutt foruroligende.»

Chris, en regnskapsfører, hadde hørt om møtet fra en venn. Han sa at det som appellerte til ham om møtet var spesielt at «tankegangene som er underliggende for fascismens fremvekst ble identifisert. Spørsmålet om historisk revisjonisme resonerte virkelig med meg. Jeg likte også virkelig understrekningen av støtten fra styringselitene [for disse kreftene].»

Johnnie, en frilans IT-arbeider, sa: «En ting som trakk meg til møtet er at fascisme betyr vold og splittelse i befolkningen. Demokratene har ikke vært i stand til å bekjempe den, fordi de er fanget i identitetspolitikkens labyrint.»

«Vi ser nå at massemord skjer i andre land, og det er ikke bare et amerikansk fenomen. Vi ser de samme problemene spre seg over hele den vestlige verden, og de dukker opp overalt.»

Danny, en musikkomposisjonsstudent ved NYU, sa at han ble trukket til møtet på grunn av «dagens politiske klima». Etter å ha hørt forelesningene sa han: «Hele styringsklassen, uansett hvor ‘venstre’ de synes, vil alltid ta side for fascisme.»

Esa, en film- og tv-student ved NYU, sa om presentasjonen: «Jeg lærte mye om fascismen og hvor den startet. Det er viktig at vi utdanner oss om hvor den kom fra, for å forstå hvordan vi skal bekjempe den. Du kan ikke overvinne den dersom du ikke virkelig skjønner den.»