Samtidig med tilbake-til-arbeid-pådrivet og delstatenes gjenåpningUSAs regjering forbereder for hundretusenvis av Covid-19-dødsfall

4 May 2020

Fredag den 1. mai markerte en ny fase i den sosiale forbrytelsen som blir begått mot den amerikanske befolkningen, da president Trump tillot de føderale retningslinjene som anbefalte «bero på plass» under koronaviruspandemien å utløpe. Dusiner av delstatsmyndigheter har med Washingtons velsignelse hevet nedstengingsordre, og tillatt butikker, restauranter og til-og-med kinoer å gjenåpne, og beordrer arbeidere til å gjenoppta sine jobber under trusler om å bli avstengt for dagpenger.

Slakkingen på restriksjonene berettiges med påstander om at Covid-19-pandemien avtar og at folk nå kan begynne å arbeide, handle, spise ute, reise og gå i kirka som de pleide, uten unødig risiko. Men det er faktisk ikke Trump-administrasjonens forventning. Tvert imot har presseforespørsler funnet at den føderale regjeringen forventer et enormt oppsving av dødsfall og gjør sine forberedelser i henhold til det.

Et lik på ei båre, ved siden av en sykkel, før forberedelser for kremering ved et begravelsesbyrå i Manresa, Barcelona-provinsen, Spania, 14. april 2020 [Foto: AP Photo/Felipe Dana]

NBC News rapporterer at den føderale etaten for nødssituasjonsforvaltning FEMA [Federal Emergency Management Agency] i forrige måned «plasserte en bestilling på godt over 100 000 nye likposer med tanke på ofre for Covid-19». Departmentet for hjemlandsikkerhet (DHS), som FEMA er del av, plasserte sin bestilling for $ 5,1 millioner hos et California-selskap.

Nyhetsrapporten fortsetter: «Omtrent samtidig som den skrev kontrakten for likposene, åpnet FEMA budrunden for besørging av rundt regnet 200 leide kjølehengere, for lokaliseringer rundt om i landet. Forespørselen om tilbud spesifiserer en preferanse for vogner av 53 fot lengde [16 m], som med 3 600 kubikkfot [178,4 m³] er de største i klassen.»

FEMA er ikke den eneste etaten som forbereder seg på død i en målestokk som i vesentlig grad overgår det som allerede har funnet sted de to siste månedene. Veteranadministrasjonen (VA) betalte, ifølge flere rapporter og dokumenter, en forsyningsforhandler nesten $ 300 000 for likposer for leveranse den 30. april, den siste av åtte kontrakter tildelt samme selskap, på til sammen $ 12,1 millioner. Med antakelsen at VA betalte en pris tilsvarende FEMAs, ville handelen for $ 12,1 millioner besørge etaten nesten 240 000 poser. For de ni millioner pasienter som VA har sett i et typisk år, angir det en dødsrate på omtrent 2,7 prosent.

Selv disse svimlende tallene kan vise seg å være grove underestimeringer av dødsbølga som kommer. Minnesotas senter for sykdomsforskning og politiske retningslinjer [Center for Disease Research and Policy] anslo på torsdag at Covid-19 hadde sannsynlighet for å spre seg i en serie utbrudd i løpet av det neste året, inntil 60 til 70 prosent av befolkningen er infisert. Det ville drive dødstallene opp i millioner.

NBC News la til at en ikke navngitt «senior embetsrepresentant i Det hvite hus» hadde bekreftet i en e-post at Trump-administrasjonen «tar i betraktning farene forbundet med å slakke forbli-hjemme-restriksjoner». Sannsynligheten for sterkt økte dødstall ble diskutert på et møte den 25. april, med deltakelse av FEMA-direktør Pete Gaynor; Brett Giroir, en pensjonert admiral som er viseminister for helse og menneskelige tjenester for helse; kontreadmiral John Polowczyk, visedirektør for logistikk for generalstaben [Joint Chiefs of Staff], som er ansvarlig for leverandørkjeder for ekspertgruppa på koronavirus; og ansatte fra Det hvite hus’ nasjonale sikkerhetsråd [National Security Council].

Overvekten av militære og sikkerhetsfunksjonærer er i seg selv en indikasjon på at den føderale regjeringen ikke først og fremst anser koronaviruspandemien som en helsekrise, men som en fare for den offentlige orden, der politiet og militæret kan bli bedt om å spille hovedrollen i undertrykking av offentlig opposisjon etter hvert som de dødelige konsekvensene av «tilbake-til-arbeid»-kampanjen krevd av foretaks-USA åpenbarer seg.

Av de 50 amerikanske delstatene vil rundt 23, med en samlet befolkning på rundt 115 millioner, ha hevet de fleste koronavirusrestriksjonene innen idag, mandag. Ytterligere åtte delstater, med en samlet befolkning på 53 millioner, har kunngjort planer om å følge etter fra midten av mai.

Selv om dette vil etterlate 19 stater med 161 millioner mennesker fremdeles underlagt en eller annen form for nedstenging, har forbli-hjemme-ordrene mange smutthull – som for eksempel at Boeing kaller 27 000 arbeidere tilbake til arbeid i Seattle Washington-området, til tross for delstatens restriksjoner, og planene for gjenåpning av bilfabrikkanlegg i Michigan.

De beskyttelsene nedstengingene har besørget blir stadig mer erodert vekk der Demokrat- og Republikaner-guvernører gir etter for kravene fra gigantselskapene – støttet av fascistiske opptredener som de bevæpnede høyreorienterte i Michigans delstatsforsamling [State Capitol] sist torsdag – om at fabrikker og andre arbeidsplasser blir gjenåpnet. Slutten på restriksjonene i 31 delstater vil fremskynde inntrengningen av viruset i landlige områder som bare har vært lett berørte så langt, i tillegg til å besørge en ny smittekilde for de delene av landet der den verste innvirkningen av pandemien var antatt å ha passert.

Uttalelser fra både den føderale regjeringen og delstatsmyndighetene avslører klassekarakteren av pådrivet for «gjenåpning av økonomien» og gjenoppstartingen av kapitalismens motor – utvinningen av profitt fra arbeidernes arbeid.

Det amerikanske arbeidsdepartementet, som på torsdag rapporterte nok en enorm økning i antallet krav om arbeidsledighetskompensasjon – 3,84 millioner, som brakte seks-uker-totalen til mer enn 30 millioner – advarte at når fabrikker og arbeidsplasser gjenåpner, må arbeiderne gå tilbake til jobb eller bli avskåret fra ytelser, uansett helseproblemer.

Departementsuttalelsen sa: «Sett bort fra uvanlige omstendigheter, vil en henvendelse om at en permittert ansatt skal komme tilbake til sin jobb, høyst sannsynlig utgjøre et tilbud om passende sysselsetting som denne ansatte må godta.»

Delstatregjeringer var enda mer rett på sak. Texas Workforce Commission sa at for å være berettiget ledighetsytelser må arbeidere være «villige og i stand til å jobbe alle dagene og timene som kreves for den typen arbeid en søker».

Texas opplevde sin verste dag under pandemien den 30 april, med 50 dødsfall og 1 000 nye infeksjoner, dagen før guvernør Greg Abbotts ordre om å gjenåpne staten trådte i kraft. Abbott opphevet bredere anlagte nedstenginger satt av lokale embetsrepresentanter i Houston, San Antonio, Austin og Dallas, som for tiden har hoveddelen av tilfellene av koronavirus i Texas.

I Missouri sa guvernør Mike Parsons: «Når vi åpner staten, og du må tilbake på jobb, dersom din sjef ringer og sier at du må tilbake på jobb, da har du å gå tilbake på jobb.»

Iowa-guvernør Kim Reynolds sa: «Dersom du er arbeidsgiver og du tilbyr å bringe dine ansatte tilbake i arbeid og de bestemmer seg for ikke å stille, da er det en frivillig oppsigelse ... Derfor vil de ikke være kvalifiserte for arbeidsledighetspenger.» I Sioux City, Iowa, som bare hadde 158 tilfeller av koronavirus per den 23. april, spratt totalen opp med en faktor på seks i løpet av ei uke, til 851, hovedsakelig på grunn av utbrudd blant arbeidere ved lokale kjøttprosesseringsanlegg.

Kjøttpprosesseringsbransjen foreviser noen av de mest forferdelige indikasjonene på hva som vil skje når millioner av arbeidere som nå er permitterte, blir tvunget tilbake til jobb under trusselen om å miste arbeidsledighetskompensasjon og muligheten til å kunne betale husleie og brødfø deres familier.

På et Tyson Foods slakteri i Wallula, Washington, det største i denne delstaten, testet 15 prosent av arbeiderne positivt for koronavirus etter at én døde. På et annet Tyson-anlegg i Logansport, Indiana, har viruset smittet 890 av 2 200 arbeidere.

Men sist mandag beordret Trump at kjøttprosesseringsanlegg som hadde stengt skulle gjenåpnes, mens han antydet at arbeidsgiverne trengte «ansvarsbeskyttelser» mot sannsynlige rettskrav fra arbeidere som er smittet på jobb. En spaltist observerte syrlig: «Hvis du jobber i et kjøttpprosesseringsanlegg blir du offisielt ansett, etter president Trumps ordre, som mindre viktig enn den biffen du skjærer.»

Gjennom tilbake-til-arbeid-kampanjen har den kapitalistiske styringseliten som mål å pålegge arbeiderklassen byrden av koronaviruspandemien, både økonomisk og i form av lidelse og død. Den søker en normalisering av død, aksept av at infeksjon og massedød ganske enkelt er del av livet – i det minste for arbeidsfolk. Derav den pågående bestrebelsen for å bagatellisere eller tilsløre antallet dødsofre, og skape en fabrikert folkelig bevegelse mot nedstenginger, og etableringen av et juridisk grunnlag for å nekte rettigheter til arbeidsledighetsbidrag og andre ytelser, for å sulte arbeidere tilbake til arbeid.

Demokratene og Republikanerne har bare taktiske meningsforskjeller hva angår metodene som skal anvendes, mens de er skjønt enige om det grunnleggende målet, fordi de er kapitalistpartier som er fast bestemt på å forsvare kapitalistsystemet. Arbeiderklassen kan bare forsvare sine sosiale rettigheter, deriblant selve retten til livet, bare ved et resolutt brudd med hele den kapitalistiske politikkstrukturen og byggingen av en politisk massebevegelse for sosialisme.

Forfatteren anbefaler også:

Trump orders meatpacking workers back on the job as opposition mounts to back-to-work campaign

[29. april 2020]

The deadly return to work begins

[27. april]

Patrick Martin