Verdens helseorganisasjon trygler om $ 675 millioner for å bekjempe koronaviruset

Av Bryan Dyne
16 March 2020

Verdens helseorganisasjon (WHO) meldte på fredag sin bønnfalling om $ 675 millioner i måneden for å bekjempe den globale koronaviruspandemien. Meldingen kom da bekreftede tilfeller av COVID-19 passerte 145 000, inkludert over 7 700 nye tilfeller bare i Italia, Iran, Spania, Tyskland og Frankrike. Minst 93 land rapporterte om minst ett nytt tilfelle, og da var minst 442 dødsfall rapportert i løpet av det siste døgnet, som hevet dødstallene til over 5 400.

WHOs generaldirektør dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus uttalte: «Vi er ved et kritisk punkt i den globale responsen på COVID-19, vi trenger at alle blir involverte i denne enorme innsatsen for å bevare verdens trygghet.» Han refererte til den enorme spredningen av koronaviruset og bemerket videre: «Flere tilfeller rapporteres nå hver dag enn det som ble rapportert fra Kina på høyden av deres epidemi.»

Mens dr. Tedros berømmet responsen fra Sør-Korea, Singapore og Japan for deres «aggressive testing og kontaktsporing», som hittil har holdt dødeligheten i disse landene relativt lav, advarte han mot enhver selvtilfredshet. «Ethvert land som ser til erfaringene fra andre land med store epidemier og tror ‘det vil ikke skje oss’, de begår en fatal feil. Det kan skje alle land.»

Reisende iført beskyttende ansiktsmasker ankommer hovedbusstasjonen i Bogota, Colombia, 13. mars 2020 [Foto: AP Photo/Fernando Vergara]

Mens offisielle WHO-representanter ikke navnga noen spesielt skal ikke fantasien strekkes for å relatere denne siste kommentaren til det amerikanske politiske etablissementets respons på pandemien. I stedet for å besørge de nødvendige ressursene for å få bekjempet den største folkehelsekrisen USA har stått overfor på flere tiår kunngjorde [sentralbanken] US Federal Reserve på fredag i stedet at de ville besørge finansektoren $ 1,5 billioner [NOK 14 990 milliarder] i et forsøk på å få reversert kollapsen i aksjemarkedet som har vært sett de siste dagene.

Hadde denne typen penger blitt tilgjengeliggjort for verden for å få stanset koronaviruset da det først dukket opp, da hadde spredningen vært stoppet der og da. De som ble smittet kunne ha fått den beste behandlingen, som potensielt hadde reddet tusenvis av liv. Den økonomiske omkalfatringen av arbeideres liv forårsaket av nødvendige karantener kunne vært motvirket. COVID-19 ville ha forblitt et livsfarlig, men i siste instans begrenset utbrudd.

I stedet var ikke bekymringen for livene som gikk tapt, og som vil gå tapt i ukene som kommer, men hvorvidt Wall Street trengte redning eller ei. Det var først da børsindeksen Dow Jones tapte mer enn $ 2 billioner av sin markedsverdi at den amerikanske regjeringen grep inn.

Under sin pressekonferanse på lørdag kunngjorde USAs president Donald Trump en «nasjonal nødssituasjon» som resultat av pandemien, samtidig som han opprettholdt løgnen om at «risikoen for den gjennomsnittlige amerikaner fremdeles er veldig lav». Faktisk var det per lørdag 2 269 bekreftede koronavirustilfeller i USA, og antallet er satt til å øke med en faktor av 10 hver syvende dag. Med den nåværende spredningstakten vil antallet COVID-19 tilfeller i USA overgå tilfellene i Kina i løpet av to uker.

WHO-representanter gjorde også et poeng av at reiseforbud, som det Trump påla sist onsdag mot Europa, generelt sett er ineffektive. I en uttalelse fra den 29. februar, før Trumps forbud var på plass, uttalte de: «WHO fortsetter å fraråde anvendelsen av reise- eller handelsbegrensninger mot land som opplever COVID-19-utbrudd.»

Uttalelsen fortsatte: «Generelt sett er det belegg for at å begrense forflytningen av mennesker og varer under folkehelsekriser i de fleste situasjoner er ineffektive tiltak, og kan avlede ressurser fra andre inngrep. Videre kan restriksjoner forstyrre nødvendig bistand og teknisk støtte, vil kunne forpurre virksomheter, og kan ha negative sosiale og økonomiske effekter for de berørte landene.»

Dette gjelder igjen skarpest for den amerikanske regjeringen, som har avvist koronavirus-testsett fra WHO og Kina, som har vist seg å fungere, og i stedet har insistert på å anvende egenutviklede testsett fra den amerikanske folkehelseetaten CDC [Centers for Disease Control and Prevention]. I alle henseender har distribusjonen og anvendelsen av disse testsettene vært forkvaklet og feilbehandlet. De var ikke tilgjengelige før i midten av februar og ble ikke distribuerte til hver stat før i mars. Pasienter som foreviset noen men ikke alle symptomene har vært avviste av leger, klinikker og sykehus, til tross for at viruset er kjent for å spre seg selv om dets ofre ikke har noen åpenbare symptomer.

USAs fallerte testing ble åpent innrømmet under en høring for Representantenes hus på onsdag. Doktor Anthony Fauci, direktør for Det nasjonale instituttet for allergi og infeksjonssykdommer, og et av medlemmene av spesialgruppa [‘task force’] angivelig nedsatt for å bekjempe koronaviruset i USA, ble tvunget til å erklære: «Systemet er egentlig ikke innrettet mot det vi har behov for akkurat nå.»

Fauci forsøkte å gå tilbake på denne uttalelsen under Trumps pressekonferanse, der han sa seg enig med presidentens påstand om at CDC ville være i stand til å gjennomføre fem millioner tester innen utgangen av måneden. Så godt som enhver beretning fra de som prøver å få en test, av det som er å finne på sosialmedier eller som kommer i hovedstrømsnyhetene, sier det motsatte: det å bli testet er fremdeles i all vesentlig grad umulig i USA.

Forøvrig, mens tester utført av CDC selv er gratis, har mye av testingen blitt outsourcet til privatsektoren, deriblant selskaper som DiaSorin Molecular og Qiagen. Bare det å bli testet for koronavirusinfeksjon kan det koste opp til $ 500 for de som har forsikringsdekning. For de 27 millioner amerikanere uten helseforsikring er kostnadene ofte det tredoble – en pris som flertallet av beolkningen rett-og-slett ikke har råd til. Arbeidere blir tvunget til å velge mellom å gå konkurs eller risikere livene til venner, kolleger, naboer og familie.

Situasjonen vil bare bli mer akutt etter hvert som pandemien brer seg ubehindret. Det amerikanske helsevesenet, som motstykkene i Europa, utfordres forbi deres bæregrenser, og antallet tilfeller vil bare øke. Trumps og hans med-oligarkers forsømmelser og kriminellitet rettet mot arbeiderklassen betyr at dødsofrene i landet kan komme til å måtte telles i millioner.

Forfatteren anbefaler også:

Koronaviruspandemien og kapitalismens fallitt

[11. mars 2020]

The response of the working class to the coronavirus pandemic

[11. mars 2020]

Kapitalismen er i krig med samfunnet

[14. mars 2020]