Amerikanske tilfeller av Covid-19 overgår alle andre land

Trumps «Tilbake til arbeid»-demagogi bistår spredningen av pandemien

28 March 2020

Koronaviruspandemien fortsetter å spre seg over hele verden. Totalantallet dødsfall globalt er nå over 22 000. Torsdag så mer enn 6 000 nye tilfeller og 712 nye dødsfall rapportert i Italia; 6 600 nye tilfeller og 500 nye dødsfall i Spania; og 6 000 nye tilfeller og 56 dødsfall i Tyskland. Viruset begynner har nå begynt å spre seg i Indonesia, Brasil, India og andre land i Asia og Latin-Amerika.

Sentrum for den akselererende pandemien er nå USA som har gått forbi Italia og Kina, med det høyeste antallet bekreftede tilfeller, nå over 85 000. USA registrerte 17 000 nye tilfeller på torsdag, nesten tre ganger så mange som noe annet land. Antallet dødsfall har steget til nesten 1 300.

Midt under denne eskalerende krisen intensiverer Trump-administrasjonen sine bestrebelser for å promotere en rask gjenopptakelse av arbeidet.

«Vi må komme igang igjen med arbeidet,» erklærte Trump på torsdagens pressekonferanse. «Vårt folk ønsker å jobbe, de vil tilbake på jobb, de må tilbake… Dette er et land som ble bygget på å få ting gjort, og vårt folk vil tilbake i arbeid. Jeg hører det høyt og tydelig fra alle.»

I Trumps imaginære verden henviser «alle» først og fremst til ham selv; og deretter til ei rekke konserndirektører som vil se arbeidere tilbake i arbeid for å kværne ut profitt, uansett konsekvensen for folkets helse.

Trump fortsatte, som om han var tapt i en slags merkelig dagdrøm: «De må tilbake på jobb. Landet vårt må tilbake. Landet vårt er basert på det. Og jeg tror det kommer til å skje, ganske raskt…»

Tidligere på dagen sendte administrasjonen et brev til statenes guvernører der den kunngjorde at den tidlig neste uke vil oppdatere retningslinjene for «sosial distansering», for å presse på for en lempelse av tiltakene som har stengt ned ikke-essensiell produksjon i mange stater over hele landet.

Trump-administrasjonens forlangender motsier anbefalinger fra alle epidemiologer og alt profesjonelt helsepersonell. Yonatan Grad, en assistentprofessor i immunologi og smittsomme sykdomer ved Harvard University, sa denne uka til Medscape: «Sosial distansering er egentlig det viktigste vi kan gjøre akkurat nå. En for rask retrett fra sosial distansering risikerer en fare for vår helseinfrastruktur, som i seg selv har massive økonomiske konsekvenser.»

Larry Gostin, en professor i global helserett ved Georgetown University, bemerket at det «ville være helt uansvarlig å oppfordre folk om å gå tilbake til arbeid og et normalt sosialt liv. Alt av bevismateriale tyder på at dersom regjeringer hever påbudet om fysisk distansering for tidlig, da vil det føre til en vesentlig gjenoppblomstring av tilfeller og dødsfall.»

For å berettige en tilbake-til-arbeid ordre stablet Trump den ene løgnen på den andre. Han hevdet at «testing går veldig bra», og erklærte at USA har testet langt flere mennesker enn Sør-Korea, som administrasjonen tidligere har kritisert for å ha testet for mye. Det har faktisk bare vært gjenomført 500 000 tester i USA, mindre enn én av 650 personer, et forholdstall langt under det tilsvarende for Sør-Korea. I California, ett av sentrene for utbruddet, er bare én av hver 2 000 personer testet.

Deborah Birx, sjef for Det hvite hus’ spesialistgruppe for virusbekjempelsen [Coronavirus Task Force], vedgikk på pressekonferansen at USA fremdeles ikke tester personer som ikke har alvorlige symptomer, hvilket betyr at det store flertallet av virusbærerne ikke blir testet. Leger rapporterer dessuten fremdeles om mangel på tester over hele landet.

Forøvrig var det ved aggressiv testing at Sør-Korea var i stand til å få kontrollert spredningen av viruset på et relativt tidlig stadium. I USA var det praktisk talt ingen testing på flere måneder, som tillot viruset å spre seg på tvers av hele landet.

I et forsøk på å minimere pandemiens alvor erklærte Trump at «dødelighetsraten er, etter min mening, langt, langt ned.» Dette under forhold der New York City, som står for 30 prosent av alle tilfeller i USA, konstruerer provisoriske likhus for å hanskes med oppsvinget av dødsfall. I New Orleans, som nå opplever den raskeste veksten av nye tilfeller i verden, går sykehusene tomme for forsyninger og plass. Under en landsdekkende manko på grunnleggende utstyr diskuterer sykehus allerede retningslinjer for å bestemme hvem som skal leve og hvem som skal dø.

Så er det løgnen om at arbeidere «vil tilbake til arbeidet». Faktisk har produksjonen blitt stengt ned i noen bransjer på grunn av spontanstreiker og sykefravær gjennomført av bilarbeidere, renovasjonsarbeidere, skipsverftsarbeidere, transittarbeidere, fjærkrearbeidere og Amazon-arbeidere.

De siste dagene har Wall Street-toppdirektører, sammen med New York Times’ redaksjonelle side, som er tilknyttet Det demokratiske partiet, insistert på at en rask retur til arbeid er nødvendig under parolen: «Kuren må ikke bli verre enn sykdommen.»

Det ligger en bestemt klasselogikk til grunn for disse kravene. På torsdag, samme dag som en rapport viste at nyinnmeldte fordringer om arbeidsledighetsstøtte steg til 3,3 millioner, nesten fem ganger flere enn de foregående toppene i 1982 og 2009, steg børsindeksen Dow Jones Industrial Average med mer enn 6 prosent. De amerikanske finansmarkedene er opp med nesten 23 prosent fra deres lavnivåer i begynnelsen av uka.

Som respons på et spørsmål som bemerket rekordveksten i markedet, sa Trump på torsdag: «De mener at vi gjør en virkelig god jobb med å forvalte hele denne situasjonen som har med viruset å gjøre. Jeg tror de føler at administrasjonen, meg selv og administrasjonen, gjør en veldig bra jobb.»

Denne «gode jobben» som Wall Street feirer er det forestående vedtaket, på et overveldende tverrparti-grunnlag, av den grovt feilbenvnte loven «CARES (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security) Act». Trump takket Demokratene og Republikanerne i Senatet «for enstemmig å ha vedtatt det største finansielle bistandsvedtaket i amerikansk historie». Blant de som deltok i dette enstemmige vedtaket var Vermont-senatoren Bernie Sanders.

Nancy Pelosi, Demokratenes House Speaker i Representantenes hus, sa på torsdag at hun forventer en «sterk tverrparti-støttet avstemming» for lovfremlegget en gang i løpet av fredagen, hvoretter det går til Det hvite hus for å bli signert til lov.

Den viktigste delen av $ 2 billioner-loven er $ 425 milliarder [NOK 4,78 billioner; dvs. 4 778 280 millioner] fra finansdepartementet [US Treasury] for å understøtte de $ 4 billioner [NOK 42,47 billioner; dvs. 42 470 milliarder] eller mer for Federal Reserves verdipairoppkjøp, som forventes å mer enn doble sentralbankens nåværende balanseregnskap opp til $ 10 billioner [NOK 106,18 billioner; 106 180 milliarder]. Disse programmene, kunngjort i løpet av de siste to ukene, inkluderer oppkjøp av bank-assets [verdipapirer; eiendeler] såvel som, for første gang noen sinne, direkte oppkjøp av selskapsgjeld. Programmene skal overvåkes av BlackRock, den største kapitalforvalter i verden.

I all hovedsak overleverer Kongressen myndighet til Federal Reserve til å besørge ubegrensede summer cash direkte til bankene og gigantforetakene. I siste instans må disse utleggene dekkes gjennom utbyttingen av arbeidskraft og utvinningen av profitt. Styringsklassen har til hensikt å tvinge arbeidere tilbake til arbeid under utrygge betingelser gjennom økonomisk utpressing, og om nødvendig med regelrett makt. Politiet og militæret står klare til å håndheve arbeidsdisiplin.

Covid-19 pandemien har brakt de dype klasseskillene i USA opp i dagen. For Trump-administrasjonen og styringsklassen betyr «å vinne krigen» mot pandemien fremfor alt å gjenopprette de beste forutsetningene for en intensivert utbytting av arbeiderklassen. Men for arbeiderklassen måles suksess i kampem for å få begrenset og kontrollert spredningen av koronaviruset i reddede liv, ikke profitter besørget.

Dette er en uforsonlig konflikt. Styringselitens besluttsomhet for å få taklet pandemien uten å undergrave det kapitalistiske profittsystemet fører til autoritært styre og krig. Arbeiderklassens bestrebelser for å bekjempe pandemien fører til sosialisme.

Joseph Kishore, nasjonalsekretær og presidentkandidat for SEP (USA) og denne artikkelens forfatter, er en av talerne på nettforumet om Covid-19 pandemien, «The Covid-19 pandemic: Capitalism and the making of a social and economic catastrophe» som live-streames søndag 29. mars fra kl. 19:00 til 21:00 (norsk tid).

Registrer her for deltakelse og for oppdatert informasjon. Del begivenheten vidt og bredt med venner og famile, og med arbeidskolleger.

De andre talerne:

David North, styreleder for det internasjonale redaksjonsrådet for World Socialist Web Site og nasjonal styreleder for Socialist Equality Party (USA)

Johannes Stern, ledende medlem av Sozialistische Gleichheitspartei (SGP)

Benjamin Mateus, profesjonell helsearbeider og skribent for World Socialist Web Site om koronaviruspandemien.

Joseph Kishore