Verdens helseorganisasjon (WHO) varsler om presserende behov for respons, der antallet koronavirustilfeller overstiger 100 000

Av Bryan Dyne
9 March 2020

Antall tilfeller forårsaket av Covid-19 pandemien har nå passert 100 000, mens antallet dødsfall har økt til nesten 3 500. Viruset er nå minst 12 ganger så smittsomt, og har drept mer enn fire ganger så mange personer som SARS-utbruddet i årene 2002 og 2003, og det fortsetter å spre seg med en alarmerende hastighet.

«Dette er ikke en drill,» sa dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektør for Verdens helseorganisasjon (WHO), på en pressekonferanse på torsdag. «Dette er ikke en tid for unnskyldninger. Dette er en tid for å sette alle kluter til.»

Skoleelever stiller i kø for å få vasket hendene for å unngå smitte av koronaviruset før dagens første time på en videregåendeskole i Phnom Penh, Kambodsja, den 28. januar 2020 [Foto: AP Photo/Heng Sinith]

Dr. Ghebreyesus’ bemerkninger kom samtidig med at nye registrerte tilfeller i fastlands-Kina nådde nye lavmål, mens nye tilfeller utenfor landet fortsatte å øke. I løpet av de fem siste dagene av forrige uke var det færre enn 200 nye tilfeller i Wuhan, der epidemien først ble registrert, mens det samlet sett har vært mer enn 2 000 nye registrerte tilfeller hver dag siden den 2. mars. Dersom trendene som avtegnet seg per slutten av siste uke fortsetter, vil det totale antall tilfeller utenfor Kina forbigå antall tilfeller i fastlands-Kina innen utgangen av inneværende måned.

Spredningen av viruset har nå nådd 97 land, og har forårsaket avlysning av mange store sosiale og kulturelle arrangementer. Tysklands nest største bokmesse, som blir holdt årlig i Leipzig, har blitt avlyst på grunn av frykt for koronaviruset. Den årlige tech-, musikk- og filmfestivalen SXSW [South by South West] i Austin, Texas vil heller ikke arrangeres, hvilket vil koste byen hundrevis av millioner fra uteblitt turisme, billettsalg og andre inntekter. Idrettsrrangementet American Physical Society avlyste forrige uke sitt årlige møte, på bare 34 timers varsel, og etterlot en stor del av deres 10 000 medlemmer, deriblant mange high school-avgangselever, med kostnadene for bortkastede flybilletter.

Krisen har også fått flere leger til å jobbe seg selv til utmattelse, og til-og-med til døde. Los Angeles Times rapporterte at det per forrige mandag var registrert 18 dødsfall blant medisinsk personell som pleier Covid-19 pasienter. Dette inkluderer noen som har avgått direkte forårsaket av viruset og andre, for eksempel den 28-år-gamle farmasøyten Song Yingjie, som jobbet på et motorveiavkjøring i 10 dager i-ett-strekk for så å død av hjertestans forårsaket av utmattelse. I en annen hendelse la endelig dr. Xu Hui seg ned for å hvile, «for aldri å reise seg igjen», etter å ha pleiet pasienter 18 dager i-ett-strekk. I Kina har tre tusen personer av kategorien medisinsk personell så langt blitt smittet, og dusinvis i tillegg i andre land.

Økningen av nye koronavirustilfeller internasjonalt, spesielt i Sør-Korea, Iran, Italia og USA, er særlig bekymringsfull. Da WHO forleden uke publiserte den endelige rapporten fra organisasjonens fellesoppdrag [Joint Mission] til Kina, bemerket den at mens dødeligheten lå på 0,7 prosent utenfor Hubei-provinsen som omfatter byen Wuhan, var dødeligheten ved innledningen av krisen mer enn 17 prosent fordi de lokale helsevesener var helt overveldet av oppgavene.

Dette gir en indikasjon på hvor mange som vil dø i et område berørt av koronavirus der det er et tilstrekkelig antall sykehus og medisinske fasiliteter, og hvor mange som vil dø i områder uten. I Italia og Iran er dødeligheten for øyeblikket henholdsvis 4,2 og 2,6 prosent, mens dødeligheten i Sør-Korea er på 0,65 prosent, i stor grad takket være de aggressive tiltakene regjeringen har tatt for per slutten av siste uke å ha testet mer enn 150 000 personer, og raskt ha satt smittede i karantene og besørget dem med behandling.

Samtidig hadde Italia testet 23 345 individer, mens USA, som p.t. har en dødsrate på 5,1 prosent, bare hadde testet 1 500 individer. Visepresident Mike Pence har uttalt at «vi ikke har nok tester i dag for å imøtekomme det vi forventer vil være etterspørselen fremover.» Først på fredag forpliktet Trump $ 8,3 milliarder for å bekjempe spredningen av sykdommen, uten tvil med sin beklagelse for at denne summen ellers kunne ha betalt for åtte nye atomvåpenberedte bombefly av typen B-2-stealth.

Forøvrig har offisielt bekreftede tilfeller i tettbefolkede områder som Los Angeles og New York City økt, hvilket indikerer at viruset har spredd seg i flere uker i disse områdene praktisk talt uten å blitt oppdaget, spesielt gitt infeksjonens to ukers inkubasjonsperiode.

Skulle for eksempel viruset ta av i New York City og komme til å smitte 1 million mennesker, da vil resultatene være katastrofale. Anslagsvis 200 000 av disse pasientene ville trenge behandling på en intensivavdeling, og ytterligere 64 000 ville trenge respiratorer og oksygen. Mengden ekstra medisinsk infrastruktur påkrevd for å håndtere en slik krise, eksisterer ikke i hele landet, langt mindre i én enkelt by. Antallet resulterende dødsfall ville være i titusener.

En annen indikasjon på den katastrofale mangelen på forberedelse for viruset i USA ble publisert torsdag av den profesjonelle sykepleierorganisasjonen National Nurses United. De spurte 6 500 av sine medlemmer, for å karlegge det amerikanske helsevesenets evne til å håndtere og begrense tilfeller av det nye koronaviruset.

Kort fortalt er de fleste sykehus og klinikker fullstendig uforberedte på et utbrudd. Færre enn to tredjedeler har retningslinjer for å spørre om reise- eller eksponeringshistorikken, dersom en pasient viser symptomer på koronaviruset. Bare 29 prosent har en plan for å isolere og behandle en pasient smittet av Covid-19. Bare 14 prosent har en overløpsplan for å få mobilisert ekstra personell for å kunne besørge den nødvendige omsorgen for å bekjempe sykdommen. Og i underkant av ett av fem sykehus har noen retningslinje for å informere sine ansatte om kjente eller mistenkte tilfeller av eksponering for viruset.

Undersøkelsen spurte også sykepleiere om de har tilstrekkelig utstyr. Bare 63 prosent rapporterte å ha tilgang til førsteklasses ansiktsmasker av typen N95, og bare 27 prosent av sykehusene har elektrodrevne luftrensende respiratorer, som er en enklere form av en hazmat-drakt [for eksponering til ‘hazardous materials’]. Forøvrig rapporterte mindre enn en tredjedel av sykepleierne at de har tilstrekkelig med ansiktsmasker, kjeledresser, hansker, kjortler og vernebriller til trygt å kunne behandle deres pasienter.

Amerikanske universiteter er også i vesentlig grad mangelfullt beredt for å håndtere koronaviruset. University of Washington, med 50 000 studenter spredt over hovedstadsområdet Seattle, har gått over til kun online-forelesninger, i bekymring for at infeksjonen skal sprer seg på campusområdene. Disse tiltakene vil opprettholdes for resten av vinterkvartalet, og det er uklart om forelesninger til våren vil gjenopptas som normalt eller ikke.

Ved Montana State University har administrasjonen avlyst alle reiser til Italia siden 6. mars, mens utenlandsstudentene som studerer der i landet har fått beskjed om ikke å forlate før den 10. mars, for å fullføre sine kurs. De blir også tvunget til å bære egne kostnader ved å endre sine flyplaner og vil ikke bli refundert penger de har brukt for å ta del i utenlandsstudiet i utgangspunktet. Universitetet skal etter sigende heller ikke legge til rette for noen testing av hjemkommende studenter eller fakultetspersonal, hvilket setter dem opp til å være ground zero for koronavirustilfeller i regionen.

Samtidig som koronaviruset fortsetter å spre seg har det blitt klart at det er mulig å forhindre spredningen av viruset. Karantenetiltak er effektive, som det er vist i Kina, og effektive tester for å oppdage Covid-19, selv for personer uten noen symptomer, har blitt designet i løpet av få uker.

Problemet med å få stanset sykdommen er ikke et vitenskaplig et, men er politisk. Det er et stort gap mellom den moderne medisins store potensialer og irrasjonaliteten i et samfunn basert på profittmotivet, og oppsplittingen av verden i nasjon-stater. Denne kløfta kan bare overkommes som del av den presserende kampen for sosialisme.

Forfatteren anbefaler også:

For en globalt koordinert nødrespons til koronaviruspandemien!

[29. februar 2020]

Koronaviruset 20 ganger mer dødelig enn sesonginfluensa

[7. mars 2020]

Kapitalismens katastrofale respons på koronaviruspandemien

[5. mars 2020]