Internasjonal advokatorganisasjon fordømmer britiske angrep mot Assanges juridiske rettigheter

Av Oscar Grenfell
13 March 2020

Den internasjonale advokatorganisasjonen IBAHRI – The International Bar Association (IBA), og organisasjonens Institutt for menneskerettigheter (HRI) [Human Rights Institute] la på tirsdag ut en uttalelse som fordømmer det den internasjonale juristorganisasjonen beskriver som «den rapporterte mishandlingen av Julian Assange, under hans rettssak om utlevering til USA i februar 2020». Advokatenes organisasjon formante «regjeringen i Storbritannia til å iverksette tiltak for å beskytte» WikiLeaks-utgiveren.

Uttalelsen er den seneste bekreftelsen på den lovløse karakteren av bestrebelsene til den britiske regjeringen og det britiske rettsvesenet for å utlevere Assange til USA, der han står overfor anklager under USAs Espionage Act, med utsikter til livsvarig fengsel for, som en journalist og forlegger, å ha eksponert amerikanske krigsforbrytelser.

IBAHRI-rapporten detaljerer de ekstraordinære overgrepene mot Assange som fant sted under den første uka av utleveringshøringen som begynte den 25. februar. Rapporten bemerker at ifølge hans advokater ble «Assange påsatt håndjern 11 ganger; strippet naken og gjennomsøkt to ganger; hans saksmapper ble konfiskert etter høringens første dag; og han fikk sin forespørsel om å få sitte med sine advokater under rettssaken avslått, i stedet for på en tiltalebenk omsluttet av skuddsikkert glass.»

WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange observert i en fengselstransport på vei til Westminster Magistrates’ Court i London, fredag 20. desember 2019 [Foto: AP Photo/Frank Augstein]

I medfølgende kommentarer uttalte IBAHRIs medstyreleder Michael Kirby, en kjent australsk jurist, akademiker og tidligere høyesterettsjustitiarius, at organisasjonen er «bekymret for at mishandlingen av Julian Assange utgjør brudd på hans rett til en rettferdig rettssak, og på beskyttelser nedfelt i FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, som Storbritannia er part av.»

Kirby sa at det er «dypt sjokkerende» at den britiske regjeringen har forholdt seg taus og «ikke har truffet noen tiltak for å få avsluttet en slik grov og uforholdsmessig opptreden fra det britiske justisvesens embetsrepresentanter [‘Crown officials’]. Dessuten er vi overrasket over at den presiderende dommeren, som det rapporteres, hverken sa eller gjorde noe for å irettesette disse embetsfunksjonærene og deres overordnede, for en slik opptreden, i saken for en siktet hvis lovbrudd ikke er av arten personlig vold.»

Kirby beskriver behandling av Assange som «sjokkerende og overdreven». Han hevder at det minner om den beryktede «Abu Ghraib fengselsskandalen», som ble utløst av publiseringen av bilder som viste amerikanske soldater som torturerte og ydmyket internerte i denne anstalten, i etterdønningene etter den illegale invasjonen av Irak i 2003.

Anne Ramberg, medstyreleder for IBAHRI og generalsekretær for Den svenske advokatforeningen, legger i uttalelsen til: «IBAHRI slutter seg til den vidtrekkende bekymringen over mishandlingen av Mr. Assange. Han må innvilges likhet for retten til tilgang til effektiv juridisk representasjon. Med denne utleveringsrettssaken er vi vitne til den alvorlige undergravningen av behørig prosess og av rettsstatsprinsippet.»

Uttalelsen skisserer bestemmelsene i britisk nasjonal og internasjonal lov som gir mandat til en rettferdig rettssak og opprettholdelsen av de siktedes rettigheter. Uttalelsen konkluderer med å sitere funn avdekket av Nils Melzer, FNs spesialrapportør om tortur, om at Assange foreviser medisinsk verifiserbare symptomer på psykologisk tortur som resultat av hans tiår-lange forfølgelse. «Dersom Assange ble ansett å være et offer for psykologisk tortur da vil hans utlevering være illegal i henhold til internasjonal menneskerettighetslov,» erklærer IBAHRI.

Advarslene fra denne internasjonale juristforeningen bærer tyngden av en autoritativ organisasjon som består av mer enn 80 000 advokater fra hele verden, fra 190 justissammenslutninger og advokatforeninger i anslagsvis 170 land, og mange vesentlige advokatforetak. Organisasjonen ble opprettet i 1947, som svar på de grufulle bruddene på folkeretten som skjedde under den andre verdenskrigen og Holocaust.

IBAHRIs uttalelse understreker det faktum at forsøket på å utlevere Assange til USA er mer beslektet med en utenomrettslig overføringsoperasjon [‘extraordinary rendition’] enn en juridisk prosess som følger folkerettens normer.

Forfølgelsen av Assange har blitt fordømt av hundrevis av advokater over hele verden. Hans behandling i maksimalsikkerhetanstalten Belmarsh Prison har blitt fordømt av mer enn 180 eminente fagmedisinere organiserte i gruppa Doctors4Assange. Et åpent brev som krever Assanges frihet og hyller hans modige publisering har blitt signert av mer enn 1 400 journalister fra 99 land.

Uttalelsen fra IBAHRI er ikke bare en tiltale av den britiske regjeringen og det britiske rettsvesen, men også av alle de politiske kreftene som har insistert på at Assange vil få en rettferdig høring og at domstolens beslutning må respekteres.

Dette inkluderer den britiske Labour-lederen Jeremy Corbyn og hans skyggefinansminister John McDonnell. Etter å ha opprettholdt en kriminell taushet om Assanges situasjon i 10 måneder, medregnet under det britiske generalvalget, meldte de i begynnelsen av februar uttalelser som advarte mot hans utlevering til USA.

Samtidig understreket imidlertid Corbyn og McDonnell at Assanges skjebne var i en domstols hender. Deres promotering av rettsforhandlinger som utgjør en lovløs skueprosess viser at deres bekjente bekymring for Assanges situasjon er et bedrageri som tar sikte på å få avledet et tiltakende raseri inn bak nettopp de institusjonene som er spydspissen for hans forfølgelse.

I Australia har den føderale Koalisjonsregjeringen og Labor-opposisjonen forsøkt å berettige deres avslag på et forsvar for Assange som en forfulgt australsk statsborger og journalist, ved å forkynne deres tillit til en britisk behøring rettsprosess, og til det britiske rettsstatsprinsippet.

Under senatshøringer i forrige uke hevdet den australske utenriksministeren Marise Payne og ledende embetsrepresentanter fra departementet for utenriksaffærer og handel (DFAT) falskt at de var maktesløse for å kunne gripe inn i Assanges sak. De erklærte at de hadde blitt fortalt av sine britiske kolleger at Assanges uhyrlige behandling, inkludert at han gjentatte ganger ble strippet naken og pålagt håndjern den første dagen av høringen, var «standard». De forsvarte også isoleringen av Assange bakerst i rettssalen i en skuddsikker glasskasse.

James Larsson, det australske utenriksdepartementets (DFAT) sjefjurist [‘chief legal officer’] uttalte at den australske regjeringens «lengestående posisjon» var at den bare kunne gripe inn i utenlandske juridiske prosesser som involverer en australsk statsborger dersom det forelå en «grov krenkelse av rettigheter». Han erklærte intetsigende at det ikke var holdepunkter for at dette var tilfelle i Assanges utleveringshøring.

IBAHRI-uttalelsen avslører disse påstandene som en politisk motivert løgn. De demonstrerer videre at avslag fra påfølgende australske regjeringer for å opprettholde deres forpliktelser overfor Assange er en politisk beslutning, som stammer fra deres støtte til alliansen mellom USA og Australia, og for Washingtons kampanje for å få brakt til taushet de som eksponerer deres illegale kriger og globale diplomatiske intriger.

Den lovløse karakteren av saksprosessen mot Assange understreker nytteløsheten av ethvert perspektiv basert på appeller til domstolene og det politiske etablissementet. Den understreker det faktum at kampen for hans frihet må være basert på en politisk massebevegelse av arbeiderklassen i Storbritannia, USA, Australia og internasjonalt, til forsvar for demokratiske rettigheter.