Voksende raseri der arbeidere forlanger beskyttelse mot utrygge betingelser

19 March 2020

Det er tiltakende raseri blant arbeidere i USA og internasjonalt over det faktum at det forlanges at de opprettholder arbeidet konfrontert med den utbredende koronaviruspandemien, og at det ikke treffes tiltak for å sikre deres liv og helse, og deres levebrød.

Ved et Fiat Chrysler-anlegg i Tipton, Indiana samlet produksjonsarbeidere seg utenfor fabrikken tirsdag ettermiddag før deres skift skulle begynne, for å protestere mot at de blir tvunget til å jobbe, selv om det i hele staten er nedlagt forbud mot store ansamlinger utenfor arbeidstid. Fabrikkledelsen fortalte dem at ville de få sparken dersom de ikke jobbet, en trussel som ble støttet av fagforeningen United Auto Workers (UAW) under et allmannamøte for hele anlegget avholdt for å mobbe arbeiderne tilbake til produksjonslinja.

Samme dag nektet titalls arbeidere ved bildelprdusenten Lear Seating i Hammond, Indiana å jobbe, der de tvang frem nedstengning av fabrikkanlegget og den nærliggende monteringsfabrikken Chicago Assembly. Bussjåfører i Detroit har også nektet å jobbe under utrygge forhold.

Arbeidere sammenstiller Ford-lastebiler på fabrikken Ford Kentucky Truck Plant i Louisville, KY [Foto: AP Photo/Timothy D. Easley]

Dette etterfølger en jobbaksjon fra lakkeringsarbeidere ved Fiat Chryslers monteringsanlegg Warren Truck Assembly Plant i en forstad til Detroit på mandag, og en tilsvarende arbeidsstans fremtvunget av kanadiske Fiat Chrysler-arbeidere sist torsdag i Windsor, Ontario. Arbeidere i bilindustrien og andre næringer har engasjert seg i omfattende streiker i Italia og Spania, fordi de blir tvunget til å opprettholde arbeidet midt under landsdekkende nedstengninger.

Flere bilproduksjonsarbeidere har allerede testet positivt, blant annet ved fabrikken Sterling Heights Assembly Plant utenfor Detroit. Det kan ikke være noen tvil om at et langt større antall arbeidere allerede er smittet, som følge av den kriminelle beslutningen om å holde produksjonen i gang.

Produksjonsanlegg over hele USA blir holdt gående. Flyprodusenten Boeing, som etterspør mange titalls milliarder dollar som offentlig utkausjonering, tvinger arbeidere til å opprettholde driften, selv etter at toppledelsen har fått beskjed om å jobbe hjemmefra. Flere Boeing-arbeidere har allerede pådratt seg koronavirus, og det har åpenbart spredt seg mye lenger.

Arbeidere i service- og betjeningsbransjen, som kommer i kontakt med hundrevis av mennesker daglig, fortsetter å jobbe.

Amazon ansetter hundretusener av arbeidere for å møte den økende etterspørselen etter online-shopping. Mens ledelsen jobber hjemmefra, blir de samme forferdelige forholdene i Amazon-lagerene opprettholdt. En arbeider som uttalte seg til Buzzfeed News, sa: «De tilbyr ingen forebyggende løsninger, bare betaling for arbeidere etter at vi har blitt infisert, som selvfølgelig ikke bidrar til å bremse spredningen av pandemien, eller til å lindre smerter og faren for død fra å pådra seg det.»

Med andre ord anser Amazon sine arbeidere til å være til forbruk, og enhver betalt permisjon som tilbys de som får viruset, anses som del av driftskostnadene, som blir mer enn kompensert av oppsvinget av profitter.

Det er ingen grunn til at arbeidere i bransjer som ikke er avgjørende for at samfunnet skal fungere, skal fortsette å jobbe. Arbeidere i viktige bransjer, eksempelvis helsetjenester, må ha trygge arbeidsbetingelser. Medisinske arbeidere på tvers av hele landet er rasende over at de blir tvunget til å utføre sine kritiske jobber under svært farlige betingelser, uten det mest grunnleggende verneutstyr.

Andre arbeidere har blitt permitterte eller de har sett kraftige nedskjæringer i antallet arbeidstimer og deres inntekter. Arbeidsledigheten begynner allerede å tilta og estimatene sier at den kan stige til hele 20 prosent. Uber, Lyft og andre arbeidere i «gig-økonomien» fortsetter å være utsatt for farlige betingelser, såfremt de får oppdrag.

Arbeideres bestrebelser for å iverksette kollektive tiltak for å beskytte deres egen helse og sikkerhet, og tilsvarende for deres lokalsamfunn, har blitt blokkert på hvert et trinn av fagforeningene. For disse foretakslakeiene har selskapenes profittinteresser presedens over livene til arbeiderne de hevder å representere.

United Auto Workers (UAW), det kriminelle syndikatet der hele toppledelsen er truet av kriminaltiltale på anklager om føderal korrupsjon, kunngjorde sent tirsdag at de ikke vil treffe noen tiltak, og bare ville samarbeide med selskapene som iverksetter «nye tiltak som vil øke etterlevelsen av CDC-anbefalinger om å opprettholde sosial distanse på arbeidsplassen».

UAW har løftet frem denne avtalen som en «delvis nedstengning». Faktisk skal produksjonen opprettholdes, i beste fall med en reduksjon i skiftplanene. Målet er å få holdt produksjonslinjene gående for å få hentet ut den siste centen av profitt fra arbeidere som får sine liv satt i fare.

På tirsdag kveld responderte arbeidere med deres klare forargelse på sosialmedier. Kommentarer til UAWs Facebook-postering, der avtalen ble kunngjordt, var blant andre: «Så igjen, ingenting vil bli gjort, og arbeiderne er ikke beskyttet»; «Hva med en massiv arbeidsnedleggelse?»; «Steng ned fabrikkene allerede»; «Dere [UAW] tilbrakte timer med prat, og konkluderte med å ville gjøre akkurat det vi allerede foretok oss ... høres ut som kontraktsforhandlingene!»

For å forhindre den videre spredningen av viruset, og for å redde millioner av liv, må alle ikke-essensielle arbeidsplasser stenges ned øyeblikkelig! Det skal ikke forventes at noen arbeider skal sette sitt liv i fare. All produksjon må omdirigeres til produksjonen av presserende nødvendigheter, som inkluderer helsevernutstyr. Arbeidere vil gladelig fortsette å jobbe når de vet at det de gjør vil redde liv, men dette arbeidet må utføres under trygge betingelser, overvåket av forskere og profesjonelt helsepersonell.

Alle permitterte arbeidere må få full lønnskompensasjon, finansiert av selskapene og statsressurser. Alle arbeidere må få tilgang til betalt sykefravær. Husleier, huslånbetalinger og utility-regninger [grunntjenester som vann, renovasjon og strøm] må utsettes under koronaviruskrisen for å sikre at enhver arbeider som ser en reduksjon i sin inntekt, har råd til de grunnleggende nødvendigheter.

Påstanden om at det «ikke er noen penger» for å oppfylle disse kravene, er den mest absurde påstand av alle. Alle disse selskapene har ansamlet milliarder i profitter gjennom utbyttingen av sine arbeidere. Billioner har blitt overført til Wall Street. Disse ressursene må i stedet rettes inn mot å imøtekomme presserende sosiale behov.

For å slåss for disse kravene må arbeidere etablere sine egen fabrikk- og arbeidsplasskomitéer, uavhengige av de korrupte fagforeningene, til forsvar for deres egen helse og sikkerhet.

Arbeidere må bruke alle midler til deres disposisjon, deriblant sosiale medier, for å organisere opposisjon, avholde møter og diskusjoner, og for å rekke ut til arbeidere i andre bransjer og koordinere med arbeidere internasjonalt. Arbeideres rettigheter kan ikke sikres gjennom individuell handling, men bare gjennom kollektiv kamp.

Dette må kombineres med et handlingsprogram for å forsvare hele arbeiderklassen, medregnet krav om å besørge full testing, gratis og like helsetjenester for alle, og en massiv reallokering av ressurser for å bekjempe det dødelige viruset. Billioner av dollar må tas ut av hendene på finansoligarkiet og stilles til rådighet for en globalt koordinert respons på pandemien.

Som nasjonalkomitéen for Socialist Equality Party (USA) erklærte i går: «Det essensielle prinsippet som må lede responsen på krisen er at arbeidende menneskers behov må få den absolutte og ubetingede prioritet over alle hensyn til foretaksprofitt og privatformuer. Det er ikke et spørsmål om hva styringsklassen hevder den har råd til, men hva massene av mennesker trenger.»

Nå er tiden for å organisere og slåss for dette programmet. Millioner av liv står på spill.

Tom Hall og Joseph Kishore