Statsminister Phillipe annonserer prematur oppheving av nedstenging i Frankrike

Av Alexandre Lantier og Anthony Torres
1 May 2020

Tirsdag ettermiddag presenterte statsminister Édouard Philippe i Nasjonalforsamlingen sitt prosjekt for å oppheve nedstengingen i Frankrike, i kjølvannet av forrige ukes kunngjøring fra Den europeiske union (EU) om den generelle politiske retningslinja for å avslutte koronavirus-nedstengingene. Hans plan foreslår å gjenåpne skolene den 11. mai, og en generell tilbakevending til normale operasjoner på arbeidsplasser som ikke er essensielle for å bekjempe sykdommen. Nasjonalforsamlingen stemte for planen med 368 mot 100, med 103 tilbakeholdte stemmer.

Den kunngjorte opphevelsen av nedstengingene i hele Europa er prematur, og spesielt i Frankrike hvor det vil få katastrofale konsekvenser. Kina hevet 8. april forordningen om at befolkningen i Wuhan hadde å holde seg hjemme, i byen som var det første episentret av Covid-19-viruset, to-og-en-halv måned etter starten for byens nedstenging – og først da det ikke ble registrert flere nye tilfeller der. Frankrike har ventet bare seks uker med å heve forordningen om å holde seg hjemme. På onsdag ble det registrert 23 785 nye tilfeller i Europa, derav 2 638 i Frankrike, og epidemien er overhode ikke under kontroll på kontinentet.

Gitt Covid-19s virulens advarer forskere om at opphevingen av strenge helsetiltak vil føre til et utbrudd av nye infeksjoner. Den tyske virologen Christian Drosten har gitt intervjuer til den britiske og belgiske pressen for å advare om faren for at en ny epidemi skal overvelde allerede overfylte sykehus. «Jeg beklager det som har skjedd de siste dagene. Vi er på nippen til å miste forspranget over sykdommen fullstendig,» sa Drosten, som beklaget det «politiske og økonomiske presset for å komme tilbake til normalt samfunnsliv».

Den franske statsministeren Édouard Philippe, andre fra venstre, presenterer sin exit-plan fra nedstengingen for Nasjonalforsamlingen i Paris, tirsdag 28. april 2020. [Foto: David Niviere, Pool via AP]

Drosten la til: «Jeg er redd for at reproduksjonsraten vil tilta igjen, og at vi får ei ny bølge å møte. ... Tankbiler fulle av desinfeksjonsmidler vil være i gatene, da dét vil være det eneste desperate tiltaket som vil kunne bekjempe viruset.»

Denne frykten blir bekreftet av analysen fra biostatistikeren Chloé Dimeglio, fra laboratoriet ved Universitetssykehuset i Toulouse, basert på en modell av pandemien. Hun sier at bevegelsesrestriksjonene har spart mer enn 100 000 liv i Frankrike: «For tiden teller vi rundt 22 000 dødsfall. Først sammenlignet vi de faktiske dødstallene med de kalkulert gjennom vår modell, resultatene er sammenlignbare. Deretter så vi på hva modellen ville ha gitt dersom det ikke hadde vært innført noen bevegelsesrestriksjoner og en nedstenging. Ifølge vår modell unngikk vi mer enn 100 000 ytterligere dødsfall.»

Andrea Ammon, direktør for Det europeiske senteret for forhindring og kontroll av sykdom (ECDPC) [European Center for Disease Prevention and Control] in Solna, Sverige, sa til El País: «Jeg vet at i januar, da kineserne stengte ned Wuhan og de omkringliggende byene, da fikk jeg klar beskjed om at det samme ville være umulig å gjennomføre i Europa. På det tidspunktet hadde vi 20 tilfeller. Den gangen, dersom vi hadde innført tøffe kontrolltiltak vi ville ikke ha stoppet spredningen av sykdommen, men toppen ville vært mye lavere.»

Statsminister Philippe feide vekk disse advarslene i sin presentasjon, for å insistere på en rask gjenopptakelse av arbeid. Samtidig som han innrømmet at han lanserte «en slutt på nedstengingen, som er like forventet som den er risikabel,» og at «kollektiv immunitet ikke er nok,» hevdet han at «den forlengede stansen av produksjon i hele seksjoner av vår økonomi» stilte Frankrike overfor «risikoen for kollaps».

Faktisk er det slik at dersom nedstengingen har forårsaket arbeidere vanskeligheter er det på grunn av EUs reaksjonære politikk, og den franske regjeringens passivitet og løgner. EU og Den europeiske sentralbanken (ECB) har gitt € 2,290 milliarder [NOK 25,89 milliarder] til planene for gjenvinning, men som etter 2008-krasjet ønsker de å gi nesten alle disse pengene til bankene, mens arbeidere og småbedrifter får lite eller ingenting, og midlertidige arbeidere får gå sultne. Hva angår regjeringen Emmanuel Macron har den lenge dekket over mankoen på ansiktsmasker på grunn av at den nektet å bestille dem før pandemien, og påsto at Covid-19 bare var nok en influensa.

Selve nedstengingen, som ble godkjent og støttet av arbeidere ved midten av mars, ble først adoptert konfrontert med ei internasjonal bølge av spontanstreiker og arbeidsnedleggelser, spesielt i Italia og USA. Nå håper regjeringene, og bak dem finansaristokratiet som blir overøst med offentlige midler av EU, på å få tvunget folk tilbake til arbeid midt under pandemien, uten hensyn til menneskeliv.

Philippe insisterte på at viruset fortsatt vil være til stede ved opphevingen av inneslutningen: «Vi må leve med viruset ... det er ikke en bra sak, men det er et faktum.» Han kunngjorde en strategi basert på den tredelte planen «beskytte, teste, isolere». Hvert et element i denne planen er et politisk bedrageri.

Som beskyttelse sa Philippe at «det å være iført maske i visse situasjoner» vil bli tillagt de vanlige «barriere-tiltakene» for å begrense spredningen av viruset. Men regjeringen har siden begynnelsen av pandemien sagt at det ikke var nyttig å ikle seg maske – hovedsakelig fordi den hadde tillatt strategiske lagerforsyninger av ansiktsmasker å tømmes, for å muliggjøre skattetildelinger til de rike. Nå foreslår regjeringen at enkeltpersoner lager sine egne tøymasker, som ikke garanterer noen optimal forhindring av viruset, fordi de mer effektive FFP2-maskene ikke er tilgjengelige.

Philippe hadde uærligheten å påstå at hans regjering hadde screenet massivt ved begynnelsen av epidemien da de aller første tilfellene fant sted. Faktisk er Frankrike et av de landene som har identifisert de færreste: 7 103 tester per million innbyggere, 2,5 ganger mindre enn USA, og mer enn 4 ganger færre enn Spania, Italia og Tyskland. Macron ignorerte WHOs presserende oppfordringer om masse-screening av befolkningen. Men en screening-strategi – nå mulig takket være mobiliseringen av offentlige laboratorier, gitt at regjeringen autoriserer dem til å utføre testing – er udugelig dersom det ikke går hånd-i-hånd med en strategi for å isolere og behandle tilfellene som oppdages.

Det vil bli nesten umulig å organisere isolering av pasienter og nye tilfeller gitt regjeringens planer. Der han vedgikk at franskmennene er redde for å bruke offentlige transportmidler hevdet Philippe at det ville være mulig å håndheve forebyggingstiltak. Men dersom regjeringen organiserer en gjenopptakelse av arbeid ville rushen for å anvende transportmidlene gjøre ethvert forsøk på å opprettholde minsteavstanden på to meter mellom passasjerer meningsløs.

Ifølge Philippe vil de som tester positivt for Covid-19 måtte velge mellom å være isolert hjemme, «som vil medføre inneslutningen av hele husstanden i 14 dager, av åpenbare grunner», eller isolert på et foreskrevet tilholdssted tilgjengeliggjort for dem, eksempelvis et hotell rekvirert av regjeringen.

Etter å ha innrømmet at barn sprer viruset vil regjeringen likevel gjenåpne skoler fra-og-med den 11. mai. Ifølge Philippe vil «gjenåpningen skje gradvis fra den 11. mai, på frivillig basis i hele landet. Klasserommene skal maksimalt ha 15 elever, og flere helsetiltak vil bli iverksatt, inkludert besørging av hydro-alkoholholdig gel [for håndvask]. Barnehagene vil også bli åpnet igjen med grupper av opptil 10 barn.» Alle butikker, unntatt restauranter og kafeer, blir også tillatt gjenåpnet den 11. mai.

Philippe understreket igjen at hans politikk var tett koordinert med fagforeningene.

Arbeidere kan ikke stole på politikken til regjeringen og fagforeningsapparatene, som er sammensatt av undertrykking, løgner og gaver til de rike. For sin egen del å sikre den beste muligheten til å unngå en ny epidemisk bølge må arbeidere sørge for at forflytningsrestriksjonene utvides. Men det krever en politisk mobilisering for å ekspropriere de enorme summen av penger stjålet av EU for å finansiere bankene, og omsette dem til de finansielle virkemidlene, maten og medisinene som trengs for å gjøre restriksjonene tålelige og bærbare for arbeidere og småbedrifter.

Dette krever først og fremst organiseringen av arbeidere, uavhengig av fagforeningene, til å utøve sin rett til å gå ut i massiv skala for å unngå situasjoner der de blir tvunget til å arbeide under betingelser som vil spre sykdommen.

______________________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Pandemien, profitter og kapitalismens berettigelse for lidelse og død

[20. april 2020]

Wall Street mesker seg på død

[16. april 2020]

Trumps kampanje for gjenåpning av næringsvirksomhet setter livet på spill for hundretusener

[13. april 2020]