Japans helsesystem i kollaps, med stigende Covid-19-tilfeller

Av Ben McGrath
25 April 2020

Som resultat av regjeringens likegyldighet og passivitet har Japans akuttmedisinske system kollapset, samtidig som antallet Covid-19-tilfeller i landet fortsetter å stige.

Antallet bekreftede tilfeller er nå 12 368, med 321 dødsfall. Med utstrakt avvisning av testing av mistenkte pasienter, er det reelle antallet utvilsomt langt høyere.

Helsedepartementet har advart om at så mange som 400 000 mennesker kan dø dersom ikke forebyggende tiltak blir iverksatt. Japan mangler et tilstrekkelig antall senger ved intensiv enheter (ICU), med et gjennomsnitt på 5 per 100 000 innbyggere til sammenligning med 12 i Italia og 35 i USA. Dette er en klar advarsel om at dødsfallene kan skyte i været, som det ble opplevd i Italia.

Tokio-sykehuset Rosai [Foto: Wikimedia Hospital]

Dessuten er flertallet av det tiltakende antallet tilfeller av ukjent opprinnelse, som betyr at helsemyndighetene ikke klarer å spore smitteveiene. Dette indikerer en utbredt sirkulering av viruset i samfunnet.

Takeshi Shimazu, en lege ved Osaka Universitet, uttalte nylig at på grunn av Covid-19 «kan vi ikke lenger utføre normal akuttmedisin».

Det er ikke bare koronaviruspasienter som blir rammet. Sykehus nekter å behandle pasienter, deriblant de som lider av andre alvorlige plager, som hjerneslag og hjertesykdom. Kvinner sliter også med å finne steder å kunne føde. Sykehus som ikke er utstyrt for å håndtere viruset frykter at det vil bli overført nye pasienter, men at behandling nektes skyldes også mangelen på sykehussenger.

Raten på tilgjengelige sengeplasser på sykehusene i byer som Tokyo og Osaka, så vel som for seks andre prefekturer, var lavere enn 20 prosent per 17. april. Når man tar hensyn til de som er syke hjemme, som enda ikke har blitt innlagt, overgår antallet de tilgjengelige sengepostene. I prefekturene Saitama, Kochi og Kyoto var raten under 30 prosent.

Som i andre land mangler helsetjenestearbeidere personlig verneutstyr (PPE), inkludert kjortler, masker og ansiktsskjermer. Leger og sykepleiere blir tvunget til å bruke masker på nytt, eller lage improviserte kjortler av regnfrakker.

Eksponering for Covid-19 tvinger mange medisinske arbeidere til å gå i hjemmekarantene, og forverrer den allerede eksisterende personalmangelen. I tillegg, for å få endene til å møtes, kan helsetjenestearbeidere ha skift på to eller tre sykehus, som betyr at dersom de blir tvunget til å holde seg hjemme eller de bli syke, da har det en større innvirkning på hele helsevesenet. Noen arbeidere får beskjed om å si opp jobben ved andre sykehus.

At Shinzo Abe-regjeringen lente seg tilbake og i all hovedsak ikke gjorde noe i de to første månedene da pandemien raste i andre land, betyr at hans regjering er skyld i intet mindre enn sosialt drap. Testingen var sterkt begrenset, for å gi inntrykk av at antallet Covid-19-tilfeller i Japan var lavt, og at ytterligere livreddende tiltak ikke var nødvendige.

Den virkelige årsaken til dette er den samme som i andre land: Regjeringen nekter å bruke de nødvendige midlene for å hjelpe syke, og anser det som en uakseptabelt inngripen på storselskapenes bunnlinje.

Administrasjonen har tidligere målrettet helsetjenestene for pensjonister som for kostbare, der visestatsminister og finansminister Taro Aso i 2013 uttalte at de eldre trengte å «skynde seg og dø». Han kom med lignende bemerkninger i 2016: «Jeg så nylig en så gammel som 90 på fjernsynet, som sa hvordan vedkommende var bekymret for fremtiden. Jeg spurte meg selv: ‘Hvor mye lenger har du tenkt å fortsette å leve?’»

Regjeringens primære bekymring er innvirkningen på økonomien. Den er nå fokusert på å gi redningspakker til big business, der Det internasjonale pengefondet (IMF) forutser at økonomien vil trekke seg sammen med 5,2 prosent i år.

Per sist mandag hadde regjeringen godkjent stimulanspakker for til sammen JPY 117 billioner (yen) [NOK 11,56 billioner], der enkeltindivider hver bare mottar én skarve kontantutbetaling på 100 000 yen (NOK 9 880).

Selskaper som Toyama Chemical fra Fujifilm Holding Corporation er satt til å profittere, med JPY 13,9 milliarder (yen) [NOK 1,37 milliarder] som er øremerket for lageroppbygging av influensamedisinen Avigan, som selskapet produserer. Den testes for tiden som en mulig behandling for pasienter med Covid-19.

Dette er ressurser som kunne vært rettet inn mot livreddende tiltak i god tid før pandemien slo til. Helsemyndigheter over hele verden har i flere tiår advart om at en global pandemi vil ramme, men selv etter at de første tilfellene begynte å dukke opp i Kina, nektet Tokyo å etablere en nødvendig infrastruktur for testing og medisinsk behandling.

I mer enn to måneder begrenset myndighetene strengt hvem som fikk tilgang til en Covid-19-test. I mars gjennomførte Japan ca. 52 000 PCR-tester (ca. 16 prosent av Sør-Koreas antall). Lite har endret seg siden Abe erklærte en nasjonal krisesituasjon, som den 16. april ble utvidet til hele landet.

Grufulle historier om syke mennesker, mange med store pustebesvær, begynner å dukke opp. I mars var det 931 tilfeller der mer enn fem sykehus avviste ambulanser med pasienter, og tvang dem til å kjøre rundt og lete etter sykehus som ville ta dem inn. Ifølge Japan Times gjaldt dette 830 tilfeller i løpet av de første elleve dagene av april. I ett spesielt tilfelle ble en mann avvist av 80 sykehus i Tokyo.

Folk gir uttrykk for sin forargelse over denne situasjonen på Facebook og Twitter, og anvender emneknaggen # 検 査 難民 (kensa nanmin) eller «test-flyktning», for å beskrive opplevelsene. Én bruker, @monochromic, beskrev emneknaggen som «i utgangspunktet alle menneskene i Japan som sliter med å få den oppmerksomheten de trenger, for engang bare få en diagnose».

En bruker på Facebook med navnet Jordain beskrev en grufull opplevelse, som varte over seks dager, med forsøket på å få sin venninne, som hun var oversetter for, til et sykehus for en Covid-19-test, og relevant behandling.

Jordain skrev at da hun endelig etter fire dager klarte å sette opp for en test på en klinikk, fikk hun vite følgende: «Dette er et hemmelig sted. Det er et medisinsk anlegg som for øyeblikket er stengt, men som brukes som et teststed for korona i det skjulte. For å komme inn i bygningen, må hun gå over parkeringsplassen og komme inn gjennom personalinngangen.»

«Kvinnen på telefonen formante meg til å love ikke å fortelle NOEN andre enn min venninne navnet på stedet der hun skulle testes. For dersom folk visste at de testet der, da ville det ‘føre til et oppstyr.’»

«Jeg skulle virkelig ønske at jeg bare fant på den siste delen. Det er helt forferdelig hvor mye de gjør for å dekke over dette, og holde de offisielle tallene lave.»

_______________________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Pandemien, profitter og kapitalismens berettigelse for lidelse og død

[20. april 2020]

Wall Street mesker seg på død

[16. april 2020]

Trumps kampanje for gjenåpning av næringsvirksomhet setter livet på spill for hundretusener

[13. april 2020]