Trump-administrasjonens inkompetente og kriminelt neglisjerende responser på koronavirusutbruddet

3 March 2020

Det andre og tredje bekreftede koronavirustilfellet i USA av «ukjent opprinnelse» legger til den voksende mengden bevismateriale for at amerikanske embetsrepresentanter har begått en katastrofal serie av feiltakelser som respons på det tiltakende utbruddet, og med det har satt et ukjent antall liv i fare.

På fredag testet en beboer i det nordvestlige Oregon og en 65-år-gammel beboer i Santa Clara County i California positivt for sykdommen. For begge individer var det ingen kjent reisehistorikk til sentre for utbruddet, og de hadde ingen kjente forbindelser med noen som var tidligere identifisert som smittet. Dette etterfølger nyheten fra sist onsdag at ei kvinne i Solano County i California, ca. 145 km unna, hadde testet positivt for sykdommen, også uten åpenbare smittekilder.

Siden viruset har en inkubasjonsperiode på to uker før symptomer oppstår, og fordi de fleste tilfeller ikke krever sykehusinnleggelse, er sykdommen sannsynligvis allerede til stede i en langt bredere befolkning.

Selv om det første utbruddet fant sted i Kina for to måneder siden har amerikanske embetsfunksjonærer gjort så godt som ingenting i forberedelse for at det oppstår innen USA.

Bare en liten håndfull lokaliteter er forberedt til en gang å utføre tester for å påvise sykdommen. Uten riktige testprosedyrer kan ingen individuelle karantenetiltak – den eneste effektive måten å begrense spredningen på – implementeres.

Trump-administrasjonens reaksjon har vært fullstendig fokusert på forsøke for å støtte opp under aksjemarkedene, samtidig som den anvender sykdomsspredningen for å eskalere sin handelskrigspolitikk og få stengt ned innreiser til USA fra enda flere land, der den bygger videre på sitt foreliggende fremmedfiendtlige innreiseforbud.

I januar erklærte handelsminister Wilbur Ross at koronavirusutbruddet i Kina, landet med verdens nest største økonomi, kunne være bra for den amerikanske økonomien. «Så jeg tror det vil bidra til å akselerere trenden som viser forflytning av arbeidsplasser til Nord-Amerika,» sa Ross om epidemien. «Noen til USA, sannsynligvis også noen til Mexico.»

På fredag avfeide Trump igjen tiltakende advarsler fra leger og forskere om at utbruddet raskt kan bli en pandemi som påvirker livene til millioner av mennesker. «Det kommer til å forsvinne, én dag er det som et mirakel, det vil forsvinne,» proklamerte Trump. «Og fra våre bredder vet dere, at det kan bli verre før det blir bedre, kan kanskje bare forsvinne, vi får se hva som skjer, ingen vet egentlig.»

Visepresident Mike Pence, en religiøs obskurantist som avviser virkelighet av evolusjonen, har blitt utnevnt til å føre tilsyn med administrasjonens respons på utbruddet. Pences pressesekretær Katie Miller, kona til Trumps fascistiske rådgiver Stephen Miller, skal ha ansvaret for all kommunikasjon om koronavirus.

Mick Mulvaney, Trumps fungerende stabssjef i Det hvite hus, gikk fredag så langt som til å avvise den mulige trusselen fra koronaviruset, der han beskyldte media for å ha spilt det opp fordi «de tror det vil få ned presidenten, det er dét dette handler om». Disse bemerkningene ble avgitt på den årlige konferansen til Den konservative politiske handlingskomiteen (CPAC) [Conservative Political Action Committee], som ble holdt under temaet «Amerika vs. sosialisme».

Det har kommet nok av advarsler, stadig mer alvorlige, om konsekvensen av koronaviruset, ikke bare i Kina, men i USA og over hele verden. Verdens helseorganisasjon (WHO) reiste alarmen i 2018 om at det var på tide å forberede seg for å bekjempe en mulig «Sykdom X», en virusinfeksjon som ville dukke opp i dyr og bli overført til mennesker. WHO-rapporten advarte for at en slik sykdom ville spre seg raskt og uten initiell deteksjon, og dermed unnvike karantenetiltak.

Den amerikanske regjeringen har ikke gjort noe for å forberede seg på forutsigbare sykdomsutbrudd, som i en tid med globalisering og masseflytransport kan spre seg veldig raskt fra den ene delen av kloden til andre.

I stedet har Trump-administrasjonen skåret vekk midler til initiativer som er rettet mot å forhindre spredning av sykdom, som nå koronaviruset.

Budsjettkutt i 2018 førte til at den føderale etaten CDC, Sentre for sykdomskontroll og -forhindring [Centers for Disease Control and Prevention], la ned 80 prosent av et initiativ rettet mot å forhindre globale sykdomsutbrudd. I oktober ble US AID, Det amerikanske direktoratet for internasjonal utvikling [US Agency for International Development], tvunget til å legge ned et program som utplasserte team for å oppdage og stanse spredningen av sykdom fra dyr til mennesker, som omfattet markeder med utilbørlig slakting av dyr. Trumps budsjettfremlegg for 2021 reduserer CDC-finansieringen med 16 prosent.

Det hvite hus har eliminert stillingene til rådgivere for globale helseanliggender fra NSC, Det nasjonale sikkerhetsrådet [National Security Council]. Trump sparket i 2018 Tom Bossert fra NSC, hans rådgiver for departementet hjemlandsikkerhet [Homeland Security]. Bosserts ansvarsområde var blant annet å føre tilsyn med den amerikanske regjeringens respons på pandemier, men han ble aldri erstattet.

Helsearbeidere har ikke blitt forberedt for å håndtere utbruddet. NBC News rapporterte på fredag at en regjeringsvarsler har meldt inn en klage om at helsedepartementet (HHS) [Department of Health and Human Services] sendte ut et titalls ansatte, uten skikkelig opplæring eller relevant utstyr, for å samhandle med amerikanere som var evakuert fra Wuhan i Kina, og ble satt i karantene på militærbaser i California.

Varslerens klage bemerker at de ansatte i HHS hadde ansikt-til-ansikt kontakt med individene på deres vei inn til karantenelokalitetene, der de delte ut nøkler for romfordeling i tillegg til identifikasjonsbånd. Mens arbeiderne foreløpig ikke har vist symptomer på virusinfeksjon, kan slike vesentlige brudd på protokollen ha resultert i smitteoverføring.

To uker etter at CDC kunngjorde at etaten ville starte overvåknings- og testingsprogram i byene New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco og Seattle, hadde initiativet fortsatt ikke startet. I mellomtiden fikk forskere ved 40 laboratorier over hele USA først sist onsdag kveld klarsignal for å bruke en test for detektering av koronavirus. Det hadde blitt oppdaget et problem med en av ingrediensene i testen, som derfor hadde begrenset nesten all testing de to siste månedene til ett CDC-laboratorium i Atlanta.

Den katastrofale tilstanden for beredskapen mot spredning av sykdommen i USA er ikke bare Trump-administrasjonens ansvar. I flere tiår har styringseliten, både under Demokratene og Republikanerne, hatt tilsyn med forvitringen av sosial infrastruktur. Billioner har blitt brukt til på redningsoperasjoner for bankene, for å finansiere den amerikanske krigsmaskina og for oppføring av et massivt politistatapparat. En serie naturkatastrofer, fra orkaner til skogbranner, har eksponert det faktum at regjeringen ikke kan beskytte befolkningen mot helt forutsigbare farer for offentlighetens ve og vel.

De tre siste årene har Demokratene fokusert all deres motstand mot Trump på basis av påstanden at Russland representerer en alvorlig trussel mot «det amerikanske demokratiet», med styringsklassen som utkjemper sine meningsforskjeller over utenrikspolitikk. I mellomtiden har reelle trusler for millioner av arbeidere og unge mennesker blitt dekket over, og all motstand mot Trump-administrasjonen basert på de sosiale interessene til det store flertallet av befolkningen har blitt undertrykt.

Socialist Equality Party støtter oppfordringen fra Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) for en globalt koordinert nødrespons til koronaviruspandemien.

Arbeiderklassen må mobilisere nå for å kreve en massiv allokering av ressurser til helsetjenester og behandling, og for å sikre at alle de som blir rammet av de økonomiske konsekvensene blir kompensert og mottar økonomisk støtte. De billioner av dollar som holdes av de globale superrike må konfiskeres for å utvikle den nødvendige helseveseninfrastrukturen rundt om i verden, uten hensyn til nasjonale grenser.

I vår valgkamp vil Norissa Santa Cruz og jeg slåss for å mobilisere arbeiderklassen til kamp for disse kravene, som ledd i en politisk offensiv mot ulikhet, krig og kapitalistsystemet, i opposisjon mot Republikanerne og Demokratene.

Joseph Kishore og presidentkandidat for Socialist Equality Party (US)