Britiske NHS-arbeidere uttaler seg til WSWS: «Hva er det verdt å klappe for NHS, når det ikke sørges for frontlinjearbeidernes sikkerhet?»

Av våre reportere
15 April 2020

En hematologilege fra et sykehus i Wales fortalte WSWS: «Det er den totale uaktsomhet og ansvarsfraskrivelse ikke å besørge PPE [Personal Protective Equipment; personlig verneutstyr], i det minste til NHS-ansatte på frontlinja, og å kaste bort nesten tre måneder siden utbruddet av Covid-19.»

«Ingen sløser med PPE på sykehusene, så [helseminister Matt] Hancocks beskyldninger mot NHS-arbeidere er virkelig ondsinnet. Han prøver å skjule sin manglende evne til å besørge tilstrekkelig med PPE, ved å skyve ansvaret over på uskyldige NHS-arbeidere.»

En annen lege fra Wales, som jobber som patolog, reagerte rasende på innenriksminister Priti Patels nekting av å unnskylde for den overveldende mangelen på PPE-utstyr: «Hun begrenset det ned til en ‘uforlignelig begivenhet av Covid’, selv om pandemien ble forutsagt for måneder siden av Verdens helseorganisasjon (WHO). Denne typen pandemi ble forutsagt av Exercise Cygnus i 2016 [og som rapportert av WSWS i den ikke oversatte teksten to-dager-tidligere].

«Hva er det verdt å klappe for NHS når det ikke sørges for frontlinjearbeidernes sikkerhet? Er det ikke kriminelt å befale NHS-arbeidere å gå til frontlinja uten skikkelig beskyttelsesrustning? Dette er spørsmålene som reises av NHS-ansatte på mitt sykehus.»

En senior helsepleieassisten fortalte WSWS at hans avdeling hadde blitt konvertert til «Rød Avdeling», kun for Covid-19-pasienter.

«Jeg tror Hancock beskylder helsearbeidere for misbruk av PPE for å dekke over for de begrensede PPE-forsyningene. Han sier at det er nok PPE til å gå rundt. Det er ikke fordi vi har måttet nedskalere på grunn av en nasjonal mangel. Dersom det var tilstrekkelige forsyninger, da hadde han ikke trengt å snakke om misbruk av det, som er en løgn, vi misbruker det ikke!»

«Vi må nedskalere vår PPE. De blå beskyttelseskjortlene skal erstattes av de grunnleggende hvite forklærne. Vi ble fortalt at de blå var unødvendige, og ble samtidig fortalt at det var en nasjonal mangel. Jeg spurte hva som drev retningslinja, at det ikke lenger var nødvendig – var det kostnadene? Vi har en forskyning av blå kjortler, smuglet til oss av en vennligsinnet forvalter, men rengjøringspersonalet nekter å gå inn på avdelingen uten blå klortler. Det skaper en atmosfære – noen av oss sier ‘vi besørger personlig pleie og er i nærheten av pasienter, det er ikke dere rengjørere’. Dersom vi alle hadde en tilstrekkelig forsyning, da hadde ikke dette skjedd.»

«Det pågår allerede krangler mellom helsearbeidere og renholdere osv. over det – en kamp om begrensede kjortler hovedsakelig. Det burde være nok kjortler til alle.»

«Min høflige respons er at Hancock er en kriminell – det samme er [statsminister Boris] Johnson og hans regjering. Hva angår [innenriksminister] Priti Patel, så fremmer hun pandemiens enestående karakter som en unnskyldning for trykket på NHS hva angår PPE, men de visste på forhånd om en mulig pandemi, og de gjennomførte denne Cygnus-øvelsen, som viste massive svikt og NHS’ manglende evne til å stå seg godt i denne situasjonen, men de gjorde ingenting.»

«Jeg er enig med det lederen for RCN [utdanningsinstitusjonen for sykepleiere; Royal College of Nursing] sa da Hancock snakket om ‘dyrebare ressurser’, som betyr PPE, og hun fremmet poenget at de vesentlig dyrebare ressursene er personalet, menneskeliv. Jeg vet at hun sa det av sine egne politiske årsaker, men det var helt korrekt.»

«Jeg motsetter meg fullstendig denne regjeringens respons. Flokkimmunitet var eugenetikk-tilnærmingen og den er kriminell. Jeg tror ikke på ett ord av hva noen av dem sier. Denne pandemien kan ikke bekjempes, enn si bli overvunnet, under kapitalismen. Det er bare ‘den nye normalen.’»

En mikrobiolog fra et sykehus i London uttalte til WSWS at «liberale mengder PPE burde besørges personalet, slik at de føler seg trygge og er entusiastiske for å gå på jobb. Videre vil deres mentalitet forbedres. Ellers vil de bli motløse, og være redde for å gå til arbeidet.»

«Matt Hancocks og Priti Patels kommentarer vil definitivt demoralisere NHS-arbeidere og gjøre dem ytterligere nedstemte.»

Han fortsatte: «Jeg lurer på hvorfor regjeringen er så konservativ når det gjelder anvendelsen av PPE? De tre siste månedene kunne de ha besørget enorme mengder PPE dersom de virkelig ville. Regjeringsfunksjonærene ber alltid folk om å beskytte NHS, men det er dem selv som ødelegger institusjonen, både nå og historisk sett.»

«Ideelt sett hadde ingen NHS-arbeider blitt drept, dersom de fikk riktig beskyttende PPE.»

En lege fra Birmingham fortalte WSWS om sine opplevelser på Dudley Hospital, beliggende mellom Birmingham og Wolverhampton. Utenfor London er Birmingham midtpunkt for Storbritannias utbrudd i regionen Midlands.

«Sykehuset retningslinje gikk fra ‘nei’ til ‘ja’ [en 180 gradersdreining] fra den 3. april, hva angår bruken av PPE, etter to sykepleieres død i Storbritannia,» forklarte han.

«Vi har fått ordentlige sett, inkludert N95 (FFP-3) ansiktsmasker og etter-pasning-tester. På nåværende tidspunkt ville mange HCW-er [Healt Care Workers; vernepleiere] ha pådratt seg sykdommen på sykehuset. Men det besørges fremdeles ikke separate PPE-sett for å se til forskjellige pasienter.»

«Jeg beklager de konservative retningslinjene angående PPE. Før [den nåværende] tilførselen av PPE, gikk noen leger ikke i nærheten av pasienter for å ta blodrøver, av frykt for å pådra seg Covid, selv med kirurgimasker.»

«Det er ikke noe akseptert program for å beskytte NHS-arbeidere mot Covid, selv om BBC hver halvtime sier ‘Beskytt NHS’. Staben og deres familiemedlemmer blir nå testet for viruset dersom de har hatt feber, siden det er personellmangel. Bare for 10 dager siden var politikken helt imot å teste ansatte.»

Legen forklarte hvordan pasientenes muligheter for bedring blir satt i fare på grunn av forsinkelser i behandlingen. «De fleste pasienter blir innlagt i siste øyeblikk, på grunn av rådene gitt av 111 [NHS første-stopp-hjelplinje]. De råder en pasient til innleggelse (ring medisinsk nødnummer 113) dersom han/hun ikke kan fullføre en hel setning på grunn av luftveisplager, som er et veldig grovt tegn hva angår respirasjonssvikt. Tidligere innleggelser ville gjøre det mulig for leger å kunne redde dem.»

«Dersom statsministeren hadde ble sykehusinnlagt på grunnlag av dette kriteriet, da ville utfallet ha vært katastrofalt. Jeg tror at anvisningen med dette grove tegnet kan være årsaken til den høyere dødsraten for ITU-pasienter (intensivavdeling; Intensive Care Unit), som er på anslagsvis 50 prosent.»

«Noen pasienter i avdelingene, som in situ [‘på stedet’] har en DNACPR [dokumentert aksept for ingen gjenoppliving], kan enkelt fullføre en setning selv om oksygenmetningen er betydelig lav.»

«De ovennevnte umenneskelige retningslinjene, og de politiske retningslinjene, er produkt av sykehus som blir overveldet, på grunn av regjeringens politikk for flokkimmunitet, som forårsaker store forsinkelser i gjennomføringen av [generelle] nedstenginger og stengingen av skoler.»

En sykepleier, på staben ved Royal Bournemouth and Christchurch Hospital NHS Trust, sendte følgende kommentarer til WSWS: «I forbindelse med mitt arbeid blir jeg bedt om å ivareta mistenkte og bekreftede Covid-19-pasienter. Selv om jeg anser meg for å være sunn og frisk, er jeg likevel bekymret for muligheten for å bli syk, og til-og-med miste livet, som resultat av å pådra meg viruset på jobb. Jeg er stolt av å være sykepleier og har ønske om å støtte mitt lokalsamfunn ved å tilby mine tjenester som en omsorgsfull profesjonell, i kampen mot denne pandemien. For å kunne gjøre dette bra, må jeg føle meg trygg for at jeg beskytter meg så godt jeg kan, mot å få viruset mens jeg jobber.»

«Jeg har blitt ‘tilpassingstestet’ for FFP-3-maska, som er den mest effektive maska for å unngå å bli smittet, siden den har et filter som beskytter deg fra å innhalere Covid-19 dråper i lufta, og er veldig tettsittende. Å ha ei FFP-3-maske, beskyttelsesbriller eller visir, full kirurgikjortel, hansker og hårnett er gullstandarden for verneutstyr når du skal pleie pasienter med Covid-19. Dessverre, i lys av en global mangel på PPE, har WHO og Public Health England satt et farlig skille mellom verneutstyr anbefalt for AGP-er (aerosolgenererende prosedyrer) og ikke-AGP-er, når mistenkte og bekreftede Covid-19-pasienter pleies.»

«AGP-er er prosedyrer som intubering, som er å besørge oksygenbehandling med høy flyt og utsuging av luftveiene. Selv om det utvilsomt er sant at det å gjennomføre AGP-er utgjør en større risiko for å bli smittet, bør dette ikke negere risikoen ved å gjennomføre ikke-AGP-er uten å ha tilstrekkelig verneutstyr.»

«For øyeblikket tilsier retningslinjene at sykepleiere og leger som pleier bekreftede og mistenkte Covid-19-pasienter bare skal anvende en spinkel, løst passende kirurgimaske, et grunnleggende plastforkle, hansker og øyebeskyttelse, med mindre de utfører en AGP. Dette er helt utilstrekkelig og en alt for stor risiko å skulle utsette helsepersonell for. Bare fordi du ikke utfører en AGP når du pleier en Covid-pasient, betyr ikke dét at det ikke er en mulighet for at de hoster eller nyser dråper i lufta mens du er i nærheten av dem.»

«Når du bruker en enkel kirurgimaske med glipper mellom maska og ansiktet, da er risikoen for innånding av dråper veldig reell. Skulle vi bli smittet, hvor mange kolleger og pasienter vil vi på vår side utsette for risiko, før vi viser symptomer?»

«Med stadige påminnelser, hver dag i nyhetene, om at helsepersonell dør som følge av koronavirus, er det ikke rimelig å kunne kreve tilgang til den sikreste PPE til enhver tid du pleier mistenkte og bekreftede Covid-19 pasienter?»

__________________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Arbeiderklassen, sosialisme og kampen mot pandemien

[2. april 2020]

Koronaviruspandemien og perspektivet for sosialisme

[31. mars 2020]

Hvordan bekjempe COVID-19 pandemien: Et handlingsprogram for arbeiderklassen

[18. mars 2020]