Amerikanske bilarbeidere tar saken over i egne hender

Bilfabrikker stenges på tvers av Nord-Amerika, som respons på bølge av spontanprotester grunnet koronaviruset

Av Tom Hall
20 March 2020

Fiat Chrysler ble tvunget til å stenge ned fabrikker og kansellere skift etter at tusenvis av arbeidere i Michigan og Ohio la ned sitt verktøy på onsdag i opposisjon mot beslutningen truffet av konsernet og fagforeningen United Auto Workers (UAW) om å opprettholde produksjonen under koronaviruspandemien. Alle de tre Detroit-baserte bilprodusentene [o. anm.: The Big Three; FCA, GM og Ford] kunngjorde senere planer om å stenge ned fabrikkanlegg over hele Nord-Amerika.

UAW har i flere uker forsøkt å få holdt arbeidere i fabrikkene, ved å melde fellesuttalelser med konserndirektører som falskt har hevdet at fabrikkanleggene var trygge, og ved å gå sammen med ledelsen i å true arbeidere med oppsigelser dersom de nektet å jobbe under utrygge betingelser. Konfrontert med UAWs kriminelle likegyldighet overfor deres egne liv tar bilarbeidere saken over i egne hender.

Arbeidsnedleggelsene i USA er de siste i ei verdensomspennende bølge av aksjoner og spontanstreiker, i en trossing av fagforeningene. Bilarbeidere i Italia, Spania og Canada gikk tidligere fra arbeidet i protest mot deres ledelsers beslutning om å opprettholde produksjonen under landsdekkende nedstengninger. Etter uker der kapitalistklassen i USA og Europa har ført en bevisst politikk av «ondartet forsømmelse» – som har kombinert pumpingen av billioner inn i aksjemarkedene med den totale passiviteten som truer livene til millioner av mennesker – har en kritisk del av den internasjonale arbeiderklassen begynt å bevege seg, og legger frem sin egen respons på pandemien.

Bilarbeidere som går ut, ved fabrikken FCA Dundee Engine Plant

Arbeidsnedleggelsene begynte på fabrikkanlegget Sterling Heights Assembly Plant i en forstad av Detroit tirsdag kveld, kort tid etter at den felles task force-gruppa av UAW og fabrikkledelsen kunngjorde at alle Detroit-bilprodusentenes fabrikker skulle fortsette å operere med litt modifiserte tidsplaner, til tross for at flere arbeidere hadde testet positivt, deriblant to på fabrikkanlegget Sterling Heights. Etter at de ikke klarte å tvinge arbeiderne til å gjenoppstarte produksjonslinja sendte ledelsen arbeiderne tidlig hjem, kl. 22:30.

Scenen utspilte seg igjen onsdag morgen, da neste skift satte seg ned og nektet å ta opp arbeidet, og de lot uferdige kjøretøy passere ned produksjonslinja. «Det skulle aldri ha tatt så lang tid,» sa en ung arbeider ved anlegget til WSWS. «Det er mer enn 7 000 arbeidere her på vårt anlegg, som hele tiden samhandler med hverandre, som lener seg over og kryper inn i de samme lastebilene. Hvordan er det ment at vi skal holde oss adskilt fra hverandre der inne?»

«Dette er ikke vår skyld. Vi ønsker ikke å være bærere og spredere. Fagforeningen sier at vi kan melde oss ledige og søke om arbeidsledighetstrygd, men det ville ta to uker å få noe som helst. Vi må kompenseres nå. Vi har tjent milliarder for disse konsernene, og de opptrer som om vi bare er deres forbaskede sjakkbønder.»

Aksjonen spredte seg raskt til andre fabrikker. Ved anlegget Jefferson North Assembly gikk arbeidere inn på anlegget om morgenen og satte seg ned i flere timer uten å ta opp arbeidet, før ledelsen til slutt sendte dem hjem kl. 13:00. Ifølge arbeidere hastet UAW-funksjonærer til fra fagforeningskontorene for å true dem med oppsigelser, men til ingen nytte. «Forforeningen solgte oss ut,» sa en arbeider. «Vi trenger ikke roterende skift – vi må stenge ned fabrikkene. De bryr seg ikke engang om oss, eller om våre familier – det viste UAW i går kveld.»

En annen Jefferson-arbeider la til: «De mener arbeidere er mindre verdt enn bilene som blir produsert. Vi er forbruksgods, og når en av oss dør, da er det flere som venter for å erstatte oss, slik at selskapet kan fortsette å gjøre penger.»

Opphissede scener utspilte seg i Northwest-Ohio på fabrikkanlegget Toledo North Assembly, der dusinvis av arbeidere rasende konfronterte Brian Sims, visepresident for fagforeningsavdelingen Local 12, som ville holde dem i arbeid. Etter å ha løyet og hevdet at det ikke hadde funnet sted noen arbeidsnedleggelser ved andre fabrikker og han krevde at arbeiderne skulle «slappe av», stakk Sims brått av ut bakdøra i komitélokalet.

Bilarbeidere konfronterer Brian Sims, visepresident for UAW Local 12, på fabrikken Toledo North Assembly Plant

En arbeidsaksjon fant også sted på fabrikken Dundee Engine i Ann Arbor. Warren Truck-arbeidere, som hadde gjennomført en delvis arbeidsstans tidligere i uka, ble også sluppet ut tidlig.

Stilt overfor utsiktene til en landsdekkende, eller til-og-med kontinentdekkende arbeidsnedleggelse, kunngjorde Fiat Chrysler, Ford og General Motors senere på ettermiddagen at de ville stenge deres nordamerikanske fabrikkanlegg – inkludert de i Mexico og Canada – t.o.m. den 30. mars. Dette er imidlertid ytterligere en manøvre, designet for å kjøpe konsernene og fagforeningen tid til å få dempet ned opposisjonen og få gjenopprettet full produksjon.

General Motors’ administrerende direktør Mary Barra kunngjorde at konsernet ville iverksette en «systematisk, ordnet suspendering av arbeid». I virkeligheten betyr dette at konsernet vil forsøke å holde i det minste noen av arbeiderne på jobb i enda ei uke eller mer, og med det unngå så godt som noen driftsstans før anleggene gjenåpnes den 30. mars. Etter først å ha kunngjort at de ville opprettholde produksjonen ved GMs fabrikkanlegg Lansing Delta Township frem til den 27. mars, snudde ledelsen plutselig onsdag kveld, og sa at anlegget ville bli stengt ned førstkommende fredag, [i dag] den 20. mars.

Andre bilprodusenter opprettholder den nordamerikanske produksjonen, eller de stenger fabrikkene i enda kortere tidsperioder. Honda kunngjorde på onsdag at de ville stanse produksjonen i Nord-Amerika bare for seks dager. Volkswagen stanset deres fabrikk i Chattanooga, Tennessee for bare ett døgn på mandag, før de gjenopptok produksjonen igjen. Hundretusenvis av arbeidere hos delleverandører blir fortsatt tvunget til å arbeide, medregnet ved fabrikkanlegg der UAW er representert, under forhold som er enda verre enn i monteringsanleggene.

Tesla forsøkte å operere etter en normal tidsplan ved deres fabrikkanlegg i Fremont, California, til tross for en regjeringspålagt nedstengning, inntil den lokale sheriff-avdelingen intervenerte; og nå fortsetter de med «minimale grunnleggende operasjoner». Selskapet som produserer elektrodrevne kjøretøy hadde forsøkt å etikettere seg som et «essensielt foretak», under vilkårene fastlagt i Alameda County-beordringen, med den absurde, men urovekkende begrunnelsen at fabrikkanlegget er vurdert av departementet for hjemlandssikkerhet [Department of Homeland Security] som del av «Nasjonal kritisk infrastruktur».

Det er et element av desperasjon som ligger til grunn for bilkonsernenes bestrebelser for å holde produksjonen i gang så lenge som mulig. Etter å ha sett nedgang i profitter og salg allerede før pandemien er bilselskapene under et intenst press fra Wall Street, der aksjekursene over hele linja nå er i fritt fall, for å støtte opp under aksjeeierverdier ved videreført produksjon, selv som forbrukeretterspørselen stuper, ikke minst fordi titalls millioner nå holder seg innendørs.

I foretakspressen og fra det politiske etablissementet er skadekontroll nå på full gang. Medieoverskrifter som rapporterer om fabrikknedstengningene har systematisk utelatt enhver omtale av arbeidernes protestaksjoner, og i stedet antydet at konsernene og fagforeningene plutselig revurderte deres beslutning om å opprettholde produksjonen, av bekymring for arbeidernes ve og vel. Beroligende overskrifter den siste uka om at fabrikkanleggene var gjenstand for rutinemessig «dyprensing» har nå blitt avslørt som blanke løgner. I virkeligheten hadde så godt som ingenting vært gjort. Arbeiderne rapporterer at de ikke engang har tilgang til hansker, ansiktsmasker, håndrensing, eller engang til varmt vann for å få vasket hendene med.

Debbie Dingell, enke etter den avdøde «kongressmannen fra GM» John Dingell, postet en uttalelse onsdag ettermiddag som antydet at UAW førte an i kampen for å få stengt ned fabrikkene. «UAW-ledelsen var fokusert på å beskytte deres arbeideres helse og sikkerhet, som en førsteprioritet,» hevdet hun, og la til: «På veien videre fremover må fagforeningene og selskapene jobbe tett sammen for å beskytte arbeidere og stabiliteten i industrien» [utheving tillagt] – i klart språk, for å tvinge arbeidere tilbake til fabrikkene for å produsere mer profitt.

I virkeligheten var gårsdagens hendelser en milepæl i arbeideres dypt forankrede opprør mot pro-konsern fagforeningene. Ved å ta initiativet over i egne hender, og i opposisjon til UAW, var arbeidere bare i løpet av noen få timer i stand til å få stagget bilkonsernene og i det minste foranledige en midlertidig produksjonsstans. Bilarbeidere begynner å bekrefte, gjennom deres egen praksis, at de er langt mektigere uten UAW. «Dette var utrolig,» sa en av Sterling Heights-arbeiderne, der han refererte til arbeidernes kollektive styrke.

Bilarbeidere må nå bli spydspissen for en bredere bevegelse av hele arbeiderklassen. Det neste skrittet er å danne et nettverk av komitéer organisert på grunnplanet, på arbeidsplasser og i nabolag, med utgangspunkt fra bilproduksjonsanleggene, og som omfavner alle seksjoner av arbeiderne, og som knytter seg til arbeidere rundt om i verden.

Tomme korridorer ved Jefferson North Assembly Plant (JNAP) etter arbeidsnedleggelse

Disse komitéene kan påtvinge en nedstenging av all ikke-essensiell produksjon, med full lønnskompensasjon og uten tapte sykefraværsdager. Disse komitéene må kreve at regjeringer over hele verden allokerer billioner for å hanskes med pandemien. Formuen som er ansamlet av de rike og av storselskapene må rekvireres og stilles til samfunnets disposisjon, og industrier må omkonfigureres til å produsere medisinsk utstyr og essensielle nødvendigheter.

«Det som skulle til var at arbeiderne forente seg, gikk ut og stanset anleggene,» sa en Warren Truck-arbeider til World Socialist Web Site. «Vi gjør det vi må gjøre. Vi må beskytte helsa vår, våre barn og våre aldrende foreldre. Dette må være rettferdig over hele linja. Vi må behandles likt, for å være like.»

«Vi lager landet. Vi gjør alt. Vi må stå opp og ta tilbake det vi allerede har bygget. ‘De’ er kapitalistene. Og ‘de’ vil spiltte oss. Det handler ikke om svart eller hvit, homofil eller streit, det handler om kapitalister og fattige. Vi må få en slutt på denne rasistiske negativiteten som er designet for å holde folk adskilte, og fra hverandre.»

«Det er nok penger i verden. Det burde ikke være en eneste hjemløs person, ingen veteraner i gatene. De har satt inn milliarder i aksjemarkedet, men hva med oss? I Detroit burde de ta alle disse tomme skolebygningene og lage pop-up sykehus, i tillegg til at de kunne anvendes til å hjelpe hjemløse. De viser oss at de ikke bryr seg.»

«Dette handler ikke bare om viruset. Det er større enn viruset, det handler om rike og fattige over hele verden. De ville gjerne bli kvitt eldre mennesker, kanskje også noen få babyer, og få kontrollert befolkningen.»

«Arbeiderklassen har makten til å få endret dette. Det vi trenger er sterkt lederskap. Kapitalismen dreper alt, og jeg er lei av det.»

Steng ned all ikke-essensiell produksjon for å stanse spredningen av koronaviruset! Distribuér vår uttalelse «Hvordan bekjempe COVID-19-pandemien: Et handlingsprogram for arbeiderklassen» og bygg grunnplankomitéer på arbeidsplassen din. For å få bistand og for å formidle informasjon om aksjoner arbeidere gjør ved ditt fabrikkanlegg kontakt oss umiddelbart på autoworkers@wsws.org eller på Facebook.