Der globale dødstall for koronavirus passerer 300 000Amerikansk varsler advarer mot for tidlig gjenopptakelse av arbeid, som kan forårsake «usette mengder sykdom og død»

Av Bryan Dyne
16 May 2020

Nok en makaber milepæl ble passert på torsdag da det globale antallet koronavirusdødsfall passerte 300 000, mens antallet tilfeller nærmet seg 4,5 millioner. Så langt har bare rundt 1,7 millioner av de smittede frisknet, som etterlater nesten 2,5 millioner menn, kvinner og barn lidende av den dødelige pandemien.

USA leder i verden med antall infeksjoner (1,4 millioner), dødsfall (85 000), i tillegg til at landet har flest nye infeksjoner og dødsfall hver dag. Det henger imidlertid etter mer enn tre dusin land i Europa, Midtøsten, Asia og øystater, hva angår per capita testing for viruset, som er det første trinnet for å få begrenset og kontrollert sykdommen.

Pårørende til Munevver Kaya, som døde av Covid-19, iført ansiktsmasker for beskyttelse mot koronavirus, holder deres bønner under en begravelse på en spesialdel av kirkegården Baklaci i Istanbul, som er viet Covid-19-ofre. Bare ei håndfull familiemedlemmer var istand til å delta på Kayas gravferd. De var iført kirurgimasker, og sto fra hverandre, med embetsfunksjonærene som på grunn av koronaviruspandemien hadde tilsyn med begravelsen var langt flere enn de pårørende. [Foto: AP Photo/Emrah Gurel]

Samtidig fremstår flere andre land som episentre for sykdommen, deriblant Brasil, Russland, Peru, India og Storbritannia. Mens disse landene for øyeblikket har i underkant av 18 prosent av verdens totale antall tilfeller, representerer de omtrent 37 prosent av verdens daglige nye tilfeller. Brasil og Storbritannia har også noen av verdens høyeste totale antall dødsfall, henholdsvis 13 600 og 33 600, mens antallet omkomne i de andre nevnte landene begynner å stige kraftig.

Midt under den ekspanderende pandemien vitnet varsleren dr. Rick Bright på torsdag for en underkomité for helse i Representantenes hus [House Committee on Energy and Commerce] der han uttalte: «Verden konfronterer en stor folkehelsenødssituasjon som har potensial til å overgå ødeleggelsene påført av influensaen i 1918, som globalt krevde over 50 millioner liv.»

Bright, som meldte inn en varslerklage etter at han i forrige måned brått ble fjernet fra sin stilling med ansvar for det føderale helsedepartementets vaksineutvikling mot koronavirus, uttalte videre at det vil være «usett mengde sykdom og død» dersom Trump-administrasjonens politikk videreføres som hittil, med henvisning til det pågående pådrivet for å få gjenopptatt arbeid som følges av styringseliten i USA og internasjonalt.

Disse kommentarene er gjenklang av vitnesbyrdet fra dr. Anthony Fauci, som tirsdag advarte om «unødvendig lidelse og død» dersom delstatene fortsetter å gjenåpne før de er i stand til å begrense og kontrollere viruset. Uttalelsene fra begge embetsrepresentantene skar skarpt på tvers av bestrebelsene støttet av begge partiene for å få sendt arbeidere tilbake til fabrikker, kontorer og arbeidsplasser uten nødvendig medisinsk utstyr for å sikre deres liv og sikkerhet.

Richard Bright, tidligere direktør for helsedepartementets etat Biomedical Advanced Research and Development Authority, ankommer til en høring for underkomitéen for helse [under House Energy and Commerce Committee] for å diskutere beskyttelsen av vitenskapelig integritet som respons på koronavirusutbruddet, torsdag 14. mai 2020, på Capitol Hill i Washington. [Foto: Shawn Thew/Pool via AP]

Bright er den utskjøvede direktøren for regjeringsetaten som fører tilsyn med utviklingen av vaksiner mot nye virus, deriblant koronavirus. Han tjente som direktør for etaten BARDA [Biomedical Advanced Research and Development Authority], siden 2016 og ble fjernet fra sin ansettelse den 21. april etter at han lekket informasjon som viste hans opposisjon mot forsøkene med hydroxychloroquine [engelsk tekst] som ble fremmet av Det hvite hus som en kur for pandemien.

Han ble innkalt til Kongressen uka etter at hans 89-siders varslerklage ble offentliggjort [engelsk tekst], et dokument som i detalj beskriver hvordan Trump-administrasjonen dekket over koronavirusets farer allerede i januar, og motarbeidet enhver koordinert innsats for å forhindre dets spredning. Bright katalogiserte også korrupsjon og innsidehandel mellom regjeringen og forskjellige farmasøytiske foretak, deriblant de med tilknytninger til Trump-familien.

Brights vitnesbyrd er en ytterligere tiltale av Trump-administrasjonens respons på koronaviruspandemien. Som han bemerket i sin innledende høringsuttalelse: «Det amerikanske helsevesenet blir belastet til det ytterste, økonomien vår spinner nedover – hvilket fører til massearbeidsløshet – og vår befolkning lammes av frykt som stammer fra mangelen på en koordinert respons og en manko på nøyaktig, tydelig kommunikasjon om veien videre.»

Samtidig forsikret Bright at det ikke er noen «nasjonalt koordinert strategi» for å teste for og bekjempe viruset, en strategi som baserer seg «på veiledning fra de beste vitenskapshodene». Bright gjorde det klart at foruten denne strategien vil «vårt mulighetsvindu lukke seg. … Det ubestridelige faktum er at det vil bli en gjenoppblomstring av Covid-19 til høsten, som vil forverre utfordringene med sesonginfluensa og pålegge vårt helsesystem en usett belastning. Uten den klare planleggingen og gjennomføringen av trinnene som jeg og andre eksperter har skissert, vil 2020 bli den dystreste vinteren i moderne historie.»

Bright bemerket at et av hovedproblemene er at forsyningskjeden for personlig verneutstyr (PPE) var «raskt redusert» selv i pandemiens tidlige stadier. Han ble imidlertid møtt med «likegyldighet» av embetsrepresentanter fra helsedepartemenet (HHS), medregnet helseminister Alex Azar, da han forsøkte å slå alarm. «Liv var truet, og jeg mener liv gikk tapt,» spesielt blant helsetjenestepersonell, som ikke fikk besørget «tilstrekkelig beskyttelse» mot viruset, sa han.

Varsleren orienterte også underkomitéen om at det er «betydelig bekymring» for de fasmasøytiske selskapenes evne til å kunne produsere og distribuere en vaksine, såfremt og når en blir tilgjengelig. «Det finnes ikke ett selskap som kan produsere nok for vårt land eller for verden,» sa han, og det må være «en strategi og en plan på plass nå,» dersom en potensielt livreddende inokulasjon skal kunne distribueres «på en rettskaffen og rettferdig» måte.

Det kom også frem under høringen at den føderale regjeringen visste om disse manglene takket være en simulert pandemisituasjon den gjennomførte i fjor, kjent som «Crimson Contagion». Øvelsen studerte hva som ville skje dersom et nytt, influensalignende virus ble brakt til Chicago av turister som hadde reist til Kina. Den anslo at 110 millioner amerikanere ville bli infisert, 7,7 millioner ville bli sykehusinnlagt og 586 000 ville bli drept.

Bright gjorde det klart at «noen av de viktige funnene var behovet for forbedret koordinering og kommunikasjon, og en innordning mellom lokale, delstatenes og de føderale myndighetene med behovet for personlig verneutstyr (PPE) og behovet for finansiering.» Det skal også bemerkes at data fra den nåværende pandemien indikerer at koronaviruset er minst dobbelt så dødelig som den simulerte smitten.

Trump-administrasjonen langet helt forutsigbart ut mot Brights vitnesbyrd, der [heleseminister] Azar hevdet: «Alt han ba om ble gjort.» Pressesekretær i Det hvite hus, Kayleigh McEnany, hevdet gjentatte ganger at Bright ikke «fulgte med», og hevdet at den føderale regjeringen har sendt ut «90 millioner N95-åndedrettsvern ... [én] milliard hansker» og «mange flere PPE-elementer». President Trump forsøkte å marginalisere Bright og tvitret at han bare er «en misfornøyd ansatt, hverken likt eller respektert».

Hverken Azar eller McEnany, og langt mindre Trump, tok seg bryet med å forene deres påstander om administrasjonens handlinger med det faktum at den nå forsøker å tvinge den føderale folkehelseetaten CDC [Centers for Disease Control] til å revidere ned det offisielle antallet koronavirustilfeller og dødsfall. Det ble avslørt i forrige uke at Deborah Birx, lederen for Det hvite hus’ spesialgruppe, har begjæret at CDC må ekskludere fra listene de som bare kan ha dødd av Covid-19, som ville redusere dødeligheten og antallet tilfeller med så mye som 25 prosent .

Samtidig som de kritiserte Trump-administrasjonen, stilte imidlertid hverken Bright eller høringen i sin helhet, som var kontrollert av Det demokratiske partiet, spørsmål om presidentens og hans kohorts faktiske respons, som var i mars og april å innvilge storselskaper, banker og Wall Street-spekulanter anslagsvis $ 8 billioner uten klare betingelser, hvorav en fjerdedel var under dekke av CARES-loven. Med det fyrte styringsklassen opp under en historisk uovertruffen stigning for børsmarkedet på 35 prosent, samtidig som de forlanger at arbeidere setter egne og deres venners og kjæres liv i fare for å dø av pandemien.

Forfatteren anbefaler også:

Trump angrep dr. Fauci for hans bekymring for prematur åpning av landet

[15. mai 2020]

___________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Covid-19-pandemien: En trigger-begivenhet i verdenshistorien (5. mai 2020)

The American oligarchy decides for death (5. mai 2020)

Trumps og Pompeos «store løgn» (5. mai 2020)