Grunnplanlærere i Sydney vedtar resolusjon til forsvar for Assange og Manning

Av Socialist Equality Party (Australia)
13 February 2020

Et møte av grunnplanlærere som representerer skoler over Sydneys nordvestlige arbeiderklasseforsteder, vedtok på mandag en resolusjon med krav om frihet for den australske statsborgeren og WikiLeaks-forleggeren Julian Assange, så vel som for den fengslede amerikanske varsleren Chelsea Manning.

Møtet var den første generalforsamlingen for Hills Association of New South Wales Teachers Federation (NSWTF), fagforbundet som dekker lærere i offentlige grunnskoler og videregåendeskoler i New South Wales, Australias største stat. Hills Association organiserer representanter fra skoler i de nordvestlige deler av Sydney, med rundt 1 330 betalende fagforeningsmedlemmer.

Lærere fra det nordvestlige Sydney krever løslatelse av Assange og Manning

Resolusjonen til forsvar for Assange og Manning ble fremmet av læreren Erika Laslett, som er mangeårig medlem av Socialist Equality Party (SEP) og CFPE-medlem – komitéen for offentlig utdanning [Committee for Public Education]. Resolusjonen ble vedtatt enstemmig av de 13 tilstedeværende delegatene.

Resolusjonen lyder:

At dette møtet av lærere motsetter seg den pågående forfølgelsen av Julian Assange, journalistforleggeren og grunnleggeren av WikiLeaks, og av den modige varsleren Chelsea Manning. Nils Melzer, FN-spesialrapportør om tortur, advarer spesifikt for at «Assanges fortsatte eksponering for vilkårlighet og overgrep kan snart ende med å koste hans liv.»

Vi insisterer på at den føderale Morrison-regjeringen anvender sine diplomatiske fullmakter til å organisere en trygg og sikker retur av Assange til Australia. Vi beslutter å videreformidle denne resolusjonen til andre skoler og arbeidsplasser.

En lærer som hadde stilt seg bak Lasletts forslag, uttalte: «Dette handler ikke om én mann. Dette er del av et bredere angrep på journalistikk og på allmennhetens rett til informasjon.» Han refererte til raidene som det føderale australske politiet (AFP) utførte på Sydney-kontorene til Australian Broadcasting Corporation (ABC) den 5. juni 2019. Angrepet var del av trekket til Morrison-regjeringen – i samme spor som det amerikanske forsøket på å straffeforfølge Assange – i retning av å anklage varslere og ABC-journalister for deres eksponering av australske troppers involvering i utenomrettslige drap og andre brudd på folkeretten i Afghanistan.

En tilsvarende resolusjon ble vedtatt i fjor av lærere og støttepersonale ved Footscray City College [engelsk tekst], en arbeiderklasse high school i det vestlige Melbourne. I henhold til NSWTF-vedtektene skal resolusjonen fra Hills Association nå fremlegges for fagforbundets State Council (forbundsrådet i New South Wales).

Vedtaket av forslaget er en vesentlig utvikling, nå mindre enn to uker før de juridiske høringene innledes i London den 24. februar, for å avgjøre den amerikanske utleveringsanmodningen for Julian Assange, der de vil stille ham til doms for å møte siktelser for spionasje. Grunnleggeren av WikiLeaks står overfor trusselen om en livstidsdom med strafferamme på opptil 175 år, for å ha offentliggjort sannferdig informasjon om den amerikanske statens og militærets kriminelle operasjoner.

Resolusjonen er resultat av initiativet fra CFPE, som handler uavhengig av fagforbundsapparatet. I likhet med etablissementets politiske partier og de offisielle mediene opprettholder fagforeningene en medskyldig taushet om forfølgelsen av Assange.

Fagforeningene i Australia er tett tilknyttet det australske arbeiderpartiet – Australian Labor Party (ALP) – som satt i regjering i 2010, og som støttet USAs forsøk på å få brakt til taushet og ødelagt WikiLeaks og Assange, ved hjelp av falske beskyldninger, bakvaskelser og statsundertrykking. Labor-statsminister Julia Gillard betegnet skandaløst WikiLeaks’ modige publisering av lekkasjene besørget av Chelsea Manning som «illegal aktivitet», da de eksponerte gjennomgående amerikanske krigsforbrytelser i Irak og Afghanistan.

Den overordnede bekymringen til Labor Party-regjeringen, og for Koalisjonsregjeringene som har etterfulgt den, har vært å undertrykke all informasjon som bygger opp under den politiske motstanden mot militæralliansen mellom USA og Australia. Dette inkluderer australsk involvering i de ulovlige krigene og de globale spionasjeoperasjonene eksponert av varslere som Manning og Edward Snowden.

Fagforeningene har stilt på rekke opp bak Labor- og Koalisjonsregjeringene. Ingen seriøse tiltak eller aksjoner er gjort fra noen enkelt fagforening, eller fra det australske nasjonalrådet for fagforeninger (ACTU) [Australian Council of Trade Unions], for å tvinge den australske regjeringen til å avslutte samarbeidet med de amerikanske og britiske myndighetene, og anvende sine diplomatiske og juridiske fullmakter for å sikre friheten for en forfulgt australsk journalist.

Ledelsen for fagorganisasjonen Media Entertainment and Arts Alliance (MEAA), som representerer journalister og mediearbeidere, har vedtatt resolusjoner der de opponerer mot enhver utlevering av Assange til USA, men de har ikke innkalt et eneste møte i arbeidstiden, enn si foreslått streikeaksjoner i hele medieindustrien, over det enorme angrepet på ytringsfriheten som finner sted. De forskjellige delstatsbaserte lærerfagforeningene har ikke en gang vedtatt resolusjoner, til tross for det brede forsvaret for Assange og for demokratiske rettigheter til stede blant lærere.

Arbeidere må ta saker i egne hender dersom grunnleggende demokratiske rettigheter skal beskyttes. Det australske parlamentariske etablissementet vil bare oppfylle sine forpliktelser overfor Assange om det føler seg tvunget til det, av frykt for arbeiderklassens massebevegelse i Australia og internasjonalt.

Alle arbeidere som forsvarer Assange, Manning og ytringsfrihet, må søke å få organisert møter på sine arbeidsplasser, både der det er fagorganiserte og ikke-fagorganiserte, for å vedta resolusjoner tilsvarende Sydney-lærernes.

SEP oppfordrer innstendig arbeidere til å organisere delegasjoner fra deres arbeidsplasser for å delta på stevnene som blir holdt i Sydney den 22. februar, i Melbourne og Wellington på New Zealand den 23. februar, og i Brisbane den 29. februar.

Det politiske målet med disse stevnene er å utvikle den uavhengige mobiliseringen av arbeiderklassen. Assanges juridiske kamp mot trusselen om utlevering vil bli vanskelig, og den vil mest sannsynlig strekke seg over flere år. Det må bygges støtte i hele arbeiderklassen for politiske demonstrasjoner, streiker og boikotter med krav om hans frihet, og om frihet for Chelsea Manning og alle andre klassekrigsfanger som blir forfulgt for å stå opp for sannheten og demokratiske rettigheter.

Løslat Assange! Løslat Manning! Nei til utlevering!

Sydney

Lørdag 22. februar, kl. 12:00
Parramatta Town Hall
182 Church Street, Parramatta

Melbourne

Søndag 23. februar, kl. 14:00
State Library of Victoria
Deretter en marsj til Federation Square

Wellington, New Zealand

Søndag 23. februar, kl. 15:00
Cuba Street (krysset med Left Bank)
Wellington

Brisbane

Lørdag 29. februar, kl. 14:00
Reddacliff Place, Brisbane
(hjørnet av Queen og George Street)

Tegn deg for å motta WSWS Teacher Newsletter

WSWS oppfordrer lærere og støttespillere til å tegne seg for å motta Teachers Newsletter med hyppige oppdateringer og for å melde kommentarer eller spørsmål. Klikk her.